Hearing med Lars-Erik Eriksson, vd Clinical Laserthermia Systems, är avslutad

Nu är hearingen avslutad. Det kan finnas obesvarade frågor. Vi beklagar om det inte fanns tid att besvara alla.


Lars-Erik: Hearingen avslutas nu. Tack för ert stora intresse, det har varit cirka 100 deltagare med på hearingen. Har ni fler frågor kan ni skicka dem till min e post: lee@clinicallaser.se . Med vänliga hälsningar Lars- Erik.

Notera: Ett av svaren till en fråga har justerats i efterhand. Se den gröna texten på det åttonde svaret (från slutet) nedan


Lars-Erik: Ja, vi har olika maskiner och vår erfarenhet av pilottesterna kommer att spegla framtagningen av våra 5 enheter. (2012-02-06 15:30)
Magnus Hägg.: Är det skillnad på pilottestet och senare utvärdering och i såfall hur. (2012-02-06 15:17:12)

Lars-Erik: Ja, hon har börjat sitt arbete. (2012-02-06 15:29)
Kent: Har er nya informatör från Astra Zeneca börjat sitt arbete? Det har bla annat atlats om en ny hemsida. (2012-02-06 15:28:07)

Lars-Erik: Jag hänvisar dig till vårt prospekt där vi beskriver det som gjorts avseende 72 patienter. (2012-02-06 15:27)
Nisse: Har ni några bra pilotfall där ni har lyckats besegra cancern att visa upp ? (2012-02-06 15:15:14)

Lars-Erik: Idag är vi 8 personer engageradde i CLS med olika tidsinsatser. (2012-02-06 15:26)
Erik: Hej! Hur många anställda har CLS, hel och halv? (2012-02-06 15:12:38)

Lars-Erik: Vi kommer att återkomma angående vår patentstrategi på vår hemsida så snart vi kan. Ber dig följa detta på hemsidan. (2012-02-06 15:26)
Depå Anders: Det har varit många skriverier om patent. Det finns två beviljande patent och ett publicerat. Dessutom har ett systempatent nämnts. Kan du klarlägga läget. (2012-02-06 15:07:11)

Lars-Erik: Marko – sorrry - målsättningen är att bota patienterna men beroende på hur sjukdomsbilden ser ut så kan det även röra sig om att förlänga överlevnaden hos vissa patienter. (2012-02-06 15:24)
Marko Aho: Svaret på denna frågan föll bort i början... Vilka förväntningar har ni på den kommande studien? Förväntar ni/hoppas ni att en del patienter blir helt botade eller är målsättningen förlängd livslängd? (2012-02-06 15:06:05)

Lars-Erik: Ja (2012-02-06 15:22)
Magnus Hansson: Står er kommunicerade tidsplan från prospektet fast gällande samtliga delar? (2012-02-06 14:57:58)

Lars-Erik: Dessa kommer att publiceras så snart vi är klara. Förhoppningsvis under Q4 2012 - det är dock viktigt att veta att dessa tester är mycket handhavandetester. (2012-02-06 15:22)
Lars-Erik: Svaret skall vara; förhoppningsvis under Q2 2012 — rättat i efterhand (2012-02-06 16:25)
Marko Aho: När bedömmer ni att resultaten från studien med levande vävnad kan publiceras? (2012-02-06 14:49:12)

Lars-Erik: Vi planerar för dessa intäkter under 2014. (2012-02-06 15:20)
Peter Larsson: Hur ser likviditeten ut i bolaget, hur länge kan ni hålla ut innan ni får konkreta och stadiga inkomster om så inte börjat? (2012-02-06 14:46:02)

Lars-Erik: Vi bör nog ha framme våra 5 maskiner innan vi finns med i TV. (2012-02-06 15:20)
Kent: Vi har sett metoder som RFA få tid i Vetenskapens Värld på tv, vi som vet att CLS finns tycker det vore mycket mer intressant att se er där. När tror Du vi får se CLS i tv? (2012-02-06 14:33:46)

Lars-Erik: Konkurrenter finns alltid och de har vi beskrivit i vårt prospekt. Vi känner dock inte till någon metod som arbetar på det sätt vi gör. (2012-02-06 15:18)
Oscar: Hej! Har ni några konkurrenter med någon liknanden metod eller är den helt banbrytande? (2012-02-06 14:47:35)

Lars-Erik: Att ange exakta tider i den här typen av projekt är omöjligt. Däremot är planeringen att vi skall hålla på med pilottesterna så länge de bedöms som lämpliga. Detta innebär att vi kommer att följa patienterna under en ganska lång period - år och därför kan vi inte säga när dessa är klara. Vad gäller tiden för att starta pilotstudierna så är dessa beroende på när vi är klara med testerna på levande vävnad - förhoppningsvis är dessa klara under Q3. (2012-02-06 15:16)
Magnus Hansson: Varför svarar du inte på när testet på levande vävnad beräknas vara klart och pilotstudien kan inledas? Ni har ju kommunicerat början av 2012? (2012-02-06 14:42:04)

Lars-Erik: Vi hoppas på bästa möjliga utfall dvs att så många som möjligt blir botade och att vi kan förbättra livsvillkoren för de övriga. (2012-02-06 15:11)
Marko Aho: Vilka förväntningar har ni på den kommande studien? Förväntar ni/hoppas ni att en del patienter blir helt botade eller är målsättningen förlängd livslängd? (2012-02-06 14:39:42)

Lars-Erik: Kul att vi fått så många frågor. För att så många som möjligt skall få svar förlänger vi hearingen med 20 minuter till klockan 15:30

Lars-Erik: Hur vi skall tackla problemet är genom att leverera det vi har lovat. (2012-02-06 15:07)
Sören: Ni går i bräschen för en metod som har potential att bli en historisk milstolpe att behandla livshotande cancer även i breda folklager globalt. Mycket bra men vart är de större investerarna? En diskonterad muvärdeanalys ger ett värde på drygt 2 miljarder. 95% rabatt är ett tecken på att marknaden misstror bolaget, eller att det brister i kommunikationen på annat sätt. Hur ska ni tackla det problemet? (2012-02-06 14:24:55)

Lars-Erik: Kjell Ivarssons roll är att vara med vid pilotstudierna samt att vara med vid introduktionen av de 5 enheterna. Detta sker tillsammans med vår personal och ytterligare resurser som kommer att tas in vid behov. (2012-02-06 15:05)
Magnus Hägg: Vad blir Kjell Ivarssons roll är han med och utvärderar pilottest, kommer han att vara support när de fem enherna placeras ut, när anställs han på heltid. (2012-02-06 14:09:50)

Lars-Erik: Huvudsyftet med pilotstudien är att vi skall få erfarenhet av densamma samt att vi skall kunna ta prover på patienter för att följa patienternas utveckling. (2012-02-06 15:04)
Magnus Hägg: Vad är huvudsyftet med pilostudien testa apparat eller se effekt på människor, och vari ligger skíllnaden mot den senare utvärderingen som sker när enheterna är utplacerade. (2012-02-06 14:08:19)

Lars-Erik: Vi baserar funktionen i vår teknik på det vi gjort i prekliniska studier samt de patienter vi redan behandlat. (2012-02-06 15:02)
Jompa: Hur säkra är ni på att tekniken kommer att fungera i "verkligheten"? Kan man tex säga att den helt säkert fungerar, men bara på xx % på de olika typerna av tumörer? (2012-02-06 13:37:21)

Lars-Erik: Vår metod innebär att flera olika kategorier kommer att kunna använda denna. Det behöver inte vara en kirurg. (2012-02-06 15:01)
Catarina: Kommer det vara svårt att starta en klinik med ILT om man har onkolog anställd? Måste man även ha kirurg inkopplad? Kan man som privat aktör starta upp en klinik med ILT? (2012-02-06 11:57:19)

Lars-Erik: Vi kommer att noga välja vilka som får möjligheten att använda metoden i detta läget - hur det kommer att utvecklas blir beroende på våra strategiska samarbetspartners. Utbildningen kommer alltid att vara ett krav. (2012-02-06 14:58)
Sören: Vad kommer ni har för krav på de som vill köpa en maskin förutom utbildningen som ska göras för handhavandet av maskinen? Måste man vara kirurg och/eller ha klinik? (2012-02-06 10:45:23)

Lars-Erik: Det hoppas vi men vi vet också att sådant kan ta tid. Men ditt argument är starkt. (2012-02-06 14:57)
Sören: Tror ni att beslut om subventionering kan gå fortare med tanke på metodens kostnadseffektivitet? (2012-02-06 10:42:15)

Lars-Erik: Vår målsättning är att vi skall kunna erbjuda behandlingen på sjukhus i Sverige. (2012-02-06 14:56)
Sören: Vad ska de patienter göra som vill ha ILT-behandling innan det subventioneras? Kan de göra det någonstans här i sverige för egna pengar eller måste de åka utomlands?(tänker på de som idag t.ex åker till Kina för stamcellsbehandling) (2012-02-06 10:40:05)

Lars-Erik: Ja, de 5 maskinerna skall CE-märkas. (2012-02-06 14:55)
Sören: När kommer ni att CE-märka maskinerna? (före/efter pilottest) (2012-02-06 10:37:15)

Lars-Erik: Vårt patent är under behandling i Kina. (2012-02-06 14:55)
Kent: Ni sa på marknadsträffen i Lund att ni har patent på gång i Kina. Viken typ av patent är det och hur långt har processen nått? (2012-02-06 10:26:51)

Lars-Erik: Nej, detta kommer i ett senare läge. (2012-02-06 14:54)
Kent: Ni skriver i prospektet att ni bedömmer att nästa steg blir ett strategiskt samarbete med en marknadsinriktad partner. Är tanken att samarbetet ska vara på plats innan de fem maskinerna placeras ut? (2012-02-06 10:15:21)

Lars-Erik: Vi väntar på återkoppling från PRV efter våra svar. (2012-02-06 14:53)
Magnus Hansson: Vad är statusen på tredje patentet? Har ni fått någon begäran om komplettering efter nyår? Vad skulle det innebära för Cls om inte patentet blev godkänt? (2012-02-06 09:26:36)

Lars-Erik: Vi kommer att ta fram 5 enheter för att se till att vi kan följa användningen av dessa och också få en bild av vad användaren tycker och kunna korrigera detta i en kommande serie. Fokus med den kommande pilottesten är även där att lära för att kunna utbilda vidare men också att få fram svar på de prover vi kommer att ta. (2012-02-06 14:53)
Gunnar Åström: I min värld finns ett uttryck ”nollserie”, vilket innebär utvecklingssteget efter ”prototyp” och före den kommersiella serietillverkningen.Vid nollserietester har man att speciellt bevaka möjlig påverkan av ny tillverkningsmetod. Prototyper tas ofta fram hantverksmässigt, medan nollserien ska tillverkas enligt möjligast samma metoder som serieversionen. Det blir ju billigare att åtgärda ev. problem i god tid; fel i seriefasen kan vara ekonomiskt förödande.1. Kan Du bekräfta, att den nu förestående testningen av fem apparater bl.a. har denna viktiga aspekt som en parameter? 2. Vilka parametrar ligger i fokus för den kommande testningen? (2012-02-05 19:20:39)

Lars-Erik: Det är framförallt som du påpekar att behandlingen av bröstcancer är mycket framgångsrik och i detta fall så handlar det mer om skonsamheten för patienten med vår metod som den stora fördelen. (2012-02-06 14:50)
Wikström: Bröstcancerpatienter har en god överlevnadsprognos men drivs kanske mer av det estetiska resultatet. Är det därför en stor fördel att då kunna behandlas med ILT? (2012-02-04 18:00:03)

Lars-Erik: Vi kommer att ta nödvändiga prover för att fastställa vår metods påverkan på immunförsvaret. (2012-02-06 14:48)
Wikström: Kommer ni att mäta förekomsten av dendritceller i pilotstudien, vilket alltså kan påvisas kort efter påbörjad behandling och som dessutom är ett direkt bevis på att immunostimuleringen triggats? (2012-02-04 17:29:16)

Lars-Erik: 5 - 8% av "marknaden" är den bedömning som gäller. (2012-02-06 14:47)
Wikström: Menar ni i samtidigt att potentialen kan komma att sträcka sig längre än till de 5-8% av de behandlingsbara patienterna som analysföretaget Mc Kinsey prognosticerade inom en 10-årsperiod? (2012-02-04 17:22:57)

Lars-Erik: Immunförsvarsdelen i vår metod är en av hörnstenarna och vi kommer att arbeta hårt med denna del. Det är helt riktigt att det ligger i linje med det som gav nobelpriset. (2012-02-06 14:46)
Wikström: På sid 26 i prospektet nämner ni att ny kunskap kommer att öka ILT-metodens attraktionskraft markant. Avser ni då t.ex kunskapen om dendritcellernas betydelse vilket för övrigt belönades med nobelpriset 2011? (2012-02-04 17:19:53)

Lars-Erik: Tiden för pilotstudien är inte fastställd men det är naturligt att när vi har våra nya maskiner så kommer dessa att ta över mot vår prototyp. (2012-02-06 14:44)
Marko Aho: Hur ser tidsplanen ut för pilotstudien? Kommer ni hinna bli klara i sommar eller kommer det att dröja till slutet av q3 eller q4? (2012-02-04 17:05:32)

Lars-Erik: Den amerikanska marknaden ligger längre fram i tiden. Vi kommer i enlighet med vår plan att arbeta med strategiska partners på de flesta av våra marknader. (2012-02-06 14:43)
Marko Aho: Hur ser er plan ut för att ta er in på den amerikanska marknaden? Tänker ni göra det själva eller genom en samarbetspartner? (2012-02-04 17:02:08)

Lars-Erik: Detta är en bedömning från varje enskild klinik och deras arbetssätt. (2012-02-06 14:42)
Marko Aho: Hur många patienter om dagen bedömer ni kan behandlas per enhet på ett sjukhus? (2012-02-04 16:57:29)

Lars-Erik: Nej, (2012-02-06 14:41)
Marko Aho: Pågår andra/planeras andra studier än de ni hittills informerat om? (2012-02-04 16:50:47)

Lars-Erik: 9. Den spanska leverantören har kapacitet att klara vårt produktionsbehov för en lång tid framåt. (2012-02-06 14:40)
Marko Aho: När kommer resultatet från testet med levande vävnad och hur länge dröjer det efter de resultaten innan sista studien med patienter kan påbörjas? (2012-02-04 16:47:15)

Lars-Erik: 9. Den spanska leverantören har kapacitet att klara vårt produktionsbehov för en lång tid framåt. (2012-02-06 14:40)
Marko Aho: Hur stora produktionskvantiteter klarar er spanska underleverantör av att producera? (2012-02-04 16:44:37)

Lars-Erik: 8. De som i detta läget visat intresse för metoden är framförallt läkare men även naturligtvis patienter. (2012-02-06 14:39)
Marko Aho: Vilken typ av aktörer har visat intresse för produkten? Enskilda sjukhus, internationella mediebolag, andra? (2012-02-04 16:41:48)

Lars-Erik: 7. En av våra framgångsfaktorer har varit att vi haft mycket hög kompetens i vårt bolag. Organisationsutveckling är något vi arbetar med ständigt. Detta innebär att vi kommer att förstärka vår organisation på olika delar i framtiden. Vi går från tekniskt inriktat bolag till ett marknadsinriktat bolag – detta påverkar vårt kompetensbehov. Det kan innebära förändringar även på VD-posten men inte nödvändigtvis. (2012-02-06 14:38)
Marko Aho: Ni ur tidigare informerat om ett VD byte. Var ligger ni till i den processen? (2012-02-04 16:39:52)

Lars-Erik: 5. Bror, vi kommer att stå för utbildningen på våra första 5 enheter. Härefter kommer en grundläggande utbildning att ges till varje kund i försäljningspriset och ytterligare utbildning och rådgivning kommer vi att ta betalt för. Likaväl som all service runt behandlingen kommer att betalas av kunden. (2012-02-06 14:37)
Marko Aho: Vilka förväntningar har ni på den kommande studien? Förväntar ni/hoppas ni att en del patienter blir helt botade eller är målsättningen förlängd livslängd? (2012-02-04 16:38:26)

Lars-Erik: 5. Bror, vi kommer att stå för utbildningen på våra första 5 enheter. Härefter kommer en grundläggande utbildning att ges till varje kund i försäljningspriset och ytterligare utbildning och rådgivning kommer vi att ta betalt för. Likaväl som all service runt behandlingen kommer att betalas av kunden. (2012-02-06 14:37)
Bror Andersson: Kommer företaget att stå för kostnaden att utbilda läkarteam etc. vid installation på respektive behandlingskliniker vid försäljning och installation av produkten? (2012-02-04 15:11:17)

Lars-Erik: 4. Hej Jensa, jag vi räknar med att det i flertalet fall skall räcka med en behandling. (2012-02-06 14:36)
Jensa: Hej Lars-Erik. Det verkar vara en magnifik maskin som ni har och som jag gärna är med och investerar i.Fråga. Kommer det att räcka med en behandling per tumör med eran ILT? (2012-02-04 12:56:49)

Lars-Erik: 3. De största hoten har vi talat om i vårt prospekt och ett är att vi inte får in pengar till att fortsätta verksamheten. Ett annat skulle vara att någon kommer före med samma metod – det är dock liten tid kvar för att detta skulle inträffa eftersom vi är på marknaden detta år (2012-02-06 14:36)
Michael: Mycket av det man kan läsa på er hemsida låter nästan för bra för att vara sant.Eftersom ni nu är på väg att placera era maskiner hos fem centers of excellence, emissionen snart avklarad (förhoppningsvis med bra utfall), vad är din största fara för bolaget inom det närmaste året? (2012-02-04 10:47:03)

Lars-Erik: 2. Pilottesten är planerad för indikationerna bröst- och bukspottskörtelcancer. Dessa patienter kommer att följas upp och vi kommer att rapportera läget på vår hemsida (2012-02-06 14:35)
Magnus Hansson: Vad kan ni berätta om pilottestet? När inleds det, vilka typer av patienter ska behandlas, hur kommer uppföljning och information att ske mm. (2012-02-02 17:55:55)

Lars-Erik: 1. Det är en helt ny teknik i förhållande till vår laboratorieutrustning – därför måste vi testa och komma fram till hur denna skall användas. Det är viktigt att detta sker i levande vävnad. (2012-02-06 14:33)
Magnus Hansson: Vilka är era slutsatser från försöket med levande vävnad? Fungerar maskinen annorlunda på något sätt än er ursprungliga laboratorieutrustning? (2012-02-02 17:53:30)

Lars-Erik: Hej, Välkomna till denna webbhearing. Ni är nu hjärtligt välkomna att ställa frågor! Tänk på att ni måste vara inloggade som deltagare för att kunna ställa frågor.