Hearing med Masoud Khayyami, vd Prolight, hölls torsdagen 26 maj kl 10.00-10.40.


Masoud Khayyami: Jag vill tacka alla deltagare för era frågor. Har ni fler frågor e-post till mk@pldab.com eller ring 0708 15 21 90. Tack och ha en trevlig dag!

Masoud Khayyami: Vi har testat teknologin i labprototyp och den fungerar bra. (2011-05-26 10:40)
Moderator: Vad innebär i korthet det proof of principle som ni uppnått? (2011-05-26 10:36:32)

Masoud Khayyami: Vi vet att teknologin fungerar. Största utmaningen är att industrialisera produkten och att hitta nya markörer på nya marknader. Vi är säkra på att vår sammarbetspartner TTP kommer att göra ett gott jobb när det gäller detta. (2011-05-26 10:39)
Moderator: Vilken är er största utmaning i utvecklingen av produkten? (2011-05-26 10:32:00)

Masoud Khayyami: Då har vi sålt bolaget eller sitter med en royaltyström som genererar intäkter som kan delas ut till aktieägarna. (2011-05-26 10:34)
Moderator: Hur hoppas du att Prolight ser ut om fem år? (2011-05-26 10:22:12)

Masoud Khayyami: Tillsammans med en kommersiell partner. Arbetet med att identifiera lämpliga partners pågår och vi räknar med att inom ett år starta upp diskussioner med ett utvalt antal partners. (2011-05-26 10:31)
Moderator: Hur skall ni nå marknaden? (2011-05-26 10:09:26)

Masoud Khayyami: Marknaden bara för POC-markörer för hjärtinfarkt bedömdes 2008 vara 650 MUSD. Innebär att marknaden för vår produkt är i mångmiljardklassen. (2011-05-26 10:29)
Moderator: Hur stor är marknaden för er produkt? (2011-05-26 10:09:19)

Masoud Khayyami: Ja. Vi har ett svenskt patent från 2005 och ett US-patent som beviljades 2010. Vi har exklusiv rätt att nyttja 5 stycken av TTPs patent (världspatent). Vi har förra året lämnat in en ansökan för ytterligare patent för Prolights räkning i USA. (2011-05-26 10:28)
Moderator: Har ni några patent? (2011-05-26 10:23:02)

Masoud Khayyami: Nej, absolut inte. Principen är att allt som kan mätas på ett laboratorium med sk ELISA kan mätas med hjälp av vårt kort. Att vi valt hjärtinfarkt som första produkt beror på att tiden är mycket viktig. Ju snabbare man kan avgöra om en patient verkligen har drabbats av hjärtinfarkt eller ej desto bättre eftersom adekvat behandling kan sättas in redan från början. På en akutmottagning kan provsvar idag ta allt mellan 45 minuter och ett par timmar. På en läkarmottagning/vårdcentral kan man med vår produkt, på ett säkert sätt, identifiera de patienter som söker för infarkt men har andra problem som ger liknande symptom. Dessa patienter är så många som 60 % av alla som söker. (2011-05-26 10:24)
Moderator: Är det bara hjärtinfarkt som ni fokuserar på? (2011-05-26 10:09:06)

Masoud Khayyami: Produktplattformen är ett slutet system som innehåller allt som behövs för sk kvalitativ mätning. Det enda som behöver tillföras är en till två droppar blod och efter 5 -7 minuter erhålls svar i en läsare som vi också utvecklar tillsammans med TTP. Vid behov kan överföring av resultat ske med hjälp av mobiltelefoni. (2011-05-26 10:20)
Moderator: Hur ser produkten ut? (2011-05-26 10:08:49)

Masoud Khayyami: Vi har under det gånga året haft en rad diskussioner med läkare, akademiker och kommersiella partners, företrädesvis i USA, och funnit att det idag finns en efterfrågan på POC-test som snabbt och med hög precision levererar svar som idag erhålls från stora laboratorier eller laboratorieliknande maskiner inom sjukvården. Vår produkt är avsedd att bli både snabbare och billigare. (2011-05-26 10:18)
Moderator: Hur ser marknaden för så kallad Point of Care (POC) ut idag? (2011-05-26 10:06:30)

Masoud Khayyami: Fördelen med Prolights teknologi är kostnadseffektiviteten jämfört med i-STAT, som i sig är dyr att producera. Dessutom är deras teknologi baserad på elektorkemi. Prolights teknologi kan mäta multipla markörer vid ett enda tillfälle och ge information inom 5-7 minuter. (2011-05-26 10:17)
Sune: Hur ser ni på era konkurrenter, Abbott Labs fick nyligen FDA godkännande för sin i-STAT Wireless Point of Care, vad är fördelen med er produkt jämfört med deras? (2011-05-26 10:09:48)

Masoud Khayyami: Vi tror att de stora bolagen är intresserade av Prolights teknologi som är unik och att vår teknologi kan passa in i deras produktportfölj. På så sätt finns möjligheten att de vill samarbeta istället för att konkurrera. (2011-05-26 10:13)
Sten: Hej! "En del av Bolagets konkurrenter är multinationella företag med stora ekonomiska resurser" står det i prospektet, vad är er strategi för att verkligen kunna ta upp kampen mot dem? (2011-05-26 09:27:27)

Masoud Khayyami: I ett första scenario via industripartner- Om vi väljer att själva gå ut på marknaden så kommer det att vara via distributörer som har etablerade kanaler till marknaden. (2011-05-26 10:10)
Tomas R: Är det tänkt att ni ska sälja produkten själv eller via distributör? (2011-05-23 08:15:00)

Masoud Khayyami: TTP är det ledande företaget i Europa. Vi har under tiden 2003 – 2007 utvärderat andra alternativ men kommit fram till att TTP fortfarande är det bästa alternativet. De har visat sin kompetens i vårt tidigare samarbete, de har en diger referenslista med många kunder bland våra möjliga kommersiella samarbetspartners, vi har vederlagsfri lisens till deras patent inom vald teknologi och vi vet att de innehåller givna tids- och kostnadsramar från tidigare samarbete. Det finns en ömsesidig syn på utvecklingen mellan Prolight och TTP vilken bl a tar sig uttryck i att TTP och prolight kommit överens om att TTP:s arvode betalas med 75 % i pengar och 25 % med nyutgivna TTP-aktier till marknadspris. För de två utvecklingsfaser som nu planeras och avser 24 månader, kommer TTP:s aktieinvestering att omfatta i storleksordningen 2,8 miljoner aktier, ca 8 % av det totala antalet aktier. (2011-05-26 10:06)
Moderator: Beskriv hur utvecklingsprojektet med TTP ser ut. (2011-05-26 10:04:45)

Masoud Khayyami: ca 32 MSEK (2011-05-26 10:05)
Joakim: Hur mycket har investerats i Prolight till idag? (2011-05-26 09:57:02)

Masoud Khayyami: Under Q4 2013 (2011-05-26 10:03)
Tomas R: När kommer er produkt att vara klar? (2011-05-23 08:13:41)

Masoud Khayyami: Hej, Välkomna till Prolight Dianostics webbhearing. Ni är nu hjärtligt välkomna att ställa frågor!