Finwire om Zenicor: Zenicor vänder till vinst i första kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Zenicor ökar intäkterna och vänder till vinst i första kvartalet 2017. Bolaget nådde även vinst i det föregående fjärde kvartalet i fjol.

Nettoomsättningen steg till 5,0 miljoner kronor (4,2), en ökning med 19 procent.

Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (-0,2). Resultatet efter finansnetto och nettoresultatet uppgick till 0,1 miljoner kronor (-0,2), motsvarande 0,04 kronor per aktie (-0,04).

Kassa och bank var på 1,1 miljoner kronor (2,7) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 0,3 miljoner kronor (-0,8) i första kvartalet.

"Den positiva utvecklingen för Zenicor fortsatte under årets första kvartal. Såväl försäljning som resultat förbättrades i förhållande till motsvarande period förra året. Kvartalet är det andra i rad med positiva siffor. Särskilt glädjande är att vi fortsätter att möta stor uppmärksamhet och ökande intresse från såväl forsknings-, sjukvårds- som patientsidan. Det syns inte minst i försäljningen, som steg med 19 procent från motsvarande period i fjol", kommenterar vd Mats Palerius.

Bolagets satsningar på marknaderna i Danmark och Finland löper enligt plan. I Storbritannien pågår det kliniska projektet för screening av förmaksflimmer med Zenicor-EKG. Bolaget tecknade i början av maj avtal med en partner i Storbritannien.

Publicerat: 5/19/2017 8:49:55 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se