Finwire om Yield Life Science: Isofol Medical genomför nyemission inför notering på First North den 4 april

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Isofol Medical genomför en nyemission inför en notering på Nasdaq First North Premier med första handelsdag den 4 april. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar 14,83 miljoner nyemitterade aktier och en övertilldelningsoption på ytterligare 1,48 miljoner aktier. Teckningskursen är 29 kronor per aktie. Bolaget värderas till 487 miljoner kronor före nyemissionen, vilken vid fullteckning kommer tillföra mellan 430 och 473 miljoner kronor före emissionskostnader, beroende på i vilken utsträckning övertilldelningsoptionen utnyttjas.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande 235 miljoner kronor eller 55 procent av erbjudandet exklusive övertilldelningsoptionen. Ankarinvesterare är Handelsbanken Fonder med 50 miljoner kronor och AFA Försäkring med 20 miljoner kronor. Utöver dessa har ett antal befintliga ägare tecknat aktier i erbjudandet motsvarande 20 miljoner kronor.

Teckningstiden löper från 21 mars fram till 31 mars för allmänheten och till den 3 april för institutionella investerare. Pareto Securities är ansvariga för nyemissionen med Avanza och Nordnet som säljande agenter.

Kapitaltillskottet från nyemissionen ska finansiera registreringsstudien för Isofols läkemedelskandidat Modufolin, som ska genomföras i första behandlingslinjen för patienter med metastaserad kolorektalcancer.

"Vi har haft en bra resa och är nu mycket nära målet att kunna erbjuda hundratusentals cancerpatienter avsevärt förbättrade utsikter. Intresset bland institutionella investerare har också varit stort med investerare som Handelsbanken Fonder och AFA Försäkring i spetsen och flera andra bakom dem. Vi står nu inför den avgörande kliniska studien för att få vårt läkemedel Modufolin godkänt för behandling av kolorektalcancer. Vi har regulatoriskt stöd från både EMA och FDA för vårt kliniska utvecklingsprogram och resultat från pågående studier ser mycket lovande ut", kommenterar Anders Rabbe, vd i Isofol Medical.

Yield Life Science har tidigare delat ut aktier i Isofol Medical till sina aktieägare och väntas minska sin ägarandel till 3 procent efter den förestående nyemissionen.

Publicerat: 3/20/2017 2:24:01 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se