Finwire om Oboya: Oboyas nyemission blev fulltecknad, men garanter fick ta 16,4 procent av emissionen

Agentur:FWS
Signatur:Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire
Odlingsbolaget Oboyas nyemission med företrädesrätt för aktieägarna tecknades till 100 procent och blev därmed fulltecknad. Bolaget tillförs 60,8 miljoner kronor före emissionskostnader på 4,5 miljoner kronor. Emissionen betalades till 10,7 miljoner kronor genom kvittning mot skulder upptagna i bolagets balansräkning per den 30 juni. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 75,2 procent med stöd av teckningsrätter, 8,4 procent utan stöd av teckningsrätter samt till 16,4 procent av emissionens garanter.

Zhejiang Sino-Italy Tus-Investment Co., Ltd och Ningbo Tus Yangming Investment Center, ägda av det av Tsinghua University kontrollerade bolaget Tus Holdings, tillkommer som strategiska ägare genom emissionen.

"Jag är mycket glad för utfallet i Oboyas företrädesemission och att vi kunnat tillföra bolaget nya strategiska ägare. Detta ger oss ett gott stöd i vår planerade expansion med sikte på en betydande tillväxt", säger Mikael Palm Andersson, vd för Oboya Horticulture Industries.

Oboya emitterar 5,29 miljoner nya B-aktier. Bolaget har därefter 22,92 miljoner aktier utestående, varav 2,00 miljoner är icke-noterade A-aktier. Bolaget har ansökt om listbyte till Nasdaq First North. Dag för planerad handelsstart på Nasdaq First North kommer att offentliggöras vid ett separat tillfälle.

Publicerat: 10/13/2017 9:11:40 AM

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se