Finwire om Gabather: Gabather redovisar som väntat låga intäkter - siktar fortsatt på att inleda kliniska studier till hösten

Agentur:FWS
Signatur:Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se, 0701-15 39 64
Nyhetsbyrån Finwire
Gabather redovisar som väntat låga intäkter i det fjärde kvartalet samtidigt som resultatet var lägre än i fjol.

Omsättningen uppgick till 0,8 miljoner kronor. Rörelseresultatet blev -2,3 miljoner kronor (-1,6).

Resultatet före skatt var -2,3 miljoner kronor (-1,6). Resultatet efter skatt blev -2,3 miljoner kronor (-1,6). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -2,8 miljoner kronor (-1,1). Kassan uppgick till 24,4 miljoner kronor per den 31 mars (8,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,16 kronor (-0,14).

"Det är bolagets mål att kliniska studier ska kunna inledas under hösten 2017. Bolaget inväntar resultat ifrån de pågående toxicitetsstudierna. Under tiden kommer det att sökas rådgivning med berörda läkemedelsmyndigheter. Bolaget kommer under året att fortsätta sina ansträngningar att finna fler samarbetspartners för vidare klinisk utveckling", skriver vd Bert Junno i rapporten. Det är en upprepning av målsättningen från det föregående kvartalet.


[Tabell 1]

Publicerat: 5/19/2017 8:11:50 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se