Finwire om HQ: HQ handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
HQ handlas idag den 19 maj exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren är 1:15 innebärande att femton befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 50 öre per aktie. Teckningstiden löper från 29 maj till 13 juni och handel med teckningsrätter sker den 29 maj till 9 juni. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 15,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Publicerat: 5/19/2017 7:23:31 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se