Om bolaget

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

 • Noteringsdatum
 • Organisationsnummer 556692-3248
 • Bolagsordning 2015-06-18 Transferator.pdf
 • Bolagspresentation
 • VD Fredrik Vojbacke
 • Styrelseordförande Jakob Johansson
 • Styrelse Guntis Brands Henrik Halvorsen Jakob Johansson Fredrik Vojbacke
 • LEI 52990006UHX52097KI68

Aktieinformation

 • Aktienamn Transferator A
 • Kortnamn TRAN A
 • Antal aktier 30 008 721
 • ISIN-kod SE0002829226
 • OrderBook ID 4104
 • CFI (ISO 10962) ESVUFR
 • FISN (ISO 18774) TRANSFERAT/SH A
 • Kvotvärde 0.128
 • Handelsstart 2009-04-09
 • Typ Aktie

Bolagets övriga instrument

Namn ISIN
Transferator B SE0002658278

Kontaktinformation

Största ägarna i aktieboken

(Från Holdings) - PER 2018-02-14 **

Namn Kapital % Röster %
Jakob Johansson 31,9 18,5
Fredrik Vojbacke 16,51 22,33
Guntis Brands 12,96 20,94
Handelsbanken Liv Försäkring AB 9,62 9,96
Svenska Handelsbanken AB for PB 4,23 3,26
Avanza Pension 3,96 2,7
Nordnet Pensionsförsäkring 2,45 0,86
Swedbank Försäkring 2,05 0,33
Tomas Tobiasson 1,7 2,75
Henrik Mikael Halvorsen 0,77 0,12

** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.