Finwire om Nanologica: Nanologica rapporterar något större förlust i första kvartalet jämfört med i fjol, skjuter på bedömning om positivt kassaflöde

Agentur:FWS
Signatur:Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se, 0763-05 65 61
Nyhetsbyrån Finwire
Nanologica redovisar ett sämre rörelseresultat i första kvartalet, jämfört med motsvarande period i fjol. Bolagets skjuter, som meddelats i början av veckan, fram sin prognos om ett positivt kassaflöde på månadsbasis till andra halvåret 2018 från december 2017.

Resultatet efter skatt blev -6,7 miljoner kronor (-5,6). Resultat per aktie hamnade på -1,45 kronor (-1,67).

Bolagets intäkter uppgick till 9 000 kronor (0).

Likvida medel uppgick till 11,5 miljoner (13,7) och kassaflödet var -8,5 miljoner (-5,5).

Nanologica skjuter på prognosen om ett positivt kassaflöde på månadsbasis till andra halvåret 2018, från tidigare december 2017. Bolaget flaggade för prognosförändringen den 16 maj.[Tabell 1]

Publicerat: 5/19/2017 5:48:24 PM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se