Hearing med Tomas Gustafsson, vd i Micropos Medical, är avslutad

Nu är hearingen avslutad. Det kan finnas obesvarade frågor. Vi beklagar att det inte fanns tid att besvara alla.Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Tack så mycket för visat intresse för denna hearing. Det går bra att kontakta mig på mail eller telefon om ni har ytterligare frågor. mvh Tomas Gustafsson info@micropos.se 031-772 80 99 Hearingen är nu avslutad.

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Hej Gynter, vi kommer att sälja produkten själva i Norden och arbeta med distributörer för att få ut produkten i övriga världen. (2009-11-20 14:46)
Gynter: Micropos är ett litet bolag idag. Har ni några strategier för framtida expansion utomlands och för hur detta skall hanteras organisatoriskt? (2009-11-20 14:18:58)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Hej Bengt, en film från den första presentationen på roadshowen (Aktiedagen i Göteborg) finns på http://www.aktietorget.se/Movie.aspx?Movie=63 (2009-11-20 14:45)
Bengt: Har ni filmat någon av presentationerna som ni gjort så man kan kolla på dom på nätet? (2009-11-20 14:42:20)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Vi förutser inga ytterligare emissionsbehov just nu men det kan vara taktiskt riktigt att ta in mer pengar för att skynda på marknadsaktiviteter och nya produktgenerationer. (2009-11-20 14:43)
Roy: Kommer "emissionspengarna" att räcka 2 år? Hur stora är kostnaderna år 2009 och hur blir "burnraten" kommande år? (2009-11-20 14:28:20)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Det är viktigt att vi får en bra första användning av produkten och att vi ser till att ta till vara på den feedback som de första användarna har. Kunderna värdesätter ett bra workflow som vi måste se till att vi tillmötesgår. Andra traditionella riskfaktorer står det även om i memorandumet. (2009-11-20 14:42)
Gunnar: Vad är den största risken för att ni inte ska nå framgång? (2009-11-20 14:20:38)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Ja (2009-11-20 14:37)
Roy: Ett FDA godkännande skulle onekligen ge många poäng. Är det realistiskt med ett sådant före utgången av 2010? (2009-11-20 14:32:24)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Vårt fokus ligger idag på prostataapplikationen. Bröstapplikationen kan komma inom de närmaste 2 åren. (2009-11-20 14:37)
Roy: En tidig utvärdering på bröstapplikation 2010,.. skriver Tomas. Vilken tidsperiod är realistisk innan den därefter kan nå marknaden?? (2009-11-20 14:19:47)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Micropos är ett bolag med en unik produkt som har en mycket stor potential. Vi är ett mycket kompetent team av både läkare, professorer, kunniga ingenjörer och människor med branschkännedom. Vi har redan genom ett mångårigt deltagande på internationella utställningar och möten etablerat oss som ett av 2 bolag med godkända produkter. (2009-11-20 14:34)
Gunnar: Vad talar för att ni ska lyckas? (2009-11-20 14:19:17)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Vi kommer göra 2 installationer på olika universitetssjukhus i Sverige och har tidigare haft systemet testat på flera kliniker i norden. (2009-11-20 14:31)
Patrik: Hur många RayPilot finns ute på tester i "verkligheten"? (2009-11-20 14:18:23)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: För att sälja i Europa krävs ett CE-Certifikat vilket bolaget har. Vi arbetar nu med att få ett amerikanskt godkännande (FDA). (2009-11-20 14:30)
Gunnar: Vilka licenser krävs det för er verksamhet och har ni i så fall alla licenser som krävs? (2009-11-20 14:08:13)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Hej Orbison, vi räknar med att komma igång med första skarpa användning på referenskliniker i slutet av året. Detta kommer pågå en bit fram under 2010. Första försäljning har vi förhoppning om att komma igång med under första halvåret 2010. (2009-11-20 14:29)
Orbison: Det talas om referenskliniker. När börjar denna utvärdering i skarpt läge och hur länge beräknas den pågå? När är försäljningen igång i full skala? (2009-11-20 12:01:29)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Hej Larry, vi vill samarbeta med andra bolag i branschen då vi anser att detta främjar vår produkt och andra produkter. Användarna vill även ha en bra integrerad produkt på sikt. Diskussioner sker idag med flera aktörer. Vi var även inbjudna som utställare av kompletterande utrustning till Elektas användarmöte i Chicago med ca 2000 kunder. (2009-11-20 14:27)
Larry L: Vilka planer har du på att samarbete med andra aktörer på marknaden, till exempel Elekta och C-RAD? (2009-11-20 10:40:21)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Vi har gjort en bred marknadsföring med en "roadshow" med presentationer runt om i landet. Vi har bl a även skickat ut material i Läkartidningen och tidningen Aktiespararna. Vi kommer att kommunicera via pressreleaser, kvartalsrapporter, årsstämma och eventuellt ha ägarmöten någon gång emellan som vi gjort tidigare. Viktigt att poängtera är att all information skall komma alla ägare tillhanda samtidigt. (2009-11-20 14:23)
Nyfiken: Hur har ni marknadsfört er mot nya potentiella ägare och hur skall ni förse dom som tecknar sig med information i framtiden? (2009-11-20 10:27:40)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Hej Kurt, emissionen går mycket bra och jag rekommenderar dig att teckna. (2009-11-20 14:22)
Kurt: Hur går emissionen? Jag vill inte teckna mig om den inte blir fulltecknad men samtidigt är det svårt att få alla de aktier jag vill ha om den övertecknas. Hur skall jag göra? (2009-11-20 10:26:50)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Hej Jonas, vi räknar med att komma igång med första skarpa användning på referenskliniker i slutet av året med 10-20 patienter per klinik. Detta kommer pågå en bit fram under 2010. Första försäljning har vi förhoppning om att komma igång med under första halvåret 2010. (2009-11-20 14:21)
Jonas Jacobsson: När kommer de allra första skarpa behandlingarna att ske i vården? jag vet att det har testats men när kan "vanliga" patienter behandlas med er metod? (2009-11-20 10:25:48)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Detta är den största tumörgruppen (tom större än bröstcancer), behandlingen har idag många biverkningar såsom impotens, urinvägsbesvär och ändtarmsbesvär. Flera av grundarna till bolaget jobbar dagligen med detta problem. I framtiden vill vi vara ett hjälpmedel inom ett flertal cancerformer. (2009-11-20 14:20)
Fredrik J: Varför har ni valt att inrikta Er på prostatacancer? (2009-11-20 10:24:38)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB:
Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: All information finns på vår hemsida www.micropos.se Klicka vidare till Investors eller hör av dig till info@micropos.se för att få material skickat till dig. Direktlänk: http://www.micropos.se/index.php/investors Teckning sker genom att fylla i en teckningsanmälan och skicka in, faxa eller maila till Aktieinvest. (2009-11-20 14:18)
Glenn: Vart kan jag hitta mer information om bolagets emission? Hur gör jag om jag vill teckna mig för aktier i bolaget? (2009-11-20 10:24:09)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Calypso Medical är så vitt jag vet inte listade på någon börs utan har ett flertal riskkapitalbolag som ägare. Det är hittills investerat ca 175 MUSD i bolaget vilket visar att produkten har en enorm potential. (2009-11-20 14:15)
Rasmus: Vilken typ av bolagskonstruktion har Calypso är det någon form av stångd fond.För uppenbarligen är det ej ett publikt bolag (2009-11-19 13:34:49)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Vi kommer att fokusera på att få en bra första användning inom prostata och kommer sedan att gå vidare med ytterligare funktioner i den befintliga applikationen och sedan bredda oss. På Radiumhospitalet i OSLO har vi gjort en första mycket tidig utvärdering på bröst vilket kommar att publiceras i början på 2010. (2009-11-20 14:14)
Orbison: Hur ser tidsplanen ut för den tekniska utvecklingen när det gäller att bredda användingsområdena? Vilken tumörgrupp blir först - efter prostatan - och när i tid? (2009-11-19 10:04:21)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Våra kunder är sjukhus direkt eller eventuellt via någon form av mellanhand som en distributör eller annat bolag i branschen tex Elekta, Varian, Siemens, Tomotherapy eller Accuray. (2009-11-20 14:12)
Gunnar: Blir sjukhusen era kunder eller är det bolag som Elekta? (2009-11-19 08:24:40)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Vi kommer att fokusera på att få en bra första användning inom prostata och kommer sedan att gå vidare med ytterligare funktioner i den befintliga applikationen och sedan bredda oss inom andra tumörgrupper. (2009-11-20 14:10)
Bengt: Hur mycket utvecklingsarbete kommer det att bli framöver och vad kommer det att avse? (2009-11-19 08:23:56)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Enligt CE-märkningen (lag) får varje sändare endast användas på en patient. Man kan heller inte säkerställa rätt funktion efter en eventuell sterilisering. Dessutom sitter det identifikationschip i varje sändare. (2009-11-20 14:08)
Tompa: Hej Tompa!Hur förhindrar ni att klinikerna återanvänder sändaren på nya patienter? (2009-11-18 17:26:44)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Vi räknar med att visa svarta siffror 2011. (2009-11-20 14:05)
Stefan: När tror du att ni kommer att nå "breakeven" vad gäller kassaflöde? (2009-11-17 18:59:11)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Vi förutser inga ytterligare emissionsbehov just nu men det kan vara taktiskt riktigt att ta in mer pengar för att skynda på marknadsaktiviteter och nya produktgenerationer. (2009-11-20 14:04)
Ola N: Hur länge räcker pengarna ni får in i denna emission? (2009-11-17 18:30:26)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Vi räknar med första försäljning under 2010. Vi beskriver lite angående kassaläget i memorandumet. Vi har en kassa som är väl anpassad till våra planerade aktiviteter. (2009-11-20 14:02)
rasmus: När kommer de första intäkterna?Hur mycket kommer ni att ha i kassa efter nyemissionen? (2009-11-17 12:28:19)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Det finns endast ett bolag till i världen med ett godkänt system (Calypso Medical i Seattle). Vi har för avsikt att öka på med fler funktioner och bredda produkten. (2009-11-20 14:01)
lars sandell: Hur långt har konkurenterna kommit, (patent?) fines utveklingsmöjligheter ?. (2009-11-16 16:14:52)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Allt känns väldigt bra och emissionen är vältecknad så här långt. (2009-11-20 14:01)
Ann O Nyhm: Hur går emissionen? (2009-11-16 15:03:28)

Tomas Gustafsson, VD Micropos Medical AB: Hej och välkomna till denna Hearing. Tänk på att ni måste vara inloggade som deltagare om man skall kunna ställa frågor under hearingen.