Finwire om Aptahem: Aptahem handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Forskningsbolaget Aptahem handlas idag den 14 september exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Aptahem emitterar emitterar units, bestående av aktier och två serier av teckningsoptioner. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras initialt 23,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget i två steg mellan 21 och 36 miljoner kronor före emissionskostnader.

Villkoren i nyemissionen är att tre befintliga aktier berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av tre aktier, en teckningsoption TO2 och en teckningsoption TO3. Teckningskursen är 9 kronor per unit, vilket motsvarar 3 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningstiden löper från 20 september till 4 oktober och handel med uniträtter sker den 20 september till 2 oktober.

Publicerat: 9/14/2017 7:14:00 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se