Finwire om Envirologic: Envirologic fördubblar intäkterna men oförändrad nivå på förlusten i första kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Högtryckstvättspecialisten Envirologic fördubblar intäkterna medan resultatet visade på en oförändrad nivå på förlusten i första kvartalet 2017.

Nettoomsättningen steg till 2,3 miljoner kronor (1,1).

Rörelseresultatet blev -0,9 miljoner kronor (-0,8). Resultatet efter finansnetto och nettoresultatet uppgick till -0,9 miljoner kronor (-0,9), motsvarande -0,12 kronor per aktie
(-0,18).

Kassa och bank var på 2,7 miljoner kronor (0,1) per den 31 mars.

Envirologic har nu inlett leveranserna av den nya roboten EVO Cleaner till kunder. Bolaget fick den 2 maj en order på elva tvättrobotar värd 3,4 miljoner kronor.

Från Danmark rapporteras ökat intresse för robotar igen och likaså Tyskland, det kommer troligtvis att bli en intensiv höst med mycket mer arbete utanför Sverige igen, bedömer Envirologic.

"Alla i företaget jobbar otroligt hårt med de olika utmaningar vi har för tillfället, vilket kommer att ge resultat framöver. Säljare i medvind kommer lättare framåt vilket gör att produktionen måste utvecklas och troligen förstärkas. Jag ser större möjligheter att sälja EVO Cleaner utanför lantbruket tack vare den ökade flexibiliteten och tror att framtiden för med sig fler
utvecklingsprojekt för den samt andra produkter. Det är högst troligt att utvecklingskapaciteten måste förstärkas för att vi långsiktigt ska kunna driva utvecklingen i nödvändig takt, det är viktigt att konkurrensen från andra företag inte kommer i kapp. Den danska konkurrerande maskinen som visades på Eurotier i Hannover i höstas har sålts i Frankrike vilket jag ser som mycket positivt. Att ha konkurrenter som hjälper till att bygga marknad är bra, bara man ser till att vara bättre än dem", kommenterar vd Jan Sandberg i delårsrapporten.

Publicerat: 5/19/2017 10:20:29 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se