Hearing med Kent Forss, vd FDT System Holdings AB, är avslutad

Nu är hearingen avslutad. Det kan finnas obesvarade frågor. Vi beklagar om det inte fanns tid att besvara alla.


Kent Forss: Hearingen avslutas nu. Tack för visat intresse. Har ni fler frågor kan ni skicka dem till min e post: Kent.Forss@fdt.se . Med vänliga hälsningar Kent Forss

Kent Forss: Här kan nämnas WEB shop som vi tror kommer att omsätta flera miljoner per år med bra marginal. Nya tjänster som EDI och fakturaskanning ger FDT tick tjänster. Vi tror vidare på att vi kan ta hand om kundernas drift och sköta llt på centrala servrar genom vår nya plattform Excellence. Det har redan växt som affärsområde hos FDT till att idag sysselsätta 4 personer. Givetvis så kommer nya mobila tjänster upp som en raket då alla vill ha tillgång till sin affärsinformation vart man än befinner sig. (2012-05-30 14:39)
Moderator: Nämn något spännande för aktiemarknaden som kan ge kraftig tillväxt. (2012-05-30 14:09:40)

Kent Forss: Ja vi kommer som exempel ut med en ny WEB shop som skall bemannas. (2012-05-30 14:36)
Moderator: Skall FDT expandera till nya affärsområden? (2012-05-30 14:09:24)

Kent Forss: Ja det är exakt samma programvara för alla kunder. Vi styr funktionaliteten genom olika licenser samt parametrar i programmet. (2012-05-30 14:34)
Viktor: Hur anpassningsbar är er klient, är det samma lösning för alla kunder? (2012-05-30 14:32:39)

Kent Forss: När vi ökar omsättningen med bibehållen marginal och tom ökad marginal så ger ett p/e tal ett enkelt sätt att räkna på värderingen. (2012-05-30 14:33)
Moderator: Hur kan värdet på FDT aktien öka? (2012-05-30 14:09:01)

Kent Forss: Ja det är en värdering som tom är lägre än den som tidigare ägare har gått in på vid den senaste nyemissionen. Målet är att flerfaldigt öka värderingen av företaget. (2012-05-30 14:32)
Moderator: Är värderingen av FDT rätt? (2012-05-30 14:08:39)

Kent Forss: Se tidigare svar (2012-05-30 14:31)
Moderator: Vad har förvärvet av Squid butiksdata tillfört? (2012-05-30 14:08:21)

Kent Forss: Genom nya produkter som ökar intäkterna på befintliga kunder samt genom förvärv av företag inom vår bransch eller driftsföretag. (2012-05-30 14:31)
Moderator: Hur skall FDT uppnå 100 mkr i omsättning 2016? (2012-05-30 14:08:07)

Kent Forss: Mycket intressanta nya affärsmöjligheter samt ökad omsättning och vinst. Squid har ju tidigare omsatt ca 6 mkr per år och detta trots en dålig ekonomi. Systemet är mycket kompetent och har de funktioner som en kedja behöver inom livs och restaurang. Vi får även bra kompetens som verkligen kan området. (2012-05-30 14:30)
Jörgen: Vad innebar köpet av den konkurssade konkurrenten för er? (2012-05-30 14:27:45)

Kent Forss: Vi har idag en bra ledning som är fokuserad samt en styrelse och ägare som bara har intresse av att få företaget att växa och att det är långsiktigt. (2012-05-30 14:29)
Moderator: Varför skall FDT lyckas bättre nu än tidigare? (2012-05-30 14:07:52)

Kent Forss: Ja och den skall förstärkas med en person till som har kompetens inom förvärv och expansion av företag som vill växa snabbt och lönsamt. (2012-05-30 14:27)
Moderator: Har FDT en kompetent och affärsmässig styrelse? (2012-05-30 14:06:53)

Kent Forss: Kassaapparaterna är en statisk produkt som inte kan anpassas efter de lokala kraven. De går inte heller att jobba mobilt med eller att få koppling till Internet så att man kan få information över Internet på affärsdata. Möjligheterna när man är uppkopplad över Internet till integrationer, jobba hemifrån, analysverktyg etc är oändliga när systemen är uppkopplade. (2012-05-30 14:23)
Moderator: Varför kommer kassaapparaterna att försvinna? (2012-05-30 14:06:17)

Kent Forss: Nya tjänster till befintliga kunder som drift, verksamhetsutveckling samt nya produkter som WEB shop, edi, fakturahantering etc. (2012-05-30 14:22)
Moderator: Vilka nya affärsmöjligheter ser FDT? (2012-05-30 14:05:35)

Kent Forss: Nej vi jobbar inte med skatteprogram. (2012-05-30 14:22)
Oskar: Har ni någon mjukvara som hjälper till vid deklerationen? K4an tex? (2012-05-30 14:21:11)

Kent Forss: Vi har idag ca 4000 företag som kunder och vi räknar med att kunna växa med i snitt 35% de närmaste åren. Det förutsätter att våra nya produkter blir klara och enligt plan så lanserar vi WEB shop Q3 etc. I år räknar vi med att växa med ca 20%. En viktig del är en internationell expansion. (2012-05-30 14:21)
Glenn-Boris: Hej, hur många kunder har ni idag och med vilken fart kan ni växa det närmaste året? Finns en internationell marknad på agendan? (2012-05-30 14:19:30)

Kent Forss: Ja det är naturligt att vår säljverksamhet styrs och utvecklas i mellan Sverige. (2012-05-30 14:20)
Moderator: Skall FDT expandera i Stockholm? (2012-05-30 14:05:16)

Kent Forss: Nej 90% av våra kunder är i syd- och mellan Sverige. (2012-05-30 14:19)
Moderator: Är FDT fokuserad på Norrland? (2012-05-30 14:05:02)

Kent Forss: Våra konkurrenter brukar vi säga är Visma Retail, SoftOne, Pyramid, inom retail samt Visma SPCS, SoftOne, Pyramid inom affärssystem. (2012-05-30 14:18)
Moderator: Vilka är de största konkurrenterna till FDT? (2012-05-30 14:04:16)

Kent Forss: Hej Jo jag äger idag ca 45% av alla aktier och jag kommer inte att sälja någon aktie före dec 2014. (2012-05-30 14:18)
Oskar: Äger du själv aktier i FDT? Om ja, hur mycket? Kommer du sälja efter listning? (2012-05-30 14:16:25)

Kent Forss: Vi har fina kunder inom över 100 olika branscher. Nämnas bör företag som Skeppshultsgjuteri, Green Sales, Webbhallen, etc etc (2012-05-30 14:17)
Moderator: Vilka övriga kunder har FDT än butiker? (2012-05-30 14:04:08)

Kent Forss: Ja FDT började redan 1979 med system för bokföring när datorbaserade system var i sin linda. Vi har idag över 4000 företag i en massa olika branscher. Stora kunder inom gjuteri, arkitektbyråer, redovisningsbyråer, elektronikföretag gör att vi finns i mer än 100 olika branscher. Vi satsar mycket på produkter för tjänsteföretag och för företag med tillverkning. Mobila lösningar för konsulter är ett satsningsområde som vi gör just nu. Vi har produkter för tids-och projektstyrning, CRM system, WEB handel etc etc. (2012-05-30 14:15)
Moderator: Har FDT andra produkter än butiksdata? (2012-05-30 14:03:59)

Kent Forss: Vi skall förstärka oss på vår marknad med vassare produkter och bättre tjänster me vi ger oss även in på nya områden som WEBB handel etc. Vi räknar med bra tillväxt på detta område som ett bra exempel. (2012-05-30 14:13)
Gittan: Kommer ni att expandera eller stanna kvar på er befintliga marknad? (2012-05-30 14:11:02)

Kent Forss: Det är en viktig del för vår framtid där vi vill följa med våra kunder i deras expansion. Arken är ett bra sådant exempel där vi har följt dom till Norge och där det sannolikt blir felr länder. Vi bygger även våra produkter för en internationell marknad, (2012-05-30 14:12)
Jens: Hur ser ni på möjligheterna att få ut er produkt/produkter i övriga Europa i framtiden? (2012-05-30 14:07:41)

Kent Forss: Pesonen ifråga bör ha stor kompetens inom vår branch samt erfarenhet helst från börsnoterade företag som arbetar med förvärv. (2012-05-30 14:11)
Jens: Vilken profil ser ni på den person som ni söker för att tillträda i er styrelse? (2012-05-30 14:03:39)

Kent Forss: FDT utvecklar och säljer affärs- och butiksdatasystem samt säkerställer att kunderna kan använda dom. Vi bygger därför system som är enkla att använda utan en massa konsulttimmar som krävs. (2012-05-30 14:10)
Moderator: Vad gör FDT? (2012-05-30 14:03:39)

Kent Forss: Vi jobber stenhårt med att utveckla moderna produkter, vårda våra kunder samt öka kvaliteten på support och övriga åtaganden. Vi skall hålla vad vi lovar och överträffa förväntningarna. (2012-05-30 14:10)
Gittan: Hej! Hur arbetar ni för att behålla er starka ställning på marknaden? (2012-05-30 13:36:52)

Kent Forss: I vår emission så värderas bolaget till ca 15 mkr dvs ett vägt p/e värde på 7,5 ggr efter skatt (2012-05-30 14:09)
Jonas: Hej,har mycket värderas bolaget till idag och hur motiverar ni värderingen? (2012-05-30 13:21:30)

Kent Forss: Vi har ca 4000 företag som kunder. Ingen enskild kuna har mer än en bråkdel av vår omsättning. Dock så har vi ramavtal med kedjor där tex EEL står för ca 15% av vår omsättning idag. (2012-05-30 14:08)
Jörgen: Hur många kunder har ni? Hur stor andel står den största kunden för? (2012-05-30 14:06:24)

Kent Forss: Genom att vi tar ansvar för helheten i en kedja. För exempelvis Elon så har butien endast ett telefonnummer att ringa om något går fel i driften eller om man har funderingar på hur man gör en viss sak. Att vi sedan har system som innehåller allt och att allt hänger ihop i en helhet till en mycket rimlig penning gör det enkelt för butikskedjan och butikerna. Vårt fokus på butikskedjor har även det varit en framgång. Vi jobbar tajt med kedjans ledning för att hela tiden förbättra vår produkt och det totala erbjudandet. (2012-05-30 14:06)
Moderator: Varför har FDT lyckats bättre än övriga aktörer på butiksdatasidan? (2012-05-30 14:03:49)

Kent Forss: Vi antar att det totalt sett är en miljar eller så men inom vårt segment med retail, handel och små- medelstora företag cirka 300-500 mkr. Vi omsätter ca 34 mkr så vi tror att vi har ca 7-10% marknadsandel. (2012-05-30 14:06)
Maggie: Hur mycket omsätter er bransch i Sverige varje år? Kanske svårt att få fram en siffra men mellan tummen och pekfingret? Och då följdfrågan, hur stor andel har ni i dagsläget? Och er andel om 5 år? (2012-05-30 13:18:01)

Kent Forss: Vi vill med denna emission endast sprida ägandet för att få lista oss på Aktietorget vilket de har som krav. Vårt mål är att få 400 nya aktieägare. När kursen är på en högre nivå så kan vi använda aktier för att förvärva bolag. (2012-05-30 14:04)
Jakob: Varför gör ni så liten emission? (2012-05-30 13:09:26)

Kent Forss: Vi jobbar med att ge kunden en helhetslösning där vi tar ansvar för hela tjänsten inklusive produkt, införande och drift. Vi fösöker även öka vårt produktutbud så att kunden endast behöver produkter från FDT (2012-05-30 14:03)
Jakob: Vad skiljer er mot konkurrenterna? (2012-05-30 13:08:56)

Kent Forss: Hej Vi på FDT är idag ca 30 personer varav 1 jobbar på halvtid (2012-05-30 14:01)
Niels: Hej! Hur många anställda har ni i bolaget, heltid och halvtid? (2012-05-28 12:36:09)

Kent Forss: Hej, välkomna till denna webbhearing. Ni är nu hjärtligt välkomna att ställa frågor! Tänk dock på att ni måste vara inloggade som deltagare för att kunna ställa frågor.