Hearing med Anders Bergström, vd i True Heading AB, är avslutad

Nu är hearingen avslutad. Det kan finnas obesvarade frågor. Vi beklagar att det inte fanns tid att besvara alla.Anders Bergström: Tack alla för visat intresse under dagens hearing. har ni fler frågor är ni välkomna att kontakta mig på e-mail anders.bergstrom@trueheading.se eller direkt på telefon 070-6688590. MVH Anders Bergström

Anders Bergström: Vi är 6 personer idag och kommer att inom en 3 års period att vilja minst dubbla detta. (2010-03-25 14:46)
Ulrika: Hur många anställda är ni? Kommer ni behöva anställa mycket mer folk framöver? (2010-03-25 14:43:54)

Anders Bergström: Vi är 6 personer idag och kommer att inom en 3 års period att vilja minst dubbla detta. (2010-03-25 14:46)
Ulrika: Hur många anställda är ni? Kommer ni behöva anställa mycket mer folk framöver? (2010-03-25 14:43:54)

Anders Bergström: Vi har ingen plan idag på att lämna bolaget utan ser vårt ägande och arbete i bolaget som ett långsiktigt åtagande. Därför känns det naturligt att kunna visa detta för våra investerare. (2010-03-25 14:45)
Pär G.: Ni har lockupavtal, hur ser du personligen på det? (2010-03-25 14:43:05)

Anders Bergström: Styrelsen består idag av bolagets tre grundare samt styrelseordföranden Erik Asplund med lång erfarenhet från börsbolag som CFO och Vd. Vi har också i vår emission förpliktat oss mot Aktietorget att ytterligare öka styrelsens kompetens genom en rekrytering av lämplig person eller personer till nästa stämma. (2010-03-25 14:44)
Ulrika: Hur ser styrelsens sammansättning ut idag? (2010-03-25 14:42:49)

Anders Bergström: Volvo Ocean Race blev inte bara en mycket lyckad kanal för marknadsföring och kännedom om oss som den ledande leverantören av AIS till fritidsbåtsmarknaden. Vi har dessutom ett antal väldigt bra erfarenheter och idéer från samarbetet med teamen som kommer att vara viktiga input i vår kommande produktutveckling och ge oss flera fördelar mot våra konkurrenter. (2010-03-25 14:43)
Peter: Vad betydde er sponsring av Volvo Ocean Race för företaget? (2010-03-25 14:39:41)

Anders Bergström: Volvo Ocean Race blev inte bara en mycket lyckad kanal för marknadsföring och kännedom om oss som den ledande leverantören av AIS till fritidsbåtsmarknaden. Vi har dessutom ett antal väldigt bra erfarenheter och idéer från samarbetet med teamen som kommer att vara viktiga input i vår kommande produktutveckling och ge oss flera fördelar mot våra konkurrenter. (2010-03-25 14:43)
Peter: Vad betydde er sponsring av Volvo Ocean Race för företaget? (2010-03-25 14:39:41)

Anders Bergström: Volvo Ocean Race blev inte bara en mycket lyckad kanal för marknadsföring och kännedom om oss som den ledande leverantören av AIS till fritidsbåtsmarknaden. Vi har dessutom ett antal väldigt bra erfarenheter och idéer från samarbetet med teamen som kommer att vara viktiga input i vår kommande produktutveckling och ge oss flera fördelar mot våra konkurrenter. (2010-03-25 14:42)
Peter: Vad betydde er sponsring av Volvo Ocean Race för företaget? (2010-03-25 14:39:41)

Anders Bergström: Vi har gjort en ordentlig analys av bolaget för en tre årsperiod framöver där vi ser att vi kan hamna på en omsättning kring 35 MSEK med den skjuts som bolaget får genom den emission vi nu genomför. Vinstnivåerna är också hälsosamma och ger möjlighet till egen fortsatt expansion så att vi definitivt även har en liknande tillväxt även inom en 5 års period. (2010-03-25 14:40)
Peter: Hur ser framtiden ut i ett femårsperspektiv? (2010-03-25 14:38:36)

Anders Bergström: Vi ser att några av de stora aktörerna på marinelektronik har intresserat sig för AIS tekniken som vi jobbar med. Det man hittills visat har inte varit något revolutionerande utan vi känner oss idag trygga med våra produkter som ligger ett snäpp före konkurrenterna i prestanda och dessutom till ett betydligt lägre pris. Genom att känna till tekniken så väl som vi gör så kan vi ta fram lösningar som ger kunden det lilla extra utan att vi prisar ut oss. Flera aktörer ökar också marknadsmedvetandet och det tror vi är mer bra för oss än dåligt. (2010-03-25 14:40)
Peter: hur ser den framtida konkurrensen ut? (2010-03-25 14:37:31)

Anders Bergström: AIS Står för Automatic Identification System och är ett internationellt system för främst antikollision och säkerhet inom sjöfarten (2010-03-25 14:38)
Nils N: Vad står AIS för? (2010-03-25 14:35:57)

Anders Bergström: Vi har ett bra ”track record” från 6 års verksamhet, Vi kan och brinner för det vi jobbar med och har självklart inte satsat 6 år av hårt arbete för att misslyckas. Vår kunskap inom AIS tekniken är välkänd inom branschen och den fördelen tänker vi utnyttja till fullo. Vi har också en stark produktportfölj och flera intressanta produkter på gång. (2010-03-25 14:36)
Nils N: Varför kommer True Heading att lyckas? (2010-03-25 14:34:25)

Anders Bergström: Det kapital som emissionen tillför skall främst användas för produktutveckling av ett antal nya produkter som vi ser en stor potential inom och där vi redan påbörjat visst arbete med att specificera upp dessa projekt så att vi snabbt kan komma igång efter emissionens slutförande. Vi tänker också använda pengarna till att växa på nya marknader och då främst USA, som är världens största marknad för fritidsbåtar, där försäljning av våra produkter nu börjar komma igång. (2010-03-25 14:35)
Nils N: Vad kommer pengarna från emissionen först och främst att användas till? (2010-03-25 14:33:27)

Anders Bergström: För ett litet bolag med många goda idéer för utveckling av produkter och tjänster med stor potential kan tillgängliga resurser bli till ett problem. Det tillskott som nu bolaget får in genom emissionen hjälper oss att kunna övervinna detta problem och kunna materialisera ett antal produkt- och tjänste idéer som vi är övertygade kommer att en god intjäningsförmåga för True Heading. (2010-03-25 14:33)
Hugo: Vilka är era svagheter? (2010-03-25 14:31:48)

Anders Bergström: För ett litet bolag med många goda idéer för utveckling av produkter och tjänster med stor potential kan tillgängliga resurser bli till ett problem. Det tillskott som nu bolaget får in genom emissionen hjälper oss att kunna övervinna detta problem och kunna materialisera ett antal produkt- och tjänste idéer som vi är övertygade kommer att en god intjäningsförmåga för True Heading. (2010-03-25 14:33)
Pär G.: Vilken är er största risk? (2010-03-25 14:31:17)

Anders Bergström: Vad jag förstår så är rörligheten på Aktietorget begränsad varför också påverkan på kursen lätt påverkas. Den satta teckningskursen och värderingen på bolaget är självklart gjord utifrån en så rättvisande nivå som möjligt. Med den potential som finns i bolaget så kan jag inte annat än tro på även en gynnsam utveckling av bolagets kurs. Annars skulle jag själv inte satsa det belopp som jag gör i emissionen. (2010-03-25 14:32)
Hugo: Vad tror ni om eran kursutveckling? (2010-03-25 14:31:29)

Anders Bergström: Har inte följt läget med Arise men idagsläget ser det mycket positivt ut för oss. (2010-03-25 14:30)
Pär G.: Tror Du på en bättre start än Arise? Kommer Ni att fylla emissionen? (2010-03-25 14:25:19)

Anders Bergström: Detta skulle rent tekniskt absolut kunna vara möjligt och då bidraga med bättre säkerhet då containers som ligger och flyter i marvatten är ett stort problem idag för sjöfarten. Vi har faktiskt redan gjort vissa prover inom detta område. (2010-03-25 14:29)
Magnus: Shippingindustrin är enormt stor och det är inte ovanligt att de containrar som de "shippar" försvinner eller hamnar på fel plats. Används AIS för att spåra containrar? Är det möjligt? (2010-03-25 14:20:01)

Anders Bergström: Tekniken har potential även i andra användningsområden. Fördelen är stor med möjligheten till direktkommunikation mellan enheter vilket tex traditionella telematiklösningar inom främst fordonsindustrin inte har. Därför finns intressanta områden inom t.ex. blåljusmyndigheter, flyg, farligtgodstransporter. Just nu koncentrerar vi oss dock på den marina sidan då den är mest utvecklad och för att våra resurser skall räcka till. (2010-03-25 14:27)
Hugo: Kan ni använda era produkter inom andra områden än det marina? (2010-03-25 14:25:14)

Anders Bergström: Idag ligger Vd på 32000 i månadslön vilket kanske inte kan ses som helt marknadsmässigt men ändå en OK nivå för ett bolag under uppbyggnad. Övriga anställda utom övriga två grundare är anställda på marknadsmässiga villkor och förhållanden. (2010-03-25 14:26)
Niklas F: Tar ni ut marknadsmässiga löner idag? (2010-03-25 14:24:29)

Anders Bergström: Vi arbetar mycket aktivt i norra Europa med egna säljare och tillsammans med tex Watski. Marknaden är idag mest mogen i detta område men börjar även vakna till liv i andra delar. Vi jobbar normalt med distributörer vilket är den traditionella metoden för vår bransch. Vi är också aktiva på de största bransch mässorna. (2010-03-25 14:26)
Magnus: I vilka länder säljer ni idag? Hur bearbetas respektive marknad? (2010-03-25 13:35:13)

Anders Bergström: Absolut, vi tror att just denna del kommer revolutionera den personliga säkerheten till sjöss. (2010-03-25 14:22)
Stefan: Ni pratar mycket om hur bra AIS är för att se andra båtar oavsett väderförhållanden etc. Som jag ser det känns det som om produkten kan användas på enormt många andra områden. Borde inte er AIS-utrustning vara perfekt för att hitta människor som fallit över bord. Eller har jag missförstått er produkt? (2010-03-25 13:46:28)

Anders Bergström: Absolut, vi tror att just denna del kommer revolutionera den personliga säkerheten till sjöss. (2010-03-25 14:21)
Stefan: Ni pratar mycket om hur bra AIS är för att se andra båtar oavsett väderförhållanden etc. Som jag ser det känns det som om produkten kan användas på enormt många andra områden. Borde inte er AIS-utrustning vara perfekt för att hitta människor som fallit över bord. Eller har jag missförstått er produkt? (2010-03-25 13:46:28)

Anders Bergström: Vi kommer att ligga kvar med våra löner ungefär inom det område vi ligger redan idag och avser inte göra några extravaganta utsvävningar för det kapital som kommer in i bolaget. Det skall användas för bolagets utveckling genom produktutveckling/framtagning och marknadsföring främst. (2010-03-25 14:21)
Niklas F: Tänker ni höja era löner och köpa dyra bilar nu när ni tar in nytt kapital? (2010-03-25 14:15:01)

Anders Bergström: Tanken är att den emission som nu görs skall vara det kapitaltillskott som bolaget behöver och sedan skall vi stå på egna ben, vilket vi egentligen redan gör men för att kunna växa snabbare och inte missa en kommande marknad så gör tar vi in kapital. (2010-03-25 14:20)
Hugo: Hur länge klarar ni er på emissionspengarna? (2010-03-25 14:09:07)

Anders Bergström: True Heading är ett ungt företag som verkar inom ett segment med en fantastisk tillväxtpotential. Vi sitter på en av de bästa kunskaperna i världen inom detta segment och har redan ett antal produkter framtagna med vilka vi nått goda framgångar. True Heading har sedan start varit lönsamt utan några bidrag eller innovationspengar. (2010-03-25 14:19)
Magnus: Varför ska jag satsa pengar i True Heading? (2010-03-25 14:10:35)

Anders Bergström: Vi har ett bra ”track record” från 6 års verksamhet, Vi kan och brinner för det vi jobbar med och har självklart inte satsat 6 år av hårt arbete för att misslyckas. Vår kunskap inom AIS tekniken är välkänd inom branschen och den fördelen tänker vi utnyttja till fullo. Vi har också en stark produktportfölj och flera intressanta produkter på gång. (2010-03-25 14:19)
Niklas F: Varför kommer True Heading att lyckas? (2010-03-25 14:13:25)

Anders Bergström: Våra produkter kan idag köpas i princip i alla båtaffärer i Skandinavien eller med en båt från ett varv eller importör av båtar. Lista över våra återförsäljare och distributörer finns på vår hemsida. (2010-03-25 14:17)
Magnus: Var kan man köpa True Headings AIS-produkter idag? (2010-03-25 13:34:00)

Anders Bergström: När han navigerade på norra halvklotet så behövde han framförallt vår GPS kompass eftersom en magnet- eller gyro kompass fungerar dåligt där uppe. Vidare hade han självklart vår AIS transponder för att se andra båtar och därmed undvika kollision. När han möte fartygskonvojer kunde han se dem och få lite kontakt med andra människor efter flera dagar för sig själva. (2010-03-25 14:15)
Erik: Hej Anders!Jag har hört att äventyraren Ola Skinnarmo använder någon av de produkter ni ligger bakom. Kan du beskriva vad det är och vilken nytta han har av True Heading? (2010-03-24 15:05:13)

Anders Bergström: Från ca 3000 kr till ca 8000 kr för en fritidsbåt beroende på modell, dvs en förhållandevis liten kostnad för mycket säkerhet. (2010-03-25 14:15)
Magnus U: När jag såg er produkt för första gången förstod jag direkt nyttan för mig personligen. Vad kostar det för mig som vanlig privatperson? (2010-03-24 16:20:43)

Anders Bergström: Idag ett amerikanskt företag som heter Automatic Power Inc. (2010-03-25 14:13)
Hugo: Vilken är er största kund och hur stor andel står de för av er omsättning? (2010-03-23 13:51:51)

Anders Bergström: AIS är en mycket intressant teknik med stor tillväxt potential och vi ligger i framkant inom detta område. Självklart är också en viktig målsättning att man som aktieägare skall tjäna pengar. (2010-03-25 14:12)
Hugo: Varför ska man satsa pengar i True Heading AB? (2010-03-25 14:08:09)

Anders Bergström: Självklart tror jag mycket på detta och går därför in med en halv miljon själv. Ett antal bekanta och närstående investerar också samt vi kan se att många som redan tecknat sig är våra kunder vilket är ett bra betyg tycker jag. (2010-03-25 14:10)
Magnus: Hej Anders! Tror du så pass mycket på True Heading att du själv går in med egna pengar, eller vågar du inte det? (2010-03-25 14:08:14)

Anders Bergström: Den handlade om vår introduktion på Aktietorget framförallt. (2010-03-25 14:08)
Stefan: Jag hörde att det var en artikel om True Heading i Dagens Industri idag. Jag hittar den inte på www.di.se Vad handlade artikeln om? (2010-03-25 13:37:54)

Anders Bergström: Vi brukar säga att vi kände till AIS innan det fanns. Vi har bla varit med och skrivit hela den standard som AIS baseras på. (2010-03-25 14:07)
Magnus: Vilken bakgrund har ni som grundade True Heading? Har ni arbetat med AIS tidigare? (2010-03-25 13:33:00)

Anders Bergström: Hej och välkomna till denna Hearing. Tänk på att ni måste vara inloggade som deltagare om man skall kunna ställa frågor under hearingen.