Finwire om Xtranet: Xtranet handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Fiberspecialisten Xtranet handlas idag den 19 maj exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 6:11, innebärande att elva befintliga aktier ger rätt att teckna sex nya aktier till teckningskursen 55 öre per aktie. Teckningstiden löper från 24 maj till 8 juni och handel med teckningsrätter sker den 24 maj till 5 juni. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 7,9 miljoner kronor före emissionskostnader och vid fullt utnyttjade av övertilldelning ytterligare 1,5 miljoner kronor.

Publicerat: 5/19/2017 7:11:48 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se