Emissioner

Teckningsperiod Noteras Bolag Beskrivning Dokument
2017-11-10 – 2017-11-24 Aerowash AB Företrädesemission Memorandum
2017-11-09 – 2017-11-24 Ecoclime Group AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2017-11-08 – 2017-11-23 C Security Systems AB Företrädesemission Memorandum
2017-11-06 – 2017-11-20 Nanexa AB Företrädesemission Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-11-02 – 2017-11-16 2017-12-12 Colabitoil Sweden AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-11-01 – 2017-11-22 Orasolv AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2017-10-31 – 2017-11-14 SealWacs AB Företrädesemission Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-10-26 ESEN eSports AB Notering Noteringsmemorandum
2017-10-23 Logistri Fastighets AB Notering Memorandum
2017-10-23 – 2017-11-09 Dalsspira Mejeri AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2017-10-17 – 2017-10-31 European Institute of Science AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2017-10-16 – 2017-11-06 2017-11-22 Touchtech AB Nyemission och notering Memorandum Teaser Teckningssedel
2017-10-09 – 2017-10-23 WntResearch AB Prospekt Prospekt Teaser Teckningssedel
2017-10-06 – 2017-10-20 Follicum AB Företrädesemission Memorandum Teckningssedel
2017-10-04 – 2017-10-18 Spago Nanomedical AB Företrädesemission Prospekt Teaser Teckningssedel