Hearing med Bengt Ljung, vd Botnia Explorations, är avslutad

Nu är hearingen avslutad. Det kan finnas obesvarade frågor. Vi beklagar om det inte fanns tid att besvara alla.


Bengt Ljung: Hearingen avslutas nu, tack för ert stora intresse! Tyvärr har vi inte haft tid att svara på alla era frågor men maila dem gärna till info@botniaexploration.com så lovar vi att svara på alla frågor! Med vänlig hälsning Bengt

Bengt Ljung: Volfram: Ett sekretessavtal har tecknats med det kanadensiska bolaget TUMI som diamantborrat inte så långt från Yxsjöbergsgruvan REE: Tre borrhål har borrats men fortsatt borrning måste ske. Som angetts och beslutats skall prospekterring av Volfram och REE ske tillsammans med partners (2012-05-11 10:58)
Moderator: Ni har förberett Botnia med separata dotterbolag för Volfram och REE (Sällsynta jordartsmetaller)! Hur ser statusen ut fn? (2012-05-11 10:13:44)

Bengt Ljung: Det beror helt på tillgängligheten av anrikningsverk (2012-05-11 10:57)
Lars Eriksson: Kommer ni att kunna få några intäkter av den provbrytning ni genomförde i Vindelgransele? om så när kan detta ske? (2012-05-11 10:14:58)

Bengt Ljung: Inte alls! Just nu ligger all prioritering på Vindelgranseleområdet. Professor Weihed som nyligen valts in i styrelsen ser mycket intressanta möjligheter i dessa båda projekt. Höga halter uppmätta bla av LKAB som en gång ägde tillståndet Purnu (2012-05-11 10:56)
Moderator: Ni har alltid framhållit Jorbojoocki och Purnu som högprioritesprojekt. Har de fallit bort? (2012-05-11 10:14:03)

Bengt Ljung: Vi får inte värdera bolaget, detta måste ske av oberoende kvalificerade personer (2012-05-11 10:55)
Tony: Vad värderar du Botnia Explorations AB till idag efter de fyndigheter ni gjort? (2012-05-11 10:25:51)

Bengt Ljung: Läs vårt PM om mycket höga guldhalter den 3 maj och vårt prospekt (2012-05-11 10:54)
nilsman: Vad är det mest inspirerande du kan/får/vill säga till befintliga och nya investerare? (2012-05-11 10:51:29)

Bengt Ljung: I den profil som tre hål borrades hade det ju varit önskvärt att borra ett flertal hål med samma lutning för att se hur långt kvartsgången går på djupet. För närvarande kunde borrningar inte utföras i dessa områden som delvis var träsk och trots frusen is var den inte tillräckligt stark för att bära borrmaskinen. Vi borrar så länge kvartsgången finns (2012-05-11 10:52)
Anders: Botnia säger att kvartsgången med Guldet tenderar att öka i tjocklek ju längre ner man kommer. I tabellen till tvärsnittsprofilen ser vi att 2,1 m blir 3.0 m och sen 3,95 m i sista hålet på 135 m djup. Hur långt ner kan ni borra? (2012-05-10 17:19:14)

Bengt Ljung: Kan eller får ej kommentera (2012-05-11 10:50)
Mattias: Du har nämt i tidigare VD brev att dialoger förs redan nu med olika intressenter för eventuellt kör av vindelgransele paketet. Viket intresse har ni stött på i dessa dialoger? Några negativa synpunkter från dessa intressenter? (2012-05-11 10:17:42)

Bengt Ljung: Helt klart ökar värdet av ett projekt om man har en bearbetningskoncession och en NI43-101 (2012-05-11 10:50)
Lasse: Hur pass utvecklat anser du ett projekt behöver vara för att det ska gå att sälja till ett bra pris? Till exempel, måste det gå hela vägen till bearbetningskoncession? Kan man säga något generellt? (2012-05-11 10:15:10)

Bengt Ljung: Flera frågor kommer om Ersmarksberget och vi kan inte svara på det då det är en fråga för konkursförvaltaren. Självklart vill vi att det ska bli kvar och en ny ägare är välkommen! (2012-05-11 10:48)
Mattias: kan du utveckla lite mer kring möjliga anrikningsverk som kan tänkas komma att bli aktuella? Hur ser det ut med möjligheterna och närtror du att det kan bli aktuellt? Är ju trots altt bundet kapital som ligger där i berget. (2012-05-11 10:27:59)

Bengt Ljung: Kvarts och diorit (2012-05-11 10:46)
Orrvikarn: I vilket mineral ligger guldet i Vargbäcken, det verkar ju vara stor volym så det är väl inte i en kvartsgång? (2012-05-11 10:38:07)

Bengt Ljung: Precis som du säger; Häll är fastlyft och ej ett block. Det mest spännande med vårt utveckling att vi utvecklat oss från halter i block över till hällar som sedan borrats med mineraliseringar i borrhål! (2012-05-11 10:46)
Anders: Hur definierar Botnia vad häll är? Fast i berget eller löst flyttbart block? (2012-05-10 16:49:38)

Bengt Ljung: Nej (2012-05-11 10:44)
Anders: Är Middagsbergets fyndighet samma kvartsgång som fäbodliden C? (2012-05-10 17:21:59)

Bengt Ljung: Sista ordet är inte sagt om Ersmarksberget vilket är en fråga för konkursförvaltaren. Vi är ett prospekteringsbolag och inte gruvbolag och äger därför inget eget verk. (2012-05-11 10:43)
Pelle: Om det finns höga halter av guld etc. Men inte har tillgång till ett anrikningsverk så är det i princip värdelöst. Hur tacklar ni problemet med avsaknad av anrikningsverk? (2012-05-11 10:38:20)

Bengt Ljung: Pga den höga anhopningen av frågor förlänger vi hearingen till kl 11!

Bengt Ljung: Vi är garanterade 20 miljoner så vi inte speciellt oroliga. (2012-05-11 10:38)
Mattias: Hur bekymrd är du över kursutvecklingen inför stundande NE? Känner du oro över risken att ni kommer missa emissionen? (2012-05-11 10:13:13)

Bengt Ljung: Det är inte fråga om en guldklimp utan ett stort antal guldmineraliseringar som lgger synligt i för närvarande 5 hål. Se bild i VD brev med gula stänk under den blanka vattniga ytan. I kärnorna finns det ett stort antal likande så guldmineraliseringar. Att se synligt guld är trots allt ganska ovanligt! (2012-05-11 10:36)
Anders: Om det bara fanns en enda klimp med 130 gram/ton guld så är det bara att gratulera att du träffat den på 130 m djup. Helt makalöst! (2012-05-10 19:06:34)

Bengt Ljung: Definitivt (2012-05-11 10:34)
Lasse: Kan ni eller kommer ni att gå vidare med tätborrningar i Vargbäcken innan ni gjort klart provbrytning/anrikning? (2012-05-11 10:11:33)

Bengt Ljung: Det beror helt på borrresultaten! (2012-05-11 10:34)
Lasse: I emissionsprospektet skriver ni att ni ska "om möjligt" utveckla den sydvästra delen av Granselliden 3 till bearbetningskoncession. Vad beror detta av? (2012-05-11 10:20:26)

Bengt Ljung: Våra planer blev vi tvingade att revidera då Ersmarksberget inte längre var tillgängligt. (2012-05-11 10:32)
Mikael 2: Säger inte Maria Lilja i ett sammanhang att om det finns bra med guld, då skall Botnia själv driva gruva? Vad jag minns står det så någonstans på hemsidan. Du är av en annan uppfattning? (2012-05-11 10:25:45)

Bengt Ljung: Efter förstärkningsborrningarna som startar under hösten där vi planerar att borra såväl med diamantborrning och sk RC borrning (reversed circulation) har vi stor förhoppning att Vargbäcken har värdeökats så att projektet kan komma in i fas som kan möjliggöra feasibility studie. Detta blir ju i så fall den blivande ägarens ansvar i och med att vi enbart är ett prospekteringsbolag (2012-05-11 10:30)
Karl: När tror ni att Vargbäcken kommer övergå till fas 4? (2012-05-10 22:59:15)

Bengt Ljung: Silver och bly har redovisats i Åström, ej guld vilket du har rätt i. (2012-05-11 10:28)
Anders: Forsheden guldblock på 20 g/ton har inte redovisats i Åström m.fl. (2012-05-11 10:10:46)

Bengt Ljung: Nej inte alls! Jordavrymning och andra åtgärder redan färdigställda varför kanske 3-4 salvor ytterligare måste sprängas. Entreprenörerna är alla väl förbereda om så sker. Tillståndet gäller ju dessutom fram till 2021! Vi har med andra ord tid. Guldpriset visar sig ju fortfarande starkt och dollarkursen har dessutom stigit! (2012-05-11 10:27)
Moderator: Är det svårt att spränga ut resterande 50 000 ton i Vargbäcken? (2012-05-11 10:07:34)

Bengt Ljung: Ja. Som vi nämnde i PM i början på november planerades en ev emission i slutet av 2012. För att behålla takten och intensiteten i Vindelgransele området bestämde vi oss för att tidigarelägga emission till våren. Det berg som har sprängts i Vargbäcken (ca 15 000 ton) ligger säkert på plats och kan anrikas så snabbt tillfälle ges. (2012-05-11 10:25)
Moderator: Har den uteblivna anrikningen av berget från Vargbäcken gjort att ni tvingats tidigarelägga den nuvarande emissionen? (2012-05-11 10:07:14)

Bengt Ljung: Dessa verk är intressanta men är inte tillgängliga då de kör med full kapacitet av sitt egna berg (2012-05-11 10:23)
Abraham: Hejsan. Riktigt bra initiativ. Man fick tidigare skrivit att det funnits fyra "intressanta" anrikningsverk i närheten. Ett av dem var Lappland Goldminers - men vi vet ju vad som hände med det, olyckligt. Vad tycker du då om de tre "andra" intressanta anrikningsverken? Om dessa är intressanta för er, varför skeppar ni inte lasten dit i så fall? För Lapplands verk lär vi ju inte kunna använda alls. (2012-05-10 22:17:45)

Bengt Ljung: Nej. De värden du nämner låg i olika block. Det fanns också silver i ”guldblocket” men inte med så höga halter. ”Silver” blocket hade dessutom höga blyhalter. Likande blocktyper har hittats i stor mängd i Åström/Klodden/ Jägarliden området. Dessa visades bla i samband med Botniadagarna juni 2011 då ett stort antal aktieägare deltog. (2012-05-11 10:21)
Anders: I Forsheden har redovisats 19,9 g/ton Guld samt 200 g/ton Silver. Är höga Guld och Silvervärden representerade i ett och samma block? (2012-05-10 16:28:26)

Bengt Ljung: Forsheden ligger i Vindelgransele och ligger i Vindelgranselepaketet. Man kan säga att Vindelgranseleområdet består av undersökningstillstånden Granselliden 3 som omgärdar Stenberget 3, Granselliden 2 som omgärdar bearbetningskoncessionen Vargbäcken, Forsheden 1 och 2. Hela detta område visar mycket stor potential. Ytterligare mineraliseringar i närområdet kan säkert också räknas in. Se Göran Peterssons kommentar i intervjun i Be Qouted för några veckor sen! (2012-05-11 10:19)
Anders: Ingår Forsheden i Vindelgranselepaketet? Botnia svävar på målet. (2012-05-10 16:46:45)

Bengt Ljung: Nej, vi är inte nöjda med kursutvecklingen. Det är svårt för oss att svara på varför detta skett då vi i bolaget har funnit mer guld under samma period vilket är vårt jobb. (2012-05-11 10:17)
Leffe Eriksson: -80 % under 1 år på kursen...Du kan ju inte vara speciellt nöjd med den utvecklingen? Vad gick snett? (2012-05-11 10:11:56)

Bengt Ljung: Så fort vi har tillgång till ett lämpligt anrikningsverk på lämpligt avstånd. Anrikningsverket i Ersmarksberget är för närvarande ej tillgängligt. Boliden och andra verk har fn ej tillräcklig kapacitet. Vid planeringen av anrikningen var guldhalten ej för låg och skulle ha möjliggjort intäkter. (2012-05-11 10:15)
Moderator: Varför bryter ni inte färdigt Vargbäcken? Ni har ju bara brutit 15000 ton, fast ni har tillstånd att bryta 65000 ton. Är guldhalten för låg? (2012-05-11 10:06:33)

Bengt Ljung: Ja det är den linjen vi följer och där vi rapporterat våra höga halter. (2012-05-11 10:13)
Orrvikarn: Har ni letat efter berg i den linje där kvartsgången kommer upp till ytan? Meningsfullt? Resultat? (2012-05-11 09:50:19)

Bengt Ljung: Absolut! Inga ytterligare borrningar är ännu gjorda men planeras (2012-05-11 10:11)
Lasse: Torbjörn Gran har tidigare pratat sig varm för Middagsberget och området där omkring. Ingår det området i det arbetet ni jobbat med på Stenberget? (2012-05-11 10:06:08)

Bengt Ljung: Alla blocken från Forsheden måste komma från någonstans och vissa kan mycket väl komma Åström/Klodden/Jägarliden. Vi har redovisat samma höga halter i block från dessa områden med tom högre silverhalter än i Forsheden (2012-05-11 10:08)
Anders: Guldblocken på 20 g/ton i Forsheden påstår Botnia komma ifrån Åström/Klodden/Jägarliden. Botnia har inte redovisat dylika höga halter på dessa platser. Var är då ursprunget för dessa block? (2012-05-10 16:15:59)

Bengt Ljung: Vi anser att vi är i full gång med prospekteringsarbetet redan nu men på grund av vårens antågande kan inte borrningar utföras i dessa områden som är mycket vattensjuka. Under hela vintern från slutet av december har diamantborrningar utförts i 3 skift med ca 900 m borrning per månad. Ett suveränt arbete av vår entreprenör Styrud Artic. Förhoppningsvis kan vissa borrningar ske under sommaren men som sagt helt beroende på framkomligheten till de platser som geologerna bestämmer borrhålens placering ________________________________________ (2012-05-11 10:05)
Maria Smitt: När , ungefär, kan Botnia sägas vara fullt igång med verksamheten?Nu är det ju förstudier och prospektering. (2012-05-10 11:55:20)

Bengt Ljung: Diorit är egentligen en nyckel till hela området. Såväl i Vargbäcken som på västar sidan av älven i Vindelgransele visar det sig att kvartsgångarna ligger i diorit. Du hänvisar till bilden och i skala är dioriten visad som ca 100 m. Eftersom vi inte borrat djupare som du ser på krossektionen kan vi inte veta hela bredden i dagsläget. Det är glädjande att det finns guldhalter i dioriten men huvudintresset är att följa upp kvartsgångens längd, bredd och naturligtvis djup. (2012-05-11 10:03)
Anders: "Sidoberget är diorit och som också innehåller guldmineralisering" citerat ur Vd har ordet.Dioriten är 100 m tjock enligt bild. Alltså ca 20 ggr mer volym än kvartsgången. Vilken guldhalt håller dioriten? (2012-05-10 09:53:29)

Bengt Ljung: Eftersom vi är ett sk juniorbolag och ännu inte har några intäkter och just nu är inne i en emission med kapitaltillskott finns det inga planer på traditionell utdelning. Vad vi ju som du säkert sett i vår målsättning så önskar vi utveckla Vindelgranseleområdet med ytterligare en bearbetningskoncession förutom Vargbäcken och sedan kunna sälja detta paket till gruvbolag eller annan intressent. I sådant läge kommer ju hela situationen att förändras likviditetsmässigt och utdelning kan bli aktuellt. (2012-05-11 10:02)
Niels: Hej! När kan aktieägare förväntas börja få utdelning på aktien, har ni några sådanna planer? (2012-05-09 09:28:53)

Bengt Ljung: Hej och hjärtligt välkommen till Botnias webbhearing. Ni är nu hjärtligt välkomna att ställa era frågor! Tänk på att ni måste vara inloggade som deltagare för att ställa era frågor.