Publicerat: 2018-01-29 09:19:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Finwire. Disclaimer

Finwire om Transferator: Transferators ordförande Jakob Johansson ökar innehavet

Riskkapitalbolaget Transferators styrelseordförande Jakob Johansson har den 25-26 januari via bolaget Maelir köpt 51 000 B-aktier i Transferator till en kurs på mellan 96 och 97 öre per aktie, en affär på 49 000 kronor. Affärerna gjordes på Aktietorget. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Jakob Johansson är storägare i Transferator med 22,9 procent av kapitalet och 15,2 procent av rösterna, enligt ägarbilden på Aktietorgets hemsida som uppdateras av ägarspecialisten Holdings.

Transferator AB

Transferator är ett riskkapitalbolag med strategin är att förvärva kvalificerade andelar i lovande tillväxtföretag, onoterade såväl som noterade, med tydlig värdepotential. Bolagets mål är att skapa en avkastning till sina aktieägare genom värdeökningar på innehaven samt utdelning av portföljinvesteringar om rätt läge ges.

Box 56067,
102 17 STOCKHOLM
0708-99 04 63 http://www.transferator.com