Hearing med Bengt Ljung, vd Botnia Exploration, är avslutad

Nu är hearingen avslutad. Det kan finnas obesvarade frågor. Vi beklagar om det inte fanns tid att besvara alla.


Bengt Ljung: Tack för visat intresse. Det har varit över 120 deltagare. Tyvärr är hearingen avslutad. Skulle gärna fortsätta men tiden är ute! Har ni fler frågor skicka dem till min e post: info@botniaexploration.com med vänliga hälsningar Bengt

Bengt Ljung: Investeringar behöver aldrig göras av maskiner. Vår strategi bygger på att utnyttja entreprenörer! (2011-01-27 10:51)
Erik: Hur har ni använt pengarna från emission än så länge? nya maskiner etc? (2011-01-27 10:41:40)

Bengt Ljung: Ytterligare borrningar får visa detta under hösten (2011-01-27 10:49)
anders: finns ytterligare Vargbäckenfyndigheter i Granselliden 2? (2011-01-27 10:33:27)

Bengt Ljung: Har fått en indikation från LS att de har fullt upp. En behandlingstid kan beräknas till 6-8 månader. MKB har gått ut på remiss till alla instanser och ser bra ut (2011-01-27 10:48)
Danieli: Det finns mycket info om en överbelagd länsstyrelse i Västerbotten, har ni fårr några indikationer gällande handlägningstiden för den inlämnade MKB´n? Är innan sommaren en rimlig gissning för beslut? (2011-01-27 10:37:53)

Bengt Ljung: Inte det minsta orolig! (2011-01-27 10:46)
Bengt N: Hej Bengt, hittills har du bjudit på rock´nroll i småspararvärlden! Hur ser du på det faktum att Hansa ökar sitt inflytande i bolaget med godkänd MKB, utlöser ju både cash och aktier? Tack så långt. (2011-01-27 10:36:11)

Bengt Ljung: Nej (2011-01-27 10:45)
OB: Hej, Kan du uppskatta på ett ungefär, vad vargbäcken (bearbetningskoncessionen) skulle kunna säljas för, på ett ungefär. (2011-01-27 10:35:03)

Bengt Ljung: Kan inte sia om aktiekursen. Vid senaste emissionen försvarade jag och andra huvudägare våra andelar. Vårt bolag blir starkare för varje dag! (2011-01-27 10:44)
PerA: Hej Bengan, varför tycker du att jag som aktieägare i Botnia Exploration ska se ljust på framtiden? (2011-01-27 10:10:48)

Bengt Ljung: Tycker detta var ett utmärkt sätt att kommunicera. Vill gärna om ni så önskar! (2011-01-27 10:42)
orca: Kommer dagens typ av dialog med aktieägarna att upprepas? Chatt, telefonfonferens eller annat? (2011-01-27 10:29:11)

Bengt Ljung: Snabbare cash flow! (2011-01-27 10:41)
Olle: Såg i dagens pressmeddelande att ni knutit ett konsultavtal inom gruvnäring med ÅF, vad innebär det cash flow mässigt för Botnia? (2011-01-27 10:20:17)

Bengt Ljung: Fick en fråga om vi använder likviditesgarant. Svaret är nej. användes under tre månader men uppsagd

Bengt Ljung: Kan inte sia om aktiekursen. Vid senatse emissionen försvarde jag andra huvudägare vår andel i Botnia. vårt bolag blir starkare varje dag (2011-01-27 10:38)
Göran: Ni använder er av en likviditetsgrant om jag har uppfattat det rätt? Vad har det tillfört Botnia, förutom kostnaden? Har ni gjort någon utvärdering? (2011-01-27 10:12:20)

Bengt Ljung: Inte direkt. Torbjörn är en jättebra blockletare ej geolog! (2011-01-27 10:34)
Waverider: Hej Bengt! Ser du något problem med att er geolog Torbjörn Grahn också arbetar som geolog för Metal Prospecting i Norge? (2011-01-27 10:07:10)

Bengt Ljung: Egentligen inget för denna hearing. Som många vet är svensk gruvindustri i världsklass! Kommer att åka till Peking den 3 mars för att prata om svensk industris betydelse för den globala gruvindustrin. Kul. Senare i mars kommer SMTG att delta i statsbesök med kungen och drottning Silvia på resa till Botswana! (2011-01-27 10:33)
AussieBoy: En fråga utanför Botnia, Du sköter ju med bravur ordförandeskapet i SMTG, hur ser du på framtiden för Svensk Gruvindustri? (2011-01-27 09:53:20)

Bengt Ljung: Fortsatt hårt arbete! (2011-01-27 10:29)
AussieBoy: Hej Bengt, o tack för spännande utveckling hittills. Hur ska ni fortsätta öka värdet på bolaget i samma takt framåt? (2011-01-27 09:51:18)

Bengt Ljung: Bra fråga: om du läst den PM som gått ut idag med prioritering av u-tillstånd som skall sökas till Bearbetningskoncessioner kommer att läggas högst upp på hemsidan. Redan beslutat men tack för förslaget! Utmärkt (2011-01-27 10:28)
AddInvest: Tror fler med mig skulle se fram emot att aktuela projekt med nyckeltal listas på hemsidan sorterat så det aktuellaste projektet är överst. Just nu kan det vara svårt att få en rättvis bild över projekten och dess aktuella status mm (2011-01-26 22:36:35)

Bengt Ljung: Inga planer. se tidigare svar idag! (2011-01-27 10:26)
AddInvest: När avser bolaget att lämna Aktietorget till förmån för en större lista? (2011-01-26 22:27:05)

Bengt Ljung: Vi är mycket nöjda med omsättningen. (2011-01-27 10:25)
AddInvest: Bengt, ser ni den relativt låga aktieomsättningen som ett hinder för t.ex nytillkomna aktieägare? (2011-01-26 22:21:14)

Bengt Ljung: Våra kalkyler är gjorda med ett flertal parametrar vad gäller guldpriser, dollarkurser, halter, avstånd till anrikningsverk och utbyte mm. Vi har dessutom som en mycket liten organisation låga fasta kostnader. Vi kan snabbt anpassa oss till olika situationer! (2011-01-27 10:24)
OB: Hej Bengt! Har ni nån strategi för om guldpriset fortsätter att falla. Säkra priser eller dyligt? (2011-01-26 19:34:21)

Bengt Ljung: Nej! (2011-01-27 10:21)
orca: Hej Bengt. Har ni märkt av det kinesiska intresset för råvaror i norra Sverige? Jobbar ni själva aktivt för att knyta kontakter med kineser eller andra? På vilket vis? (2011-01-26 10:57:16)

Bengt Ljung: Svår fråga att besvara. Jag hoppas att MKB tillståndet för Vargbäcken skall uppfattas positivt så att provbrytning kan påbörjas så fort som möjligt! (2011-01-27 10:20)
Per: Hej Bengt! Ser du någon händelse som kan driva aktikursn det närmaste halvåret? (2011-01-26 10:19:45)

Bengt Ljung: Hittills har bara blockletningar och magnetiska /slingram mätningar utförts. Diamantborrningar påbörjas inom kort. (2011-01-27 10:19)
OB: Hej! Det har ju spekulerats i att Forsheden kanske kan bli nordens nya jätte-guldgruva. Finns det någon substans i ett sånt påstående? När får vi resultaten av diamatborrningarna där?? (2011-01-25 12:52:52)

Bengt Ljung: Ytterligare prospektering kommer att ske under sommaren av Göran Petersson som ni vet kvalificerad person. (2011-01-27 10:19)
Ola Wilhelmsson: Hur går det med sällsynta Jordartsmetaller i Skinnskatteberg/Riddarhyttan-området samt i Nora/Järnboås området, båda i Bergslagen. Håller ni på med någon diamantborrning. Kommer det några borresultat i närtid. (2011-01-25 10:42:06)

Bengt Ljung: Fråga 1: Som publicerats idag torsdag har ett samarbetsavtal tecknats med ÅF-Infrastructure AB. De kommer att anlitas som konsulter för att snabbar upp ansökningsprocessen i jfr med våra tidigare prospekteringsstrategier Fråga 2: Ja: kommer att publiceras inom kort! Fråga 3: Ja! ________________________________________ (2011-01-27 10:17)
per: Hur ligger det till med bearbetningskoncessionerna? Vad händer med "högprismetaller"? Kommer organisationen att förstärkas under 2011? (2011-01-24 13:04:56)

Bengt Ljung: En ren prioriteringsfråga efter köpet av Hansa (2011-01-27 10:17)
fyren: Botnia övergav Råneträsk (cu+au), "ett av Botnias mest intressanta projekt". Vilka andra skäl än att det är ett kopparprojekt fanns för det beslutet? (2011-01-23 11:18:33)

Bengt Ljung: Som jag angett tidigare: Under senare delen av 2011, allt beroende av MKB ansökningens godkännande. Om den drar ut på tiden förskjuts allt till 2012 (2011-01-27 10:16)
Azzurro: När tror du att kulorna börja rulla in? Vore tacksam för en kvalificerad gissning. :-) (2011-01-18 18:47:31)

Bengt Ljung: Vi gör allt vi kan för att följa Svemins regler. Allt som angivits i PM finns tillgängligt på Botnias hemsida! I fortsättningen kommer vi dessutom att förstärka vår organisation och anlita en s.k. kvalificerad person som ger en ?second opinion? av alla planerade PM. Anser dock att chatten på forum är viktig och visar att vi måste vara övertydliga i våra PM (2011-01-27 10:15)
tombac: hej. måste också höra ang negativa skriverier på avanzas forum om botnia ang att uppfylla NI 43-101att Botnia Exploration Holding AB i sina publika rapportering och VD:ns uttalanden saknar relevant stöd i form av teknisk och vetenskaplig dokumentation som uppfyller fordringar i NI 43-101 och är spårbara, dvs. finns tillgängliga på Botnia´s hemsidor (web-sidor). Hur ser du på detta t.ex ? (2011-01-15 11:03:11)

Bengt Ljung: Kommer att föreslås vid kommande Årsstämma den 30 mars (2011-01-27 10:15)
Jan Hultberg: Aktien står för närvarande runt 0.30 kr-det var tal om att aktierna skulle skrivas upp för att undvikafrimärksstatus.Kommer detta att ske?Isåfall när? (2011-01-15 08:19:48)

Bengt Ljung: Den tätborrning vi beskrivit för Vargbäcken gäller enbart provbrytningsområdet eller ca 3000 m2. Borrningen som gjorts för NI43 101 gjordes tidigare innan Botnia köpte Hansa. (2011-01-27 10:14)
fyren: Är tätborrning av Vargbäcken utförd av Botnia exploration under 2010? (2011-01-14 14:25:13)

Bengt Ljung: Jag tror det är vanligt fenomen. Vi anser vi har bra grund för storleken av våra u-tillstånd. Det finns vissa företag som ständigt lägger sig runt vad de tror vara intressanta objekt. Kul att andra intressenter följer oss. (2011-01-27 10:13)
Anders: Är det ett problem att annan intressent har lagt beslag på området runt Forsheden och Stenberget? (2011-01-13 08:28:10)

Bengt Ljung: Blocken ligger i isriktningen. Ingen vet varifrån blocken kommer förrän diamantborrningarna är genomförda! Vårt tillstånd har mycket intressanta anomalier som anger och styrker var vi kommer att provborra. (2011-01-27 10:12)
Anders: Är proverna ifrån Forsheden tagna från omkringflytande block eller kommer dom ifrån block som ligger i sitt ursprung (2011-01-13 08:20:46)

Bengt Ljung: Kommer att publiceras inom kort! Bra fråga! Om du ser på vår hemsida har en ny chefsgeolog nyligen kontrakterats tillsammans med en junior geolog. Själv mår jag alldeles utmärkt och tro att jag behövs i bolaget ett tag till och så länge styrelsen tycker jag gör ett bra jobb! (2011-01-27 10:12)
GW: Hur ser succionsordningen ut i Botnia? Hela ledningen är ju en smula till åren komna så vem skall ta över sedan? Finns det någon ersättare utsedd? (2011-01-12 17:56:26)

Bengt Ljung: Frågan som ställdes på Ekot var: Kommer ni att byta lista? Mitt svar: troligen på sikt. För närvarande inga sådana planer bl.a. beroende att vi ej ser någon anledning att göra det just nu. Att gå till t.ex. First North är överhuvud ej aktuellt då det inte tillför någonting i förhållande till marknadsplatsen Aktietorget som fungerar utmärkt. Se bara på den dagliga omsättningen på AT. (2011-01-27 10:11)
Bengt L: Tycker du verkligen att ni är redo för ett listbyte då du går ut i radion och talar om att ni ska byta lista då ni fortfarande inte talat om detta i form av ett pressmeddelande? Klarar inte av dom mest basala informatiosnkraven. (2011-01-12 17:55:18)

Bengt Ljung: Den tätborrning vi beskrivit för Vargbäcken gäller enbart provbrytningsområdet eller ca 3000 m2. Borrningen som gjorts för NI43 101 gjordes tidigare innan Botnia köpte Hansa. (2011-01-27 10:10)
Anders: Blev tätborrningen i Vargbäcken en förstärkning av fyndigheten? När redovisas resultaten av borrningen? (2011-01-12 17:43:43)

Bengt Ljung: Har ej påbörjats men startar inom kort! (2011-01-27 10:09)
Anders: Hur långt har ni kommit i Forshedenborrningarna? När får vi se resultaten av dessa? (2011-01-12 17:40:43)

Bengt Ljung: Inga definitiva planer. Vi anser att Aktietorget är tillfredställande för närvarande! Ingen process har påbörjats. Vi anser det är viktigare att använda våra likvida medel för prospektering (2011-01-27 10:09)
Toni: När kommer listbytet till Small Cap att genomföras? Har processen för detta redan satts igång? (2011-01-12 17:38:17)

Bengt Ljung: Som jag angett tidigare: Under senare delen av 2011, allt beroende av MKB ansökningens godkännande. Om den drar ut på tiden förskjuts allt till 2012 (2011-01-27 10:08)
Gustaf: När kan vi förvänta oss att få börja se intäkter från provbrytningen i Vargbäcken? (2011-01-12 17:17:14)

Bengt Ljung: Våra likvida medel kommer att räcka ett flertal år framåt i tiden. Inga andra planer. Vi är ju ett prospekteringsbolag och ej ett gruvbolag! (2011-01-27 10:07)
Gustaf: Hur lång tid räcker pengarna från den senaste nyemissionen? När skall n göra nästa emission? (2011-01-12 17:15:58)

Bengt Ljung: Svar fråga 1: det är en Volfram mineralisering Fråga 2: Galtabo: i dagsläget ingen fyndighet enbart bekräftande provtagningar och analyser att REE finns. Fortsatt prospektering kommer att ske under sommaren av alla våra REE projekt ________________________________________ (2011-01-27 10:06)
A.I: Jag skulle vilja få klar lagt om den Volfram fyndighet med 240 000 ton volfram, är det volfram malm på 240 000 ton eller är det mängden Volfram? Samt hur går det med den intressenten på Volframet, har ni kommit någonstans i den diskussionen?När det gäller "Rare Earth" så har ni idag en fyndighet med bekräftade halter av olika REE metaller i Galtabo, hur står denna fyndighet sig mot dagens fyndigheter på andra ställen i världen, och hur stora mängder av "Rare Earth" är det i Galtabo? (2011-01-12 16:36:01)

Bengt Ljung: Det får andra göra! (2011-01-27 10:05)
Hans Gson: Hur skulle du rangordna Botnia i förhållande till dom andra prospketeringsbranschen som finns på Aktietorget? (2011-01-12 16:26:59)

Bengt Ljung: Vi gör allt vi kan för att följa Svemins regler. Allt som angivits i PM finns tillgängligt på Botnias hemsida! I fortsättningen kommer vi dessutom att förstärka vår organisation och anlita en så kallad kvalificerad person som ger en ?second opinion? av alla planerade PM. Anser dock att chatten på forum är viktig och visar att vi måste vara övertydliga i våra PM ________________________________________ (2011-01-27 10:05)
Peter B: Jag har läst en hel del av de skriverier som förekommit på de olika chattarna och på bland annat Avanzas chatt finns en skrivent som är synnerligen kritisk till Botnia. Hur bemöter ni detta? (2011-01-12 16:24:51)

Bengt Ljung: Bra fråga. Vi gör kontinuerligt översyn och prioriterar av tillstånden. Under året kommer säker 5-6 tillstånd att återlämnas eller sönas som det heter på fackspråk. Se också dagens PM . Vargbäcken är bra ett av säg 4-6 tillstånd som är högintressanta ________________________________________ (2011-01-27 10:04)
Göran: Ni har i dag en ganska bred portfölj av undersökningstillstånd, vad är tanken med dessa? Jag tvivlar på att Ni kommer att klara av att finansiera dem alla. Vad är den långsiktiga planen med dessa? Borde inte Botnia ägna all kraft åt Varrgbäcken enbart och få det till en satellit till Lapplands anrikningsverk? (2011-01-12 16:22:33)

Bengt Ljung: Allt är relativt. Jag anser vi har en mycket bra exponering. De föredrag jag hållit under hösten på RMG och Avanza/Redeye kan båda laddas ner från hemsidan under fliken ?nyheter/pressmeddelanden?. Både video och mina bilder presenteras koordinerat. Se också alla artiklar som under publicerats som bilagor till DI och Veckans affärer. Intervjun på TV4 Morgonnyheter samt intervju i Dagens Eko tycker vi var intressanta. Sammanfattande: Vi vill synas men det verkar som om du inte hittat rätt! Ring gärna så skall jag leda dig! (2011-01-27 10:03)
Roffe: varför syns ni inte mer? andra bolag som kopparberg och beowulf är fantastiska på att synas men inte ni varfrö? jag hade velat veta mer och försökte gå på den presenation som ni hade i november men det kunde ja ju inte. när ska vi vanliga få vetamer om er? vill ni inte synas? ni har inte lagt upp presenationen från råmaterialgruppen som dom andra bolaget gjort på aktietorget var den dålig eller? (2011-01-12 16:11:06)

Bengt Ljung: Hej och välkommen till Botnias hearing! kom ihåg att du skall vara inloggad som deltagare för att kunna ställa frågor. Ser redan nu att vi har många deltagare på hearingen! Kul att ni är med! Bengt