Hearing med Torbjörn Pettersson, vd i Layerlab, hölls fredag den 19 mars klockan 14:00 - 14.45.


Torbjörn: Hej då. Det var trevligt med alla initierade frågor. Jag hoppas ni får en trevlig helg och att ni vill vara med i vår nyemission. Har ni fler frågor så kontakta mig på: 0706 404896 eller mail: torbjorn.pettersson@layerlab.se Mvh Torbjörn

Torbjörn: Bra fråga. De är intresserade av att ta stora andelar av biosensormarknaden. Det har hittils inte funnits någon bra lösning för att analysera membranproteiner och dess funktion. De vill se till att kunna erbjuda de biotech / pharmabolag som har ett stort intresse av att kunna analysera läkemedelskandidater i realtid m h a bioosensorteknik. De liksom vi tror att detta är en stor och kommande marknad. (2010-03-19 14:46)
Nils-Erik: Varför tror ni att Bio-Rad kommer använda er? (2010-03-19 14:43:00)

Torbjörn: Det har arbetats både inom akademin och inom boalget under hela 2000-talet. Bolaget Layerlab startade 2003 och har sedan dess arbetat med att få till teknologier och produkter. Inom bolaget Midorion som köptes upp 2009 har det också arbetats sedan 2003. Det fler hjärnor bakom våra teknologier. Från Chalmers är det Prof Fredrik Höök och hans forskningsgrupp som har stått för den "grå substansen". Sedan har det jobbats mycket och "grå sustans" har bidragits inom bolagen via duktiga forskare / utvecklare som Anders Lundgren, Magnus Bränd´en och Patrik Nordberg. (2010-03-19 14:41)
Citizen: Hur länge har ni arbetat med era produkter? Vem här hjärnan bakom idén? (2010-03-19 14:35:23)

Torbjörn: Förutsatt att våra produkter fungerar så bra som de nu har gjort intitialt och att marknaden fortsätter att växa så är det ett rimligt mål för oss att nå. De kan bli mindre, men också mer. Vi är så tidiga nu i vår marknadsintrioduktion att standardavvikelsen i våra prognoseer är stor. (2010-03-19 14:35)
Citizen: Hur troligt är det att ni når en omsättning på 50 mkr så som anges i memorandumet? (2010-03-19 14:32:39)

Torbjörn: Ja, vi vet att det finns områden utanför inom det som kan kallas för applixcerad ytkemi. Här finns laboratorier som t ex YKI och andra som kan ha intresse och nytta av speciellt vårt instrument. Vi kommer att hålla ett vakande öga på alla möjlighter samtidigt som vi fokucerar oss på vår huvudmarknad med vår marknadsföring. (2010-03-19 14:32)
Ulrika: Har ni funderat på andra marknader utanför Life-Science där biosensorer används? (2010-03-19 14:29:59)

Torbjörn: Vi har kompetenser inom membranbiologi, fysik, bioteknik och business. Våra arbetsområden är att utveckla metoder för våra produkter, att vidareutveckla våra produkter samt att marknadsföra produkterna en del tid går även åt att arbeta med att finansiera upp verksamheten. (2010-03-19 14:30)
Hugo: Vad har era anställda för arbetsområden och kompetens? (2010-03-19 12:37:53)

Torbjörn: Vår största ägare och supporter är idag Innovationsbron Väst. De har gått in i brofinansiering före emissionen och kommer att konvertera till aktier om det inte blir fulltecknat. (2010-03-19 14:28)
Mats: Vilka ä era största ägare idag, och kommer någon av era större ägare at delta i denna nyemision? (2010-03-19 14:25:50)

Torbjörn: När det gäller uppköp som en exit för oss så kan det ske när vi har bevisat oss på marknaden. Idag brukar dessa bolag väntat tills man har sålt och fått s k repeat sales. De stora bolagen som jag har svarat på i en tidagre fråga akn då komma in. Dett kan ta ett par år. (2010-03-19 14:26)
Claes: När tror du att ni kan vara intressanta för uppköp av tex Biolin eller Biacore? (2010-03-19 14:21:45)

Torbjörn: Ja, vi har patentsökt de kritiska delarna och de första patenten har blivit godkända. Det är mycket viktigt med patentskydd och vi anser att vi ligger bra till. (2010-03-19 14:23)
Ulrika: Är era teknologier och produkter patentskyddade? (2010-03-19 14:20:59)

Torbjörn: Vi är 5 anställda idag. Två av dessa delar sin tid mellan bolaget och Chalmers / Göteborgs Universitet. Vi tycker att det är bra och samntidigt viktigt att ha folk som är delade mellan företaget och universiteten eftersom vi behöver samarbete och tillgång till universitetens infrastruktur. Vi planerar sedan att under året ta in förstärkning runt applikationsutveckling och försäljning. (2010-03-19 14:22)
Ulrika: Hur många anställda är ni idag? (2010-03-19 14:19:57)

Torbjörn: Vi sätter ihop och testar i egna lokaler nu intitialt. Specialkomponenter tillverkas av underleverantörer. (2010-03-19 14:19)
Robban: Var tillverkar ni era instrument? (2010-03-19 14:18:45)

Torbjörn: I början har man alltid både en teknik och en marknadsrisk. Vi har fått bägge våra produkter testade och de har visat sig fungera bra initialt. Vi har dock bara börjat skrapa på marknadsföringen och därför får vi nopg nu säga att det är att etablera oss globalt som just nu är den största risken eller utmaningen kanske man skall säga. (2010-03-19 14:18)
Robban: Vilka är de största riskerna? (2010-03-19 14:15:11)

Torbjörn: Vi har precis börjat med marknadsföringen tillsammans med dem. Vi har fått ett par första förfrågningar och skeppat en första produkt. Det tar dock lite tid och vi hoppas att det skall ta fart de närmaste månaderna. (2010-03-19 14:15)
dani: Har ni sålt något ännu via era samarbetspartners? (2010-03-19 14:06:31)

Torbjörn: Det har varit mycket intresant respons. Generellt så är ju det vi håller på med ganska komplicerat så det har varit många frågor om vad vi egentligen gör. Man har tyckt att det verkar vara en intressant marknad. Frågor om potential och risker. Generellt har känts positivt. Några har tyckt att det är svårt att bestämma sig när man inte har en egen känsla 7förståelse för branchen vi är aktiva i. (2010-03-19 14:14)
zancho: Jag tycker att Layerlab är ett mycket intressant bolag. Hur har responsen varit när ni varit ute och presenterat er på aktiepresentationer? Vad har frågorna framförallt handlat om? (2010-03-19 13:58:45)

Torbjörn: Svårt att svara på¨. Initialt så är alla små bolag utvecklingsbolag. Nu kommer vi in i en fas där vi skall börja kommersialisera och det betyder att vårt focus glider från utveckling till business. (2010-03-19 14:10)
dani: Innebär det att ni har gått från att vara ett rent utvecklingbolag till att vara ett utvecklings- och försäljningbolag? (2010-03-19 14:06:06)

Torbjörn: De bolag som skulle kunna köpa oss är de som är aktiva inom biotech supply. Det är typiskt bolag som GE Life Science, Bio-Rad Invitrogen och andra bolag som äar intressarade av att komma in eller stärka sina positioner ma p biosensorer och s k functional proteiomics. (2010-03-19 14:09)
Magnus U: Hej Torbjörn! Er typ av verksamhet känns typisk för uppköp. Vilka större bolag skulle vinna på att förvärva er? (2010-03-19 14:02:42)

Torbjörn: Vi har lagt en plan för att komma ut på markanden med våra produkter och ha etablerat oss. Denna tar oss till maj nästa år. Vi hoppas då kunna ta in nya pengar till en bra värdering av bolaget. (2010-03-19 14:06)
Robban: Hur länge kommer pengarna att räcka? (2010-03-19 13:20:46)

Torbjörn: De visar upp vårt memLAYER kit använt på deras biosensorinstrument. Bio-Rad på sitt ProteOn och Farfield på sitt AnaLight instrument. De vill få sälja fler instrument och visa att de tror på den del avmarknaden där vår produkt passar. Vi vill sälja våra kit. De styr kunder som vill ha våra kit direkt till oss. Via dessa samarbeten får vi tillgång till skyltfönster ut på den globala marknaden. (2010-03-19 14:05)
zancho: Era produkter marknadsförs av två stora internationella företag. Hur går mer exakt denna marknadsföring till från deras sida? (2010-03-19 13:54:41)

Torbjörn: Vi har tagit alla kostnader för att göra produkterna säljbara. Till detta kommer för vår memLAYER arbete med att visa hur produkten fungerar i olika applikationer. Detta för att stödja försäljningen. När det gäller vårt instrument z-LAB så kommer det av vara fråga om uppgraderingar som kommer stegvis. (2010-03-19 14:03)
diskus: Är era produkter helt färdiga för försäljning, d.v.s. är kostnaderna för det stora utvecklingsarbetet tagna? (2010-03-19 13:50:42)

Torbjörn: Det är efter bedömning av marknadsläget för vår typ av bolag. Man kan räkna på många olika sätt och de flesta är svåra att använda på så tidaga bolag som vårt. Smallcap.se har gjort en ansats med alla möjliga parametrar och riskfaktorer och kom fram till en högre värdering. Den analysen från dem hittar ni direkt från dem eller via länk från AktieTorget eller Layerlab.se. (2010-03-19 14:02)
diskus: Hur kan det komma sig att ni värderar bolaget till under 17 MSEK när det har investerats mer än 20 MSEK i bolaget? (2010-03-19 13:44:21)

Torbjörn: Hej och mycket välkomna till denna Hearing. Tänk på att ni måste vara inloggade som deltagare om man skall kunna ställa frågor under hearingen.