Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
3/18/201611:55 AMCLS: CLS har fått ansökan om projektanslag på 20 miljoner kronor godkänd, av EUs Horizon 2020, för kliniska studier inom bukspottskörtel- och bröstcancer.Se pressmeddelande  - CLS
3/9/20169:28 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 59/16 - Sista dag för handel i CLS BTA B -korrigeradSe marknadsmeddelande - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
3/8/20164:54 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 58/16 - Sista dag för handel i CLS BTA BSe marknadsmeddelandet  - AktieTorgetSe market notice - AktieTorget
3/8/20164:33 PMCLS: CLS Sista dag för handel med BTASe pressmeddelandet  - CLS
2/18/20169:30 AMCLS: CLS får klartecken av amerikanska FDA för senaste versionen av TRANBERGCLS LaserfiberSe pressmeddelande - CLS
2/17/20168:50 AMCLS: CLS genomför kvittningsemissionSe nyheten - CLS
2/11/201610:33 AMCLS: Första patienten behandlad i CLS studie vid J W Goethe University Hospital i FrankfurtSe nyheten - CLS
2/9/20163:59 PMCLS: CLS företrädesemission övertecknadSe nyheten - CLS
1/21/20163:10 PMCLS: CLS offentliggör informationsmemorandum med anledning av bolagets företrädesemissionSe pressmeddelande - CLS
1/21/20169:00 AMCLS: Bokslutskommuniké 2015-01-01 till 2015-12-31se bokslutskommuniké - CLS
1/18/20169:58 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 14/16 - Korrigerad information om företrädesemission i Clinical Laserthermia Systems ABse pressmeddelandet - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
1/14/20162:35 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 10/16 - Information om företrädesemission i Clinical Laserthermia Systems ABSee market notice - AktieTorgetSe marknadsmeddelandet - AktieTorget
1/13/20162:30 PMCLS: CLS styrelse beslutar om företrädesemission av B-aktier samt tidigarelägger bokslutskommunikén för 2015Se nyheten - CLS
1/8/20163:30 PMCLS: CLS tecknar intentionsavtal med ytterligare två europeiska sjukhus i syfte att skapa referenskliniker för CLS behandlingsmetodSe pressmeddelande - CLS
1/8/20162:54 PMCLS: Får godkännande för studie avseende behandling av bröstcancer vid Nottingham University Hospital i England.se pressmeddelandet - CLS
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se