Finwire om Umida: Omval av styrelsen föreslås i Umida

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieägarna i Umida Group kallas till årsstämma fredagen den 16 juni i Stockholm.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016.

Styrelsen, bestående av Mats Jämterud, Oscar Garrido Diaz, Johan Sjökvist och Kenneth
Arnström, föreslås till omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Publicerat: 5/19/2017 12:13:01 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se