Finwire om FastOut: Fastout handlas idag exklusive teckningsrätt i nyemission

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
VR- och drönarbolaget Fastout handlas idag den 13 oktober exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 1:6, innebärande att sex befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 70 öre per aktie. Teckningstiden löper från 18 oktober till 1 november och handel med teckningsrätter sker den 18 oktober till 30 oktober. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras 6,7 miljoner kronor före emissionskostnader.

Publicerat: 10/13/2017 7:09:39 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se