Finwire om Acosense: Acosense ökade omsättningen och förlusten i första kvartalet 2017

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Instrumentföretaget Acosense redovisar en ökad omsättning under första kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan men även minskat rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,3), en ökning med 33 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-1,5).

Resultatet före skatt var -2,2 miljoner kronor (-1,5), motsvarande -0,52 kronor (-0,36) per aktie.


[Tabell 1]

Publicerat: 5/19/2017 8:49:51 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se