Finwire om Latvian Forest: Omval av styrelsen föreslås i Latvian Forest

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Aktieägarna i Latvian Forest Company kallas till årsstämma den 16 juni i Stockholm.

Styrelsen, bestående av Jan Edvard Alvenius, Ulrika Arver, Martin Hansson, Anders
Nilsson och Andreas Norman föreslås till omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Publicerat: 5/19/2017 12:17:58 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se