Finwire om BrainCool: BrainCools styrelse och ledning utnyttjar teckningsoptioner fullt ut

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Medicinteknikbolaget BrainCools styrelse och ledning avser att utnyttja teckningsoptioner som emitterades 2014 full ut för att teckna nya aktier. De har också för avsikt att teckna aktier i den pågående nyemissionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget beslutade vid en extra bolagsstämma 2014 att emittera 622 872 teckningsoptioner som berättigar till teckning av nya aktier till teckningskursen 5 kronor mellan den 15 maj till 9 juni. Martin Waleij, Jon Berg, Christian Strand, Hans Henriksson, Bengt Furberg och Mats Forsman har för avsikt att nyttja samtliga teckningsoptioner.

Vd Martin Waleij och försäljningschef Christian Strand uppger att de ska utnyttja teckningsoptionerna fullt ut och teckna så mycket i företrädesemissionen som deras privatekonomi tillåter.

Publicerat: 5/19/2017 8:58:08 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se