Finwire om Plejd: Plejd ökar omsättning och når vinst i tredje kvartalet

Agentur:FWS
Signatur:newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire
Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, redovisar ökad omsättning under tredje kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 7,2 miljoner kronor (0,3), en ökning med 2 300 procent mot föregående år. Totala intäkter var 9,1 miljoner kronor (2,8).

Resultatet efter skatt blev 1 miljoner kronor (-1,1).

Plejd har som primärt mål för året att växa i nettoomsättning och ta viktiga marknadsandelar. Vidare har tech-bolaget som mål att lansera ytterligare cirka fyra produkter under året och bygga ett än mer konkurrenskraftigt erbjudande.

Plejd lämnar inga prognoser.

"Det är såklart jättekul att kunna påvisa lönsamhet redan nu, jag vill dock påpeka återigen att kraftig tillväxt är vårt mål och med det kommer investeringar. Den över förväntade
försäljningstillväxten gör dock att vi fortfarande har kvar över 20 miljoner kronor av det kapital vi tog in under april 2017", skriver vd Babak Esfahani i rapporten.


[Tabell 1]

Publicerat: 10/13/2017 8:23:22 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se