Hearing med Jörgen Gustafsson, vd Respiratorius AB, är avslutad

Nu är hearingen avslutad. Det kan finnas obesvarade frågor. Vi beklagar om det inte fanns tid att besvara alla.Jörgen Gustafsson: Hearingen avslutas nu. Tack för ert intresse! Har ni fler frågor kan ni maila dem till jorgen.gustafsson@respiratorius.com Med vänliga hälsningar Jörgen Gustafsson

Jörgen Gustafsson: Inom rökningsrelaterad sjukdomsforskning brukar man tala om ”the big three” vilka inkluderar KOL, cancer och kardiovaskulära sjukdomar. Astma faller sig naturligt då KOL och astma har liknande beov till bättre behandling (2012-05-22 10:39)
Moderator: Varför läkemedelskandidater mot KOL, svår astma, cancer och hjärt-kärlsjukdomar i ett och samma bolag? (2012-05-22 10:10:09)

Jörgen Gustafsson: Respiratorius startade 1999 och planer på en notering har funnits länge. Nu är det rätt läge för det. Bolaget har så pass gedigna projekt som vi bedömer har stor möjlighet att lyckas. (2012-05-22 10:36)
Moderator: Varför vill ni till börsen? (2012-05-22 10:07:25)

Jörgen Gustafsson: Vi bedömer att pengarna kommer att räcka minst ett år. (2012-05-22 10:35)
Moderator: Hur länge kommer pengarna från emissionen att räcka? (2012-05-22 10:06:22)

Jörgen Gustafsson: Det är korrekt att både RESP-1000 och RESP-2000 är till för behandling av KOL och astma. Den stora skillnaden är att RESP-1000 och RESP-2000 består av olika kemiska substanser och därmed har olika profiler. Detta är också ett bra sätt enligt oss att minska riskerna ifall något av projekten skulle stöta på problem i någon form (2012-05-22 10:35)
Moderator: Vad är det för skillnad på RESP-2000 och RESP-1000? Båda läkemedelskandidaterna är ju till för behandling av KOL och svår astma. (2012-05-22 10:13:06)

Jörgen Gustafsson: Hej Pia, Jag äger själv aktier i Respiratorius och jag har inga planer på att sälja dem när vi blir noterade. (2012-05-22 10:32)
Pia: Äger du själv akiter i bolaget? Några planer på att sälja dem nu när ni blir noterade? (2012-05-22 10:27:12)

Jörgen Gustafsson: Jämfört med många andra bioteknikbolag har vi projekt som är mindre riskfyllda. Projekten har kommit långt i sin utveckling och vi har läkemedelskandidater som är på väg in i klinisk prövning. Förutom det tidigare nämnda lymfom-projektet så utvecklar vi läkemedel mot folksjukdomarna astma och KOL. Dessutom har vi ett projekt inom biomarkörer för kardiovaskulära sjukdomar som inom kort kommer att kunna testas på människa (2012-05-22 10:30)
Moderator: Varför ska man satsa på Respiratorius? (2012-05-22 10:09:36)

Jörgen Gustafsson: Respiratorius driver idag fyra läkemedelsprojekt inom KOL, svår astma, och cancer. Dessutom innehåller vår projektportfölj ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar (en så kallad biomarkör för PET-kamera). (2012-05-22 10:26)
Moderator: Inom vilka områden bedriver ni forskning? (2012-05-22 10:03:03)

Jörgen Gustafsson: Vårt RESP-2000 projekt beräknas kunna gå in i studier på människa omkring 2014 (2012-05-22 10:23)
Lennart: När kan jag se projekt RESP-2000 på marknaden? (2012-05-22 10:16:23)

Jörgen Gustafsson: Idag har vi fyra personer engagerade på deltid i bolaget, vilka i huvudsak koordinerar de samarbeten vi har med externa samarbetspartners. Vårt huvudkontor ligger i Lund (2012-05-22 10:22)
SL: Hur många anställda har ni i bolaget, heltid och deltid? Var har ni ert huvudkontor? (2012-05-22 10:17:20)

Jörgen Gustafsson: Vår målsättning är att fas I för VAL-001 ska vara färdig under sommaren 2013. Därefter planerar vi att påbörja fas IIa-studien av VAL-001 så fort det är möjligt. (2012-05-22 10:20)
Moderator: När räknar ni med att den kliniska fas I-studien för VAL-001 ska vara färdig? (2012-05-22 10:13:17)

Jörgen Gustafsson: Framförallt till ett av projekten, en läkemedelskandidat med namnet Val-001, för behandling av lymfom. Där startar vi nu under sommaren en klinisk studie av medlet, det vill säga det prövas på människor som lider av sjukdomen. Lymfom är en dödlig cancer och vårt läkemedel ger förhoppningsvis större möjligheter för patienterna att överleva. Det är vår förhoppning att med de pengar som vi nu tar in så kommer vi att visa positiva resultat i den kliniska studien (2012-05-22 10:18)
Moderator: Ni gör just nu en nyemission, vad ska pengarna användas till? (2012-05-22 10:08:21)

Jörgen Gustafsson: Det går bra att skicka in en anmälningssedel under emissionsperioden som slutar den 1 juni. Anmälningssedel finns på vår hemsida www.respiratorius.se eller kontakta Sedermera Fondkommission i Ängelholm. (2012-05-22 10:15)
Moderator: Hur tecknar jag aktier i Respiratorius innan noteringen? (2012-05-22 10:09:55)

Jörgen Gustafsson: Hej lennart, I ett av våra projekt RESP-2000 ser vi möjligheter att behandla svår astma på ett helt nytt sätt. Våra substansers mekanism skiljer sig helt från dagens läkemedel ochjst denna mekanism verkar ha stor betydelse för just svår astma (2012-05-22 10:14)
Lennart: Jag har svår astma. Har jag bättre förutsättning att bli bra i era händer an med de produkter som redan finns på marknade? (2012-05-22 10:02:07)

Jörgen Gustafsson: Startdag på AktieTorget är satt till den 5 juli. (2012-05-22 10:11)
Moderator: När kan jag börja handla Respiratorius aktier? (2012-05-22 10:06:49)

Jörgen Gustafsson: Hej Per, När det gäller vårt cancerprojekt VAL-001 så kommer vi att har tydliga svar under nästa år. Tills dess kommer vår a pengar att räcka. De övriga projekten kommer troligtvis att ta något längre tid (2012-05-22 10:10)
Per: Hur mycket forskning/pengar återstår innan ni vet om era produkter kommer fungera? (2012-05-22 10:00:36)

Jörgen Gustafsson: Vår primära målsättning är att, genom nu förestående nyemission, ta projektet VAL-001 in i klinisk fas I- och sedan IIa-studie. (2012-05-22 10:07)
Moderator: Vad har ni för primär målsättning? (2012-05-22 10:04:07)

Jörgen Gustafsson: Hej Lennart, Våra patent är unika på så sätt att de skyddar unika kemiska substanser som ingen annan har framställt (2012-05-22 10:06)
Lennart: På vilket sätt är ert patent unikt? (2012-05-22 09:36:49)

Jörgen Gustafsson: Hej Niels, roligt att du tycker Respiratorius verkar intressant. Vi har inte kommunicerat när vi kommer att redovis svarta siffror. Vi tror att tidigast nästa år har vi möjlighet till detta beroende på om vi kan sluta avtal med en extern partner (2012-05-22 10:04)
Niels: Tycker ert bolag låter mycket spännande! Har ni kommunicerat när ni tror att ni kan börja redovisa svarta siffror på sista raden? (2012-05-22 09:29:29)

Jörgen Gustafsson: Hej, Välkomna till denna webbhearing. Ni är nu hjärtligt välkomna att ställa frågor! Tänk på att ni måste vara inloggade som deltagare för att kunna ställa frågor