Hearing med Cristian Hallin, vd MedicPen AB, hålls tisdagen 12 juni kl 12.00-12.40.
Du kan lägga in frågor redan nu


Cristian Hallin: Hearingen avslutas nu. Tack för ert stora intresse! Har ni fler frågor kan ni skicka dem till info@medicpen.com. Med vänliga hälsningar/ Cristian Hallin

Cristian Hallin: Det kan jag tyvärr inte svara på nu. (2012-06-12 12:50)
ESSDES: Jag försöker igen!!Kan det bli tal om förlängd period för teckningstiden i emmisionen? (2012-06-12 12:47:42)

Cristian Hallin: Det kan jag tyvärr inte svara på. (2012-06-12 12:48)
Börje: Börsvärdet idag är otroligt lågt och motsvarar ett hyggligt familjeföretag med 30 Mkr i omsättning. Vad är ett troligt värde på Medicpen vid årets slut enligt Din bedömning? (2012-06-12 12:45:00)

Cristian Hallin: Vi är i olika faser i många förhandlingar, båda scenario som du beskriver förekommer. (2012-06-12 12:48)
Stefan Wikholm: Du använder uttrycket att ni 'förhandlar' med andra bolag. Kan du konkretisera? Menar du att ni förhandlar angånde villkoren i eventualla avtal eller att ni för diskussioner, vilket är mindre förpliktigande. (2012-06-12 12:23:07)

Cristian Hallin: Vi försöker vara fokuserade på två huvudspår, telemedicin och läkemedelsindustri. (2012-06-12 12:46)
Jussi: Èrat patent kan ni använda det på andra områden. Nått ni tänkt på.? (2012-06-12 12:43:39)

Cristian Hallin: Ja, det har det. Asien är dock inte lika långt framme som USA (2012-06-12 12:44)
ESSDES: För en tid sedan besökte du fjärran östen.Har detta lett till någon form av ytterligare komunikation? (2012-06-12 12:35:45)

Cristian Hallin: God (2012-06-12 12:43)
Börje: Hur stor bedömer Du sannolikheten för ett betydande avtal under Q3? (2012-06-12 12:34:27)

Cristian Hallin: Telemedicin marknaden har en enormt stark tillväxt. (2012-06-12 12:43)
Jussi: Hej. Hur stor bedömer ni att marknaden är för liknande produkter telemedicine (2012-06-12 12:20:10)

Cristian Hallin: Det är svårt att svara på. (2012-06-12 12:42)
ESSDES: Vad blir följden om vi inom tex 6 månader inte börjat generera pengar?Kan GEM tvingas bli ett dyrköpt sätt att inbringa kapital eller är det helt uteslutet med den kursnivå vi har i dag? (2012-06-12 12:16:15)

Cristian Hallin: Nej, inte än (2012-06-12 12:41)
ESSDES: Har någon eller något bolag visat intresse för uppköp av Medicpen eller dess patent? (2012-06-12 12:21:32)

Cristian Hallin: Ledning och styrelse köper ca 5% i emissionen (2012-06-12 12:40)
Mattias: Hur stor del av de nyemiterade aktierna köps av personer med anknytning till bolaget ? (2012-06-12 12:17:17)

Cristian Hallin: Det kan jag tyvärr inte svara på. (2012-06-12 12:39)
Jussi: Såg att Telenor har en medimi i sitt shepard system på G. Fanns på youtub. Har ni mer ingående diskutioner med Telenor. (2012-06-12 12:32:37)

Cristian Hallin: Då skulle vi kräva mycket stora volymer (2012-06-12 12:38)
ESSDES: Skulle en större aktör sätta krav om ensamrätt på medimi och hur skulle ni i så fall agera???Även om det var vilkorat med stora volymer. (2012-06-12 12:19:46)

Cristian Hallin: Vi förlänger hearingen med 10 minuter

Cristian Hallin: Det kan jag tyvärr inte svara på. (2012-06-12 12:36)
Börje: Hur stort är nuvarande lager i antal och värde? (2012-06-12 12:19:59)

Cristian Hallin: Vi kommer att lägga huvudelen av likviden på försäljning och marknadsföring. (2012-06-12 12:35)
Mattias: Hur länge räcker pengarna ni tar in nu, kan det bli aktuellt med yterligare nyemisioner i närtid?På vad kommer ni lägga den största delen av pengarna? (2012-06-12 12:15:34)

Cristian Hallin: Vi väljer det marknadssegment där Medimis unika fördelar kommer till sin rätt. Där är vi långt före våra konkurrenter. (2012-06-12 12:34)
muro: Hur ser konkurrenssituationen ut? De konkurrenter som finns, är deras produkter nära i funktion, kvalite, driftsäkerhet. Känner ni att ni är före era konkurrenter? (2012-06-12 12:11:51)

Cristian Hallin: Jag håller med dig. Vår ide är att bygga kommunikation krig framgång. Vi vill inte bygga ett luftslott. (2012-06-12 12:32)
ESSDES: En vikande kurva av intresenter för bolaget är ofta en konsekvens av brist på ny o positiv info(fakturering)Som jag ser det är det öerhört viktigt att marknadsföra bolaget även för nya investerare utan att för den del behöva kosta en stor summa pengar.Har man någon idee om detta.Så länge det inte finns någon omsättning så är det ju kursen som blir bolagets soliditet så att säga.Vad kan man göra för att marknadsföra Medicpen?? (2012-06-12 12:08:24)

Cristian Hallin: Mycket större budget till försäljning, fler produkter i volymproduktion. Längre relation till viktiga kunder. (2012-06-12 12:30)
Moderator: Vad är skillnaden för er som bolag mellan 2011 och 2012? (2012-06-12 11:40:42)

Cristian Hallin: Vården står inför flera utmaningar, allt fler äldre som färre unga skall ta hand om. Sedan måste vården bli billigare. Lösningen är att vårda patienter i sina hem, och det är vi bäst lämpade att bidra till. (2012-06-12 12:29)
Moderator: Vad är telemedicin och e-hälsa och varför är det så viktigt? Vad är det som gör att ni kommer att lyckas i det området? (2012-06-12 11:40:09)

Cristian Hallin: Det beror på hur stor den blir och när vi får den. Och hur kunden vill att vi konfigurerar Medimi, med eller utan GSM till exempel. (2012-06-12 12:28)
Börje: Om Medicpen får en stor initial order snart undrar jag hur lång leveranstiden blir? (2012-06-12 12:25:59)

Cristian Hallin: Ja, den har ännu inte inträffat. (2012-06-12 12:26)
Stefan Wikholm: Att ni inte kunnat släppa 'den positiva nyheten' ännu, beror det på att den ännu inte inträffat? (2012-06-12 12:07:03)

Cristian Hallin: Vi kommer att lägga fokus på USA när emissionen är stängd. Det är den marknad som är störst och mest mogen för vår teknik. (2012-06-12 12:24)
Moderator: Vilken marknad kommer ni att vända er till när ni fått in emissionen? (2012-06-12 11:40:32)

Cristian Hallin: Det var många viktiga frågor. Vi har sålt så pass många produkter att vi är övertygade att alla barnsjukdomar är tillrättade. Åke är invald i styrelsen för att han har en viktig roll i Bolaget. Min bedömning är att MedicPen står inför sitt kommersiella genombrott. (2012-06-12 12:22)
ESSDES: Finns det planer på att förlänga teckningstiden??Vilka volymer kommer att krävas för att skapa svarta siffror redan i år?Alla produkter har barnsjukdommar.Tycker ni att ni ändå sålt såpas många att ni har fått tid och möjligheter att ev parera för detta?Vad är syftet och fördelen med att få in Åke Zetterstöm i styrelsen?År pressen stor på prisbilden när det gäller att få till stånd första orders eller kommer ni (vi) att tjäna pengar omedelbart vid initsiala konkreta orders?Jag äger i dag 350 000 aktier i ert bolag !!Ge mig en bra anledning till varför jag skall köpa ytterligar lika många.Övertala mig!!!! (2012-06-12 10:57:00)

Cristian Hallin: Ja, vi förhandlar med läkemedelsbolag om att packa direkt i våra förpackningar, jag kan dock inte kommentera vilka bolag. (2012-06-12 12:19)
Jussi: Hur långt har ni kommit i diskutioner med läkemedelsbolag o vilka bolag ang o packa mediciner i medimins behållare redan vid medicin tillverkningen/packning. (2012-06-12 07:13:35)

Cristian Hallin: Ja, de genererar redan nu blysam försäljning. (2012-06-12 12:17)
Gunnar: Kommer verkligen de avtal som ni pratar om att ge fakturering? Känns som det tagit så lång tid att det nästan känns som ursäkter nu då det inte händer något (2012-06-11 23:32:02)

Cristian Hallin: Stor del av vår budget har historiskt varit utveckling och produktion i samband med att medicinteknik är ett konservativt marknadssegment gör att det tyvärr uppfattas som lånsamma. Nu lägger vi stor del av budgeten på marknadsaktiviteter så vi hyser goda förhoppningar om att vända trenden. (2012-06-12 12:15)
Stockpromotor: Varför skrivs det så pass litet om medicpen på chattarna och varför kommer inte bolaget med mer nyheter (2012-06-11 23:26:04)

Cristian Hallin: Tanken är att dessa blir attraktiva när bolaget presterarar goda resultat.(2012-06-12 12:14:46)
Aktiemannen: Vad är tanken med de där teckningsoptionerna? Kan Du förklara tanken med dom? (2012-06-11 23:24:47)

Cristian Hallin: Min bedömning är att vi inte är så känsliga. Vår ambition är att samarbeta med stora bolag och det kommer att ge oss ett skydd. Vi har en mycket kompetent byrå som vi anlitar i patent ärenden. (2012-06-12 12:13:46)
Farbror Ulf: Hur känsliga är MedicPen för patentintrång? Vad finns det för övriga hot?(2012-06-11 17:15:56)

Cristian Hallin: Det kan jag tyvärr inte svara på.(2012-06-12 12:12:44)
Åskar: När kommer Medicpen att gå med vinst? (2012-06-11 17:14:33)

Cristian Hallin: Än så länge små volymer. (2012-06-12 12:12:15)
Wille, Walle & Viktor: Hur mycket köper E*pill? (2012-06-11 17:14:00)

Cristian Hallin: Lite mer än 36 Mkr sedan vi noterades. (2012-06-12 12:11:54 )
Sgt Pepper: Hur mycket kapital har bolaget tagit in historiskt? (2012-06-11 17:13:19)

Cristian Hallin: Medicinering är ett av de största segmenten inom vården och täcker nästa alla terapiområden. Produkt: en modern produkt som har unika fördelar inom vård, läkemedelsindustri och som fungerar i telekom sektorn. Bolaget: globala ambitioner och affärer med stora bolag (2012-06-12 12:11:31)
Farbror Ulf: Vad är Er största komparativa fördel? Vad är det som gör att jag bör köpa aktier i MedicPen?(2012-06-11 17:11:34)

Cristian Hallin: Vi har arbetat under en längre tid med att attrahera garanter som är mer intresserade av bolaget och våra framtidsutsikter. Vi hoppas att det kommer att ge resultat.(2012-06-12 12:08:48)
Johan F: Förra gången så förstörde garanterna kursen helt och hållet, Hur har ni sett till att detta inte sker denna gång? (2012-06-11 17:10:18)

Cristian Hallin: Vi skiljer oss åt både hur våra produkter fungerar men kanske framför allt i vår strategi. Vi för inga diskussioner om samarbete i dagsläget.(2012-06-12 12:07:38)
Rutger: I dag finns tre bolag med snarlik verksamhet MedicPen, Brighter och Medirätt. Vad skiljer de respektive bolagen åt och på vilket sätt är Ni lika? Förs det diskussioner om samarbete mellan de olika företagen? (2012-06-11 17:09:15)

Cristian Hallin: Det kan jag tyvärr inte svara på. (2012-06-12 12:07:03)
Ulf E: Om jag köper Er aktie vad kommer jag att tjäna då? (2012-06-11 17:07:35)

Cristian Hallin: Om tre år är vi etablerade på den globala marknaden och ledande inom vårt område. Ja, ingångna avtal kommer att generera omsättning. MedicPen hade en plan att komma ut på marknaden med vissa kunder som tyvärr inte höll. Vi har arbetat intensivt på att korrigera den planen. Jag kan tyvärr inte kommentara pågående förhandlingar. Samarbetet med Ericsson är koncentrerat till telemedicin. Vi har mycket goda förhoppningar om att det kommer konkreta affärer ur det samarbetet.(2012-06-12 12:06:19)
Mattias: Hej Christian! Jag är väldigt nyfiken på framtiden, var är medicpen om tre år?Finns det några av de nuvarande skrivna avtalen som resulterat i orders?I förra nyemissionen sa du att det va den sista, då extratecknade jag mig men här är vi nu igen.Hur ser det ut med nyemissioner framöver?Det spekuleras om avtal med en ev ”jätte” kan du bekräfta eller dementera?Hur ser samarbetet med Ericsson ut, löper det fram till något konkret?Tycker det här är ett väldigt spännande bolag, Tack på förhand. Med vänlig hälsning Mattias (2012-06-11 15:17:46)

Cristian Hallin: Vår försäljning är blygsam, än så länge. Försäljningen är säsongsoberoende.(2012-06-12 12:05:24)
Blyerts: Hur många pennor säljer ni under ett år? Säljer ni bättre under en viss säsong?(2012-06-11 15:05:29)

Cristian Hallin: Den nyheten har vi tyvärr inte kunnat släppa än.(2012-06-12 12:04:39)
Stefan Wikholm: Vid intervjun med Axier i april sade ni att ni skulle vänta med emission tills dess ni hade en positiv nyhet att meddela. Nu kommer emissionen. Vilken är den positiva nyheten?(2012-06-11 11:56:29)

Cristian Hallin: Vi är totalt ca 15 som arbetar med allt från kund, försäljning, utveckling och produktion.(2012-06-12 12:02:16)
Niels: Hej! Hur många anställda, heltid och eventuellt deltid, jobbar hos MedicPen?(2012-06-11 09:59:43)

Cristian Hallin: Hej, varmt välkomna till denna webbhearing! Tänk på att ni måste vara inloggade som deltagare för att kunna ställa frågor.(2012-06-12 12:01:25)