Finwire om Star Vault: Star Vault vände till förlust i det första kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Spelutvecklingsbolaget Star Vault rapporterar lägre intäkter och vänder till förlust i första kvartalet 2017.

Nettoomsättningen sjönk till 542 000 kronor (645 000).

Rörelseresultatet, resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till -114 000 kronor (195 000), motsvarande 0,00 kronor per aktie (0,00).

Kassa och bank var på 4,5 miljoner kronor (0,5) per den 31 mars. december. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 21 000 kronor (332 000).

Antalet månadsabonnemang ligger kvar på samma nivå under första kvartalet 2017 som under fjärde kvartalet 2016. Ett nyhetsbrev publicerades den 24 april där bolaget bland annat meddelade att de inlett arbetet med att utveckla nya spelkoncept.

Publicerat: 5/19/2017 10:06:48 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se