Publicerat: 2017-10-25 09:23:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om Transferator: Transferator tar nedskrivning på 2,3 miljoner kronor i tredje kvartalet

Riskkapitalbolaget Transferator har beslutat att skriva ned värdet på sina fordringar relaterade till innehavet E-Ply Edsbyn Plywood. Fordringarna uppgår till 2,3 miljoner kronor och nedskrivningen kommer att belasta resultatet för koncernen i tredje kvartalet med
motsvarande belopp. Bakgrunden till nedskrivningen är försiktighetsskäl då E-Ply Edsbyn Plywood ansökt om och beviljats företagsrekonstruktion. Transferator har för avsikt att delta aktivt i rekonstruktionen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63 http://www.transferator.com