Finwire om MenuCard: MenuCard senarelägger delårsrapporten till 26 maj

Agentur:FWS
Signatur:Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se, 0763-05 65 61
Nyhetsbyrån Finwire
MenuCard skjuter på rapporten för det första kvartalet. Rapporten som var tänkt att publiceras i dag kommer istället att publiceras den 26 maj, framgår av ett pressmeddelande.

Ingen förklaring anges till senareläggningen.

Publicerat: 5/19/2017 5:32:47 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se