Finwire om Aptahem: Aptahems nyemission blev fulltecknad

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Forskningsbolaget Aptahems nyemission med företrädesrätt för aktieägarna, som avslutades den 9 oktober, blev fulltecknad med 100 procent teckningsgrad. Det framgår av ett pressmeddelande.

Aptahem tillförs 23,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Garantiåtagandena behövs därmed inte tas i anspråk och överteckningsemissionen används ej. Bolaget tillförs 19 miljoner kronor efter emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till 4,4 miljoner kronor varav garantikostnader utgör 1,9 miljoner kronor. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Aptahem i två steg ytterligare mellan 21 miljoner kronor och 36 miljoner kronor före emissionskostnader.

- Det är med stor glädje vi nu konstaterar det förtroende som nya och gamla aktieägare visat i Aptahem resulterat i en fulltecknad emission. Vi tar detta förtroende med oss nu när vi kan köra på enligt framlagd plan, kommenterar vd Mikael Lindstam.

Aptahem nyemitterar 7,79 miljoner aktier, 2,60 miljoner teckningsoptioner TO 2 och 2,60 miljoner teckningsoptioner TO 3. Bolaget har därefter 15,59 miljoner aktier utestående samt nämnda teckningsoptioner ovan.

Publicerat: 10/13/2017 9:01:38 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se