Besöksadress

Mäster Samuelsgatan 42, 3 tr

Postadress

Mäster Samuelsgatan 42, 3 tr 111 57 Stockholm

Telefon

08-511 68 000

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Ledning

Peter Gönczi, vd

E-post: peter.gonczi@aktietorget.se

Christina Ploom, marknadsplatschef

Telefon: 08-511 68 018 E-post: christina.ploom@aktietorget.se

Markus Neuding, operativ chef ATS Finans AB

Telefon: 08-511 68 000 E-post: markus.neuding@aktietorget.se

Notering

Oskar Wollert, chef notering

Telefon: 08-511 68 008 E-post: notering@aktietorget.se

Martin Ek,

Telefon: 08-511 68 015 E-post: notering@aktietorget.se

David Uhrner,

Telefon: 08-511 68 010 E-post: notering@aktietorget.se

Marknadsövervakning

Christina Ploom, chef marknadsövervakning

Telefon: 08-511 68 018 E-post: pressmeddelanden@aktietorget.se

Carl-Henrik Nordberg, vice marknadsövervakningschef

Telefon: 08-511 68 077 E-post: pressmeddelanden@aktietorget.se

,

,

Administration

Jenny Sondal, ansvarig marknad- och kommunikation

Telefon: 08-511 68 027 E-post: jenny.sondal@aktietorget.se

Catrine Börjesson, kontorsansvarig

Telefon: 08-511 68 013 E-post: catrine.borjesson@aktietorget.se

Emma Dammhag, marknadsassistent

Telefon: 08-511 68 019 E-post: emma.dammhag@aktietorget.se

Ekonomi

Mikael Renck, ekonomichef

Telefon: 08-511 68 000 E-post: ekonomi@aktietorget.se

Danmark

Katrine Hoff, projektledare AktieTorget i Danmark

Telefon: 08- 511 68 022 E-post: katrine.hoff@aktietorget.se

Klagomål* finansiella tjänster

Markus Neuding,

Telefon: 08-511 68 000 E-post: markus.neuding@aktietorget.se

Markus Neuding,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,