Finwire om Orezone: Orezone kommenterar revisorns yttrande i revisionsberättelsen

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Prospekteringsbolaget Orezone publicerar årsredovisningen för 2016. Bolaget kommenterar i ett pressmeddelande revisorns yttrande i revisionsberättelsen. Enligt revisorn råder det en stor osäkerhetsfaktor om befintlig kapital kan komma att anses otillräckligt för att täcka bolagets behov av finansiering de kommande tolv månaderna.

Bolaget meddelade den 28 mars att storägare har ombesörjt ett brygglån för att säkerställa
verksamhetens likviditet i avvaktan på en samarbetspartner. I anslutning till detta har styrelsen också beslutat att inga kostnadskrävande borrningar göres förrän frågan om en
samarbetspartner och finansiär ordentligt kartlagts.

Styrelsen bedömer att med brygglånet är den nuvarande kassaförbränningen och den likvida situationen tryggad i minst tolv månader framöver.

Styrelsen vill ha bemyndigande från årsstämman den 14 juni att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler, motsvarande högst 29,8 miljoner nya aktier med aktieägarnas företrädesrätt och högst 6 miljoner nya aktier utan aktieägarnas företrädesrätt.

Publicerat: 5/19/2017 10:56:40 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se