Hearing med Fredrik Florberger, vd Rubicon Life Science AB, hölls fredagen 30 mars kl 10.00-10.40.


Fredrik Florberger: Hearingen avslutas nu. Tack för ert intresse! Har ni fler frågor kan ni skicka dem till min e post: fredrik.florberger@rubiconlifescience.se eller besök vår hemsida www.rubiconlifescience.se där du kan hämta vårt Informationsmemorandum. Trevlig helg till eller alla och vänliga hälsningar! // Fredrik

Fredrik Florberger: Viktigaste frågan tar vi sist... Jag skall försöka svara ur lite olika aspekter. • Därför att det är ett bolag som har världsunika kunskaper och produkter inom områden som behandlar två av de tre vanligaste sjukdomarna i världen. • Därför att de produkter som ligger i pipeline har mycket stor potential. • Därför att de nya produkter och metodkoncept som tas fram kommer kunna dra maximal nytta av 15 års FoU och ca 150 msek investerade i detta. Därför finns bra förutsättningar för nya ägare, som vars pengar kommer gå direkt in i försäljning och marknadsföring. • Därför att koncepten lanseras som en naturlig utveckling av de arbetssätt som tandläkare/tandhygienister har idag och inte som avskräckande paradigmskiften. • Därför att bolagets potential idag enbart beräknas på försäljning av dentalprodukter på den svenska marknaden. Alla övrig potential med nya produkter och globala distributionsavtal är en bonus och krockkudde. • Därför att det finns ett handlingskraftigt management, men siktet inställt på lönsamhet. • Men – där det finns potential, finns det också risk. Rubicon Lifes Science är en fantastisk möjlighet att vara med på spännande affärsutvecklingsresa. (2012-03-30 10:47)
Moderator: Varför ska man satsa på RLS? (2012-03-30 10:15:32)

Fredrik Florberger: Produktionen sker i Göteborg och är dimensionerad för att klara de närmaste årens bedömda tillväxt. Det finns även beredskap för än mer storskalig produktion. (2012-03-30 10:46)
Moderator: Var sker produktionen och hur mycket kapacitet har ni? (2012-03-30 10:15:21)

Fredrik Florberger: Nyemissionen skall användas till att bygga upp marknads- och försäljningsorganisationen. Pengarna kommer att räcka ca 12 månader. Avsikten är dock att kunna manövrera offensivt för att snabbt nå lönsamhet, detta kan påverka bolagets kapitalbehov. Orsakerna till detta kan vara både förvärv och behov att hårdare satsningar på sälj och marknadsföring. (2012-03-30 10:44)
Moderator: Hur länge räcker pengarna i emissionen och vad ska de användas till. (2012-03-30 10:13:23)

Fredrik Florberger: Vi avlönar vår forskningschef för en heltid. GP- artikeln handlade specifikt om kariesdetektorn, som innefattar ett pågående doktorandprojekt mellan odontologen och organisk kemi vid Göteborgs universitet. I övrigt arbetar vår heltidsanställda forskare med vidare utveckling av befintliga produkter samt framtagning av nya. (2012-03-30 10:42)
Moderator: Enligt GP så jobbar er huvudforskare bara halvtid hos er, men i prospektet står det inget om det. (2012-03-30 10:04:41)

Fredrik Florberger: Vi har 8 olika patentfamiljer och 27 patent. Patenten har mellan 20-5 år kvar. (2012-03-30 10:40)
Moderator: Hur många patent sitter ni på och hur länge räcker dom? (2012-03-30 10:15:09)

Fredrik Florberger: Det kan jag inte svara på utan att veta vilken produkt vi jämför med. Vi vet att vår produkt skonar huden, men samtidigt effektivt dödar bakterier. Hör gärna av dig så kan vi skicka ett prov, så får du avgöra själv. (2012-03-30 10:40)
Rollerboy_21: Har hört om er produkt Mano+, vad skiljer den egentligen från alla andra antiseptiska gelar som också säger att de ska vara mjukgörande. (2012-03-30 10:37:28)

Fredrik Florberger: Jag tror detta var "Uffes" fråga som föll bort i början av hearingen. Våra ambitioner och målsättningar skiljer sig markant från både Orasolv och andra historiska kopplingar. Detta tycker vi är viktigt att markera genom ett namnbyte. Dessutom kommer bolaget att breddas och få nya affärsområden, så kopplingen till Orasolv kändes för snäv. (2012-03-30 10:38)
Moderator: Hur kommer det sig att ni bytt namnn från Orasolv? (2012-03-30 10:12:46)

Fredrik Florberger: Produkterna har inga besvärande biverkningar. Produkterna är ofarliga och i munnen blir restprodukten i princip saltvatten. Vi hoppas t.o.m. på att kunna Svanen-märka alla produkter. (2012-03-30 10:37)
Niels: Finns det några biverkningar ni vet om? Är det 100% säker metod (i jämförelse med tex borrning) (2012-03-30 10:32:36)

Fredrik Florberger: Eftersom vi hade lite tekniskaproblem i början förlängs hearingen med 10 min till 1050. Fortsätt att ställa frågor!

Fredrik Florberger: Bra fråga. Förhoppningsvis är jag inte färgad av marknaden och historien, men kan lära av tidigare misstag och se nya vägar. Min styrka brukar vara att tidigt se potentialen i bolag och marknader. Jag brukar skapa nya affärskoncept med en blandning av nytt och gammalt. Affärsplanen bygger på långsiktiga mål och trovärdig strategi, som möjliggör stor flexibilitet och bra fokus i det korta perspektivet. Dessutom har jag entreprenörskapet i blodet och drivs av att utveckla och växa bolag. Sedan sticker jag inte under stol med att när verkligheten sätter tänderna i planer, så blir det inte alltid som man har tänkt sig. Därför måste man vara beredd på det oväntade. Att åstadkomma lönsamhet, när ingen för mig har lyckats, ser jag så klart som en sporre och utmaning. Jag skulle dock inte sitta här om jag inte trodde mig ha en bra plan för det, även om det inte är en lätt uppgift. (2012-03-30 10:34)
Moderator: Du är den åttonde VDn. Varför ska du lyckas? (2012-03-30 10:13:49)

Fredrik Florberger: Forskningsstöden för små och medelstora bolag har vi fått ifrån Vinnova (2 x) och ifrån Västra Götalands region (FoU-kortet) under loppet av 1,5 år. Alla stöd har avsett framtagning av en ny produkt avseende kariesdiagnostik. Motivering ifrån myndigheterna har varit en kombination av nyttiggörande (ett tydligt marknadsbehov), forskningshöjd (nivån och svårighet som måste lösas med modern teknik) och en komptent gruppering i form av samarbetets organisationer inom universitet, tekniska stiftelse och även statens provningsanstalt. (2012-03-30 10:33)
Moderator: Ert bolag har fått forskningsstöd för små och medelstora i tät följd, varför just Ni? (2012-03-30 10:14:03)

Fredrik Florberger: Bra fråga och rätt slutsats. Marknaden ser annorlunda ut och produkten är mognare. (2012-03-30 10:31)
Hillbilly hero: Hej,alternativa behandlignsmetoder har ju varit på tapeten under en lång tid utan någon större succe. Vad talar för att det (ni) ska lyckas denna gång? Bättre produkter och/eller mer mogen marknad? (2012-03-30 10:12:58)

Fredrik Florberger: Det finns flera förklaringar till detta. Marknaden var inte mogen när produkten senast hårdlanserades. Det fick också ett felaktigt rykte om att vara långsam och en direkt konkurrent till borren. Dessutom belystes enbart en liten del av den värdekedja som tandläkaren har. Vi kommer att skapa ett koncept runt Carisolv som skall visa på flera mervärden både för tandläkaren och patienten. Vi eftersträvar också att komplettera Carisolv med ytterligare produkter i värdekedjan, för att skapa ett koncept/metod för att säkert behandla kariesangrepp. (2012-03-30 10:29)
Moderator: Varför lyfter inte Carisolv försäljningen om produkten är så bra. (2012-03-30 10:04:11)

Fredrik Florberger: Orasolv AB har efterskänkt skulder om 6,46 mkr. Orasolv AB har även övertagit en utvecklingskuld om 2,13mkr till en tandklinik. Detta ger ett totalt ovillkorat aktieägartillskott om 8,59mkr. (2012-03-30 10:28)
Bertil Selminger: Hej. Enligt ert memorandum har Rubicon erhållit ett ovillkorat aktieägartillskott från Orasolv 2011 på 8,59 MSEK.Har du möjlighet att kommentera detta. (2012-03-29 14:17:07)

Fredrik Florberger: Styrelsen kommer i stort att teckna fullt och även jag själv kommer att engagera mig i bolaget. Vår nya huvudägare är också positiv till bolaget och vill nå 25% ägande. Vissa stora ägare är idag osäkra på sin teckningsgrad pga av andra engagemang. De initierade är dock mycket övertygade om bolagets framtida potential. (2012-03-30 10:23)
Moderator: Kommer huvudägarna att teckna i den nya emission. Samma fråga om styrelsen. (2012-03-30 10:04:23)

Fredrik Florberger: Jag vet inte om du syftar på vår emission (offert?). Denna skall finansiera produkt utrullningen, ny sälj och marknadsorganistion och den fortsatta expansionen av bolaget. Du hittar vårt memmorandum på vår hemsida. www.rubiconlifescience.se (2012-03-30 10:22)
Jim: Vad är det för offert ni gör och för vad just nu? (2012-03-30 10:17:50)

Fredrik Florberger: Vi arbetar med att bestämma detaljerna för vår försäljningorganisation. För den nordiska marknaden är planen att ha en egen säljkår. Antingen så genomför vi ett förvärv eller bygger upp den själva och då troligen i samarbete med en partner. (2012-03-30 10:19)
Moderator: Hur kommer ni att bearbeta marknaden. Egen säljkår? (2012-03-30 10:03:44)

Fredrik Florberger: Carisolv och Perio+ finns på marknaden men försäljningsbearbetningen är begränsad. Priset kan variera något, men det rör som ca 100-150 kr för en behandling. Jämfört med att enbart borra är det något dyrare, men du får ett bättre slutresultat. T.ex. sitter fyllningen fast bättre. När vi nu utvecklar koncepten så handlar det mycket om att bredda kundnyttan och påvisa flera fördelar än tidigare. Detta kan tex vara just att det är lönsammare att jobba med våra metoder. (2012-03-30 10:17)
conny: Hej, finns produkterna redan ute på marknaden? I så fall, vad kostar de i förhållande till alternativa metoder? (2012-03-30 10:07:22)

Fredrik Florberger: Visst finns det olika typer av konkurrenter på marknaden, även om vi fortfarande leder utvecklingen och har ett patentskydd. Historiskt har produkten utmanat tandläkarborren på ett olyckligt sätt. Nu ser vi det som ett samspel. Själva produkten har också vissa konkurrenter, även om dessa saknar den omfattande forskning som Carisolv kan stoltsera med. Vi har dock en särställning genom att ha varit först. Inget annat varumärke är lika spritt över världen inom vårt segment och vi har den produkt som har mest evidens . Sedan vill jag också understryka det positiva i konkurrensen. Det är sällan lätt att vara ensam på en ännu ung marknad. Att det finns fler och fler som har upptäckt det positiva med vävnadsbevarande behandlingar och nya moderna terapiformer, är just en faktor som bidrar till att vi tror på en god tillväxt. För 15 år sedan så marknaden och förutsättningarna annorlunda ut. (2012-03-30 10:12)
conny: Visst finns det likande preparat till Carisolv ute? Hur kan ni skydda er från att konkurrenter med liknande preparat tar marknadsandelar från er? (2012-03-29 10:32:55)

Fredrik Florberger: Det rör sig om spännande uppfinning inom ett nytt område för bolaget. Resultaten är mycket överraskande och innebär att bolaget ser mycket optimistiskt på framtiden. Tackvare en omfattande kunskap och effektiva utvecklingsmetoder, räknar jag med att konceptet skall kunna offentliggöras efter sommaren och vara på marknaden redan under början av 2013. (2012-03-30 10:09)
Moderator: Ni talar om en större nyhet i ert memorandum. Berätta mer. (2012-03-30 10:01:04)

Fredrik Florberger: Jag bearbetar era frågor under tiden.

Fredrik Florberger: Hej! Vi beklagar att något krånglar. AktieTorget försöker rätta till det. Stanna gärna kvar, så återkommer jag när tekniken är med oss igen.