Hearing med Hans Orre, vd Business Control Systems, är avslutad

Nu är hearingen avslutad. Det kan finnas obesvarade frågor. Vi beklagar om det inte fanns tid att besvara alla.Hans Orre: Tack för visat intresse. Hearingen är nu avslutad. Har du fler frågor är du mycket välkommen att skicka dessa direkt till min epost hans.orre@orres.se eller via telefon 0709-747888. Med bästa hälsningar Hans Orre

Hans Orre: Vi beräknar att även Promik kommer att bli en molntjänst under året 2011. (2010-11-29 10:42)
Göran Westman: När kommer Promik Analys respektive Promik koncern att vara en molntjänster? (2010-11-29 10:37:55)

Hans Orre: Hur den exakta tilldelningen kommer att ske kommer att göras vid ett styrelsemöte. Vi kommer att premiera mindre aktieägare framför större när aktierna ska tilldelas till olika personer. (2010-11-29 10:40)
Pocketgamer: Hur mycket kommer du att investera i nyemissionen? (2010-11-29 10:11:47)

Hans Orre: Mycket av jobbet är redan gjort genom nödvändiga specifikationer, vi beräknar att lanseringen av någon av dessa moduler kan påbörjas under senhösten 2011. (2010-11-29 10:38)
Göran Westman: Uppföljningsfråga. Hur ser den strategiska tidsplanen ut för att lansera lön, CRM, inköp? (2010-11-29 10:36:14)

Hans Orre: Repsonen för den nya tjänsten är mycket god. Vi har en testgrupp som kör den samtidigt som många av idéerna kommer från befintliga kunder och kontaktnät inom redovisning och ekonomi. (2010-11-29 10:35)
Anonym: Vilken är responsen från era kunder? (2010-11-29 09:34:53)

Hans Orre: Vår klara målsättning är att bli ett fulltäckande affärssystem. Där kommer även de moduler du nämner att ingå. Det är dock viktigt att vi tar en sak i taget och varje ny modul vi presenterar måste hålla en hög kvalité. (2010-11-29 10:34)
Göran Westman: I molnsatsningen nämnder du arkivering, fakturering, bokföring, hantering av in-resp.utgående fakturor. Hur ser det ut med moduler för lön, CRM, inköp? (2010-11-29 10:29:17)

Hans Orre: Det betyder att du inte laddar ner och installera något på din dator. Allt finns på internet och ligger säkert lagrat på servrar i olika bergrum och säkerhetshallar. (2010-11-29 10:32)
anka: Vad är egentligen en molntjänst? (2010-11-29 10:31:15)

Hans Orre: Vi ser vår affärsmodell liknande andra tjänster på internet. Ingen har dock prövat modellen för affärssystem tidigare mig veterligen. Vår klara målsättning är att tjäna pengar, men det är viktigt att ta in kunder gratis till en början, för att skapa en kundbas som vi kan sälja ytterligare tilläggstjänster till. Det är tilläggstjänsterna som kommer att ge oss intäkter. (2010-11-29 10:32)
TCB: Kan det vara någon idé att satsa kapital i ett företag som tillhandahåller en stor del av sina tjänster gratis? Skall inte kunderna betala vad de kostar för att investerarna skall få något över på satsade pengar? (2010-11-29 10:29:09)

Hans Orre: Koncernen går med vinst, vi beräknar att den ska landa på ungefär 900 tkr före bokslutsdispositioner för år 2010. (2010-11-29 10:29)
E: Går ni med vinst eller är ni ett sånt där förlustavdragbolag? (2010-11-29 10:09:43)

Hans Orre: Ja Promik verksamheten omsätter idag ungefär 4.5 mkr för 2010. (2010-11-29 10:28)
Gunnar: Har ni någon omsättning idag? (2010-11-29 10:21:38)

Hans Orre: Ungefär 85%. (2010-11-29 10:28)
Gunnar: Hur stor del av era kunder förnyar sitt abbonemang/avtal? (2010-11-29 10:26:28)

Hans Orre: Idag finns ca 200.000 företag inom Sverige som är vår marknad. Vi har gjort en mycket försiktig bedömning i vår analys av framtiden där vi kommer att ha ca 1.000 betalande kunder efter tre år. Detta är också bara i Sverige. Tittar vi på Holland och Belgien som ett exempel är dessa två länder tre gånger så stora. Jag ser därför att systemet har en mycket stor potential. (2010-11-29 10:27)
Farah: Hur ser tillväxtpotentialen ut när det gäller molntjänsten? (2010-11-27 15:08:22)

Hans Orre: Vi tror att förhållandet kommer att förändras över tiden, till en början kommer 20% att vara betalande kunder därefter kommer det att öka successivt, ju fler tjänster vi kommer att ta fram. (2010-11-29 10:24)
Göran Westman: Om vi håller oss till molntjänsten. Hur stor del av den kommer enligt din uppskattning troligtvis vara gratis resp. betalande kunder? (2010-11-29 10:16:48)

Hans Orre: Redovisnings- och revisionsbyråer, konsultföretag inom överlåtelse av företag samt ekonomichefer på medelstora företag är våra olika kunder. (2010-11-29 10:22)
Sixten: Vad har ni för kunder idag? (2010-11-29 09:33:03)

Hans Orre: Ja, i dagsläget har Promik produkterna ett sånt kassaflöde att de finanserar Yourdokk. Däremot kan vi öka takten på web tjänsten genom att ta in mer pengar i den här nyemissionen. (2010-11-29 10:22)
hasa: Har de övriga produkterna ni erbjuder ett kassaflöde som kan finansiera WEBsatsningen? (2010-11-29 10:20:16)

Hans Orre: Ja vi har teckningsförbindelser i emissionen om 2.7 miljoner. (2010-11-29 10:20)
Anonym: Har ni några som redan har tecknat i emissionen? (2010-11-29 09:38:35)

Hans Orre: Det finns naturligtvis både fördelar och nackdelar med båda alternativen. Det vi har sett är att kundservice är i olika steg där ett extern företag kan ta första frågeställningen, därefter går det vidare till oss vid mer komplicerade frågor. Vi kommer planerat att fortsätta på det viset. Försäljningen tror vi kommer att fortsätta vara en kombination där ett extern företag tar första kontakten och vi kan fortsätta bearbetningen själva om det behövs. (2010-11-29 10:20)
Göran Westman: Ni låter kundservice och försäljning idag ligga hos ett extern företag. Skall ni fortsätta med det upplägget framöver? Fördelar/nackdelar? (2010-11-29 09:46:06)

Hans Orre: Vi marknadsför oss idag via dm utskick, annonser på www, email, telefonförsäljning samt deltagande i branschmässor. (2010-11-29 10:17)
Anonym: Hur når ni ut till kunderna, alltså hur marknadsför ni er? (2010-11-29 09:36:42)

Hans Orre: Vi ser en klar möjlighet att expandera dels inom Sverige till en början, därefter Holland och Belgien. Anledningen är att strukturen redovisnigsbyråer och kommunikationen med deras kunder liknar Sverige samt att ett kontaktnät redan har byggts upp under de två senaste åren. (2010-11-29 10:16)
Robban: Ni pratar om expansion, vart? (2010-11-29 10:13:11)

Hans Orre: Den andra ägarna i web satsningen förutom BCS har 25% ägande i Yourdokk (2010-11-29 10:14)
Göran Westman: Hur stor ägarandel har de andra ägarna inom Web-satsnignen? (2010-11-29 10:12:29)

Hans Orre: Vi tror mycket på en affärsmodell där kunden får arbeta i vår tjänst gratis upp till en viss nivå. Vi är mycket entusiastiska för att småföretag ska kapa sina kostnader genom att skicka dokument/fakturor mellan varandra gratis. Vi kommer att ha vissa nivåer där kunden behöver betala för att spara ytterligare dokument och också tilläggstjänster där en debitering kommer att ske månadsvis. (2010-11-29 10:13)
Göran Westman: Spännande med en prisbild för molntjänsten där kunderna skall få utnyttja programmen gratis. Berätta mera. (2010-11-29 09:26:01)

Hans Orre: Ja jag kommer själv att investera i nyemissionen. (2010-11-29 10:11)
Magnus U: Investerar du själv i nyemissionen? (2010-11-29 09:59:01)

Hans Orre: De andra ägarna är de tekniskt ansvariga för projektet. Dessa ägare arbetar alltså inom WEB satsningen. (2010-11-29 10:10)
hasa: Vem är den andra ägaren i WEB-satsningen (2010-11-29 10:02:22)

Hans Orre: Vi arbetar med utbildningar inom företagsvärdering, företagsanalys och också inom våra befintliga programvaror. (2010-11-29 10:09)
Robban: Hur jobbar BCS med utbildning? Vad kan ni? (2010-11-29 09:45:53)

Hans Orre: BCS i sin nuvarande form när det gäller produkter och verksamhet har varit aktivt sedan ungefär fyra år tillbaks. Bolagen i koncernen är äldre men har arbetat med andra verksamheter tidigare. (2010-11-29 10:08)
Sixten: Hur länge har bolaget funnits? (2010-11-29 09:32:25)

Hans Orre: BCS koncernen driver dels utveckling och försäljning av Programvaran Promik och det nya affärssystemet Yourdokk som lanseras i mars 2011. Promik säljs sedan flera år tillbaka och programvaran är ett komplett system för företagsanalys och företagsvärdering. (2010-11-29 10:07)
Gunnar: Vad gör BCS? (2010-11-29 09:15:12)

Hans Orre: Det kommer att lanseras i mars 2011. Därefter kommer vi att bygga på med en mängd moduler omkring tjänsten löpande under året. (2010-11-29 10:06)
Pontus: När lanserar ni molntjänsten? (2010-11-28 13:29:51)

Hans Orre: Vi har ungefär 1200 kunder där Ernst & Young, PWC, Modern Ekonomi, Länia, Svensk företagsförmedling tillhör de största (2010-11-29 10:05)
Farah: Hur många kunder har ni idag och vilka kunder är störst/viktigast? (2010-11-27 15:08:54)

Hans Orre: Vi gör det för att framförallt snabba på utvecklingen av vårt nya affärssystem. (2010-11-29 10:04)
Magnus: Hej Hans! Ni tjänar pengar redan idag, varför gör ni en nyemission? (2010-11-26 19:31:12)

Hans Orre: Hej och välkommen till BCS hearing. Kom ihåg att du ska vara inloggad som deltagare för att ställa frågor.