Finwire om Follicum: Follicum är partner i projekt som erhåller ett stort forskningsanslag

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, har beslutat att dela ut 400 miljoner kronor till fyra projekt inom inom programmet "Industrial Research Centres". Follicum är partner i ett av de projekt som tilldelats anslag. Det framgår av ett pressmeddelande.

Projektet, som kommer att genomföras vid Lunds universitet, rör individanpassad medicin i diabetes och leds av professor Maria F Gomez. Anslaget som tilldelats detta projekt avser en summa om upp till cirka 100 miljoner kronor fördelat över flera år. Follicums arbete utgör en mindre del av projektet och berör inte direkt diabetes, men kan sägas vara relaterat till sjukdomens komplikationer.

Follicum är en av flera partners i det projekt som rör diabetes, mer specifikt individanpassad medicin i diabetes. Syftet med detta projekt är att hitta prediktiva biomarkörer som är relevanta för diabetes och dess komplikationer. Övriga partners som deltar i projektet är Novo Nordisk, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer, Probi, CardioVax och Region Skåne/
universitetssjukhuset MAS, Malmö allmänna sjukhus.

Publicerat: 2/7/2017 2:05:41 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se