Publicerat: 2017-08-23 09:09:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om Latvian Forest: Oförändrad rörelseförlust för Latvian Forest i andra kvartalet

Skogsbolaget Latvian Forest rapporterar en oförändrad operativ rörelseförlust i andra kvartalet 2017.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner euro (0,1).

Det operativa rörelseresultatet blev -0,1 miljoner euro (-0,1).

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner euro (0,3), efter värdeförändringar på skog med 0,4 miljoner euro (0,4).

Resultatet före skatt var 0,2 miljoner euro (0,3). Nettoresultatet uppgick till 0,2 miljoner euro (0,2) motsvarande 0,013 euro per aktie (0,015).

Bolaget har under andra kvartalet avverkat 4 015 kubikmeter skog med en genomsnittlig intäkt på 23 euro per kubikmeter. Avsikten är att sammanlagt avverka 10 000 kubikmeter under 2017.

Fastighetsinnehaven uppgår till 9 368 (8 801) hektar och virkesvolymen uppskattas till
940 000 (850 000) kubikmeter.Latvian Forest, MEUR Q2-2017 Q2-2016 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0,1 0,0%
Rörelseresultat 0,3 0,3 0,0%
Rörelsemarginal 300,0% 300,0%
Resultat före skatt 0,2 0,3 0,0%
Nettoresultat 0,2 0,2 0,0%

Latvian Forest Company AB

"Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland."

c/o Anders Nilsson, Ringvägen 22,
182 46 ENEBYBERG
+371 2920 3972 http://www.latvianforest.se