Finwire om Oncology Venture: Rejält ökad förlust för Oncology Venture i första kvartalet (uppdaterad)

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
(uppdaterad nyhet)

Danska forskningsbolaget Oncology Venture ökade förlusten rejält i första kvartalet jämfört med samma period föregående år och redovisar inga intäkter.

Intäkterna landade på noll kronor (1,5 miljoner kronor). Rörelseresultatet blev -15,0 miljoner kronor (-6,3).

Resultatet före skatt var -15,2 miljoner kronor (-4,9). Resultatet efter skatt blev -11,6 miljoner kronor (-4,9). Resultat per aktie hamnade på -1,15 kronor (-0,67).

Kassa och bank var på 19,5 miljoner kronor (0,01) per den 31 mars. Härutöver har Oncology Venture kortfristiga fordringar om 10,5 miljoner kronor, vilket består av kundfordringar och andra förutbetalda kostnader. Vidare har bolaget skattefordringar på 10,5 miljoner, detta mot bakgrund av att den danska staten betalat tillbaka 22 procent av alla utgifter kopplade till forskning och utveckling.

"Jag vill avsluta med att rikta ett stort tack till samtliga som tecknade i nyemissionen vi genomförde i mars 2017. Genom nyemissionen tillfördes Bolaget cirka 33,7 miljoner kronor före emissionskostnader. LiPlaCis är väl på gång och ytterligare sex produkter är nu uppradade för initiering. Jag tror att vi har en spännande resa framför oss och jag ser fram emot den kommande tiden", kommenterar vd Peter Buhl Jensen i rapporten.  


[Tabell 1]

Publicerat: 5/19/2017 11:19:11 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se