Publicerade rapporter och nyheter

DateTimeSubjectDocuments
2/11/201610:33 AMCLS: Första patienten behandlad i CLS studie vid J W Goethe University Hospital i FrankfurtSe nyheten - CLS
2/9/20163:59 PMCLS: CLS företrädesemission övertecknadSe nyheten - CLS
1/21/20163:10 PMCLS: CLS offentliggör informationsmemorandum med anledning av bolagets företrädesemissionSe pressmeddelande - CLS
1/21/20169:00 AMCLS: Bokslutskommuniké 2015-01-01 till 2015-12-31se bokslutskommuniké - CLS
1/18/20169:58 AMAktieTorget: Marknadsmeddelande 14/16 - Korrigerad information om företrädesemission i Clinical Laserthermia Systems ABse pressmeddelandet - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
1/14/20162:35 PMAktieTorget: Marknadsmeddelande 10/16 - Information om företrädesemission i Clinical Laserthermia Systems ABSe marknadsmeddelandet - AktieTorgetSee market notice - AktieTorget
1/13/20162:30 PMCLS: CLS styrelse beslutar om företrädesemission av B-aktier samt tidigarelägger bokslutskommunikén för 2015Se nyheten - CLS
1/8/20163:30 PMCLS: CLS tecknar intentionsavtal med ytterligare två europeiska sjukhus i syfte att skapa referenskliniker för CLS behandlingsmetodSe pressmeddelande - CLS
1/8/20162:54 PMCLS: Får godkännande för studie avseende behandling av bröstcancer vid Nottingham University Hospital i England.se pressmeddelandet - CLS
12/29/20153:42 PMCLS: tecknar intentionsavtalSe pressmeddelande - CLS
11/19/20158:13 AMCLS: CLS strukturerar om i programmet för kliniska studier samt reviderar bolagets finansiella målsättningse pressmeddelandet - CLS
11/19/20158:13 AMCLS: Delårsrapport 2015-01-01 till 2015-09-30Se delårsrapport - CLS
10/26/20159:11 AMCLS: Första patienten behandlad i CLS studie på Karolinska Sjukhuset avseende metastaserande hudcancerSe nyheten - CLS
8/28/20158:50 AMCLS: CLS får godkännande för studie avseende bukspottskörtelcancer i samarbete med Institut Paoli-Calmettes, MarseilleSe nyheten - CLS
8/20/20158:50 AMCLS: Halvårsrapport 2015-01-01 till 2015-06-30Se rapporten - CLS
1  2  3  4  5  6  7  8  

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se