Finwire om Sivers IMA: Sivers IMA slutför förvärvet av CST

Agentur:FWS
Signatur:Anton Wilén
anton.wilen@finwire.se, 0765-46 64 41
Nyhetsbyrån Finwire
Teknikföretaget Sivers IMA har enligt ett pressmeddelande nu slutfört förvärvet av samtliga aktier i CST Global. I samband har bolagets styrelse beslutat om nyemission av den initiala köpeskillingen om strax under 28 miljoner aktier i Sivers.

Samtliga aktier har tecknats och tilldelats. Vidare tillkommer en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst cirka 14 miljoner nyemitterade aktier i Sivers IMA som kan utfalla om CST Globals intäkter under kalenderåret 2017 överstiger 6,5 miljoner pund, eller cirka 72 miljoner kronor.

Beräknat utifrån den volymvägda genomsnittliga betalkursen per aktie i Sivers IMA den 17 maj 2017, uppgående till 3,64 kronor, uppgår värdet av den initiala köpeskillingen till cirka 102 miljoner kronor.

I pressmeddelandet från den 12 april beräknades den initiala köpeskillingen uppgå till 151 miljoner kronor.

Publicerat: 5/19/2017 2:52:06 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se