Publicerat: 2018-05-14 09:49:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Latvian Forest: Latvian Forests styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i skogsbolaget Latvian Forest kallas till årsstämma den 12 juni i Stockholm.

Den sittande styrelsen, bestående av Ulrika Arver, Jan Edvard Alvenius, Anders Nilsson, Andreas Norman och Martin Hansson, föreslås till omval.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Latvian Forest Company AB

"Latvian Forest Company AB (publ) förvärvar och förvaltar skogsfastigheter i Lettland."

c/o Anders Nilsson, Ringvägen 22,
182 46 ENEBYBERG
+371 2920 3972