Finwire om EcoRub: EcoRub omsatte 0,7 miljoner kronor i första kvartalet - arbetar med en finansieringsplan

Agentur:FWS
Signatur:newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Miljöteknikbolaget EcoRub ökade omsättningen något och minskade förlusten i det första kvartalet.

Omsättningen var 0,7 miljoner kronor (0,6). Resultatet efter finansnetto förbättrades till -0,4 miljoner kronor (-1,8) och resultatet per aktie till -0,01 kronor (-0,08). Likvida medel var vid utgången av det första kvartalet 175 000 kronor.

En affär i Kina som företaget kommunicerat tidigare kanske inte kommer att kunna genomföras.

"I januari 2017 skrevs ett avtal under med ett kinesiskt företag om leveranser av järnvägskuddar till den kinesiska järnvägen. Enligt avtalet skulle ett förskott betalas ut, men det har fördröjts på grund av förseningar med beslutsgång i kinesiska myndigheter. Styrelsen kan inte bedöma om affären kommer att kunna genomföras. Ett provverktyg har tagits fram för att kunna testa produkten och prover har skickats till Kina", skriver vd Åke Paulsson i kvartalssammanställningen.

EcoRub har också lagt ned arbete och kostnader för att nå en försäljning av Know How till Kina.

"Om försäljning av Know How blir av är osäkert, men det som talar för det är att den kinesiska företaget visat stort intresse och varit på ett veckolångt besök hos oss. Totalt sett har aktiviteterna gentemot Kinesiska företag kostat 197 746 plus arbete'", skriver EcoRub-chefen.

Företaget arbetar på en finansieringsplan.

"Vi har under perioden arbetat med en finansieringsplan för att långsiktigt lösa den finansiellt ansträngda situation som vi befinner oss i. Vi har finansiärer som visat intresse av riktade emissioner och vi har valt att diskutera med den som ger mest fördelaktiga villkor. Vi hoppas kunna presentera villkoren vid årsstämman", skriver bolaget i rapporten.

Publicerat: 5/19/2017 8:50:19 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se