Finwire om Alzinova: Alzinova redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Forskningsbolaget Alzinova redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet 2017..

Nettoomsättningen var noll kronor (noll). Aktiverat arbete för egen räkning var 0,7 miljoner kronor (1,1) och de totala rörelseintäkterna blev 0,8 miljoner kronor (1,4).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -0,9 miljoner kronor (-0,3), motsvarande -0,16 kronor per aktie (-0,05).

Kassa och bank var på 23,7 miljoner kronor (17,4) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -0,6 miljoner kronor (-0,1) i första kvartalet.

"Den finansiella situationen är fortsatt god. Våra kostnader följer planen och det prekliniska programmet fortlöper. Vi ser inget behov av ytterligare finansiering för att genomföra det prekliniska programmet för ALZ-101, som beräknas slutföras under 2016. Vi ser nu fram emot fortsättningen på året efter att vi flyttat fram positionerna på flera plan under första kvartalet. under nästa år finns det således mycket goda förutsättningar att vi kan inleda den första kliniska prövningen på patienter med vårt unika vaccin", kommenterar vd Per Wester i delårsrapporten.

Alzinova fortsätter att primärt fokusera på utvecklingen av vaccinprodukten ALZ-101. Bolagets mål är att erhålla godkännande att inleda kliniska studier 2018. För att finansiera verksamheten fram tills dess finns tillräckligt kapital, skriver bolaget om utsikterna.

Publicerat: 5/19/2017 9:23:43 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se