Storytel: Förvärvar danska bokstreamingtjänsten Mofibo

Se pressmeddelandet

Storytel förvärvar 100% av aktierna i danska bokstreamingtjänsten Mofibo Books ApS för 100 MDKK (cirka 125 MSEK). Signering av aktieöverlåtelseavtal och tillträde har ägt rum i Köpenhamn fredagen den 20 maj 2016. Genom köpet ökas andelen utlandsintäkter på Storytel från 19% till 28%. Storytel är därmed den marknadsledande bokstreamingtjänsten i Sverige, Norge, Danmark och Holland. Utöver befintlig kundstock ingår även Mofibos plattform, med egenutvecklad teknik för bokrekommendationer som kommer bidra till att göra Storytel-tjänsten ännu bättre.  

Mofibo startades 2013 av entreprenören Morten Strunge, som år 2011 sålde sitt bolag Onfone till danska mobiloperatören TDC. I Danmark är Mofibo idag den ledande bokstreamingtjänsten med över 40 000 betalande abonnenter. Mofibo har dessutom samarbeten med mobiloperatörerna TDC, 3 och Plenti, och tjänsten finns även i Sverige och Holland. Morten Strunge kommer ingå i Storytels ledningsgrupp och ansvara för Storytels verksamheter i Danmark och Holland.  

"Jag är stolt över vad Mofibo har uppnått på kort tid - det är fantastiskt att uppleva hur en idé man har grunnat på blir till en verksamhet med 30 engagerade medarbetare, som spelar en viktig roll i att utforma framtidens bokmarknad, med mer än 100 000 lästa och lyssnade böcker varje månad" säger Morten Strunge, VD och grundare av Mofibo. 

Så här säger Storytels VD och grundare Jonas Tellander om förvärvet: "De senaste åren har Storytel tagit ledartröjan på den svenska marknaden för bokstreamingtjänster på ett liknande sätt som Spotify har gjort inom musik och Netflix har gjort inom TV-serier. Genom förvärvet av Mofibo tar Storytel nu även ledartröjan i Danmark, vilket ger oss ännu bättre möjligheter att accelerera Storytels internationella expansion." Se VD Jonas Tellander kommentera förvärvet här

I Sverige och Danmark kan Storytels och Mofibos kunder använda respektive tjänst tills vidare. I Holland stängs nu Mofibos tjänst ned, och kunderna erbjuds istället ett abonnemang hos Storytel. 

Förvärvet finansieras främst genom banklån och till viss del egen kassa samt genom nyemission av aktier till Morten Strunge motsvarande 20 MSEK. Kursen är satt till 22,75 SEK, baserat på genomsnittskursen under förhandlingsperioden. Bland Mofibos aktieägare återfinns förutom huvudägaren Morten Strunge även Seed Capital och Sunstone samt ett 15-tal andra investerare. 

Om Storytel 

Storytel-koncernen består av två delar, Streaming och Print. Inom affärsområdet Streaming erbjuds en abonnemangstjänst för ljudböcker och e-böcker under varumärket Storytel, i dagsläget i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Holland och Polen. I affärsområdet Streaming ingår även danska boktjänsten Mofibo samt ljudboksförlagen Storyside (Sverige) och Rubinstein Audio (Holland). Inom affärsområdet Print finns bokförlagen Massolit (vuxen) och B.Wahlströms (barn & ungdom). 

Kontakt 

Jonas Tellander, VD & Grundare Storytel jonas@storytel.com Tel. 070-261 61 36  Morten Strunge,   VD & Grundare Mofibo mks@mofibo.com Tel. +45 31220021 

Nyckeltal för affärsområdet Streaming (Storytel inklusive Mofibo, proforma som om Mofibo ingått i koncernen från 1 januari 2014 ) 

kv1 2014  kv2 2014  kv3 2014  kv4 2014  kv1 2015  kv2 2015  kv3 2015  kv4 2015  kv1 2016 
Totalt Streaming  
Intäkter  26   893  33   799  45   757  49   873  55   365  65   435  81   193  88 972  96 613 
Täckningsbidrag  5   837  5   064  9   773  10   804  6   569  7   085  18   989  18 980  22 034 
Täckningsgrad  21,7%  15,0%  21,4%  21,7%  11,9%  10,8%  23,4%  21,3%  22,8% 
Abonnenter  82,2  98,4  123,0  134,2  150,1  181,1  229,4  245,4  268,3 
Ändring Abonnenter  9,0  16,2  24,6  11,2  15,9  31,0  48,3  16,1  22,8 
Sverige Streaming 
Intäkter  23   134  28   352  37   043  39   116  42   846  48   702  58   927  64   212  69 477 
Täckningsbidrag  9   294  9   272  13   554  11   276  8   598  7   434  18   511  16 409  20 853 
Täckningsgrad  40,2%  32,7%  36,6%  28,8%  20,1%  15,3%  31,4%  25,6%  30,0% 
Abonnenter  64,5  75,2  90,5  97,2  106,3  125,9  155,4  167,3  180,3 
Ändring Abonnenter  7,4  10,7  15,3  6,7  9,0  19,7  29,4  12,0  13,0 
Utlandet Streaming 
Intäkter  3   759  5   447  8   714  10   757  12   519  16   733  22   267  24 760  27 136 
Täckningsbidrag  −3   457  −4   208  −3   781  −472  −2   029  −350  477  2 571  1 181 
Täckningsgrad  −92,0%  −77,3%  −43,4%  −4,4%  −16,2%  −2,1%  2,1%  10,4%  4,4% 
Abonnenter  17,7  23,2  32,5  36,9  43,8  55,1  74,0  78,1  88,0 
Ändring Abonnenter  1,7  5,5  9,3  4,5  6,9  11,3  18,9  4,1  9,9 

Definition Abonnenter:              Abonnenter är genomsnittligt antal betalande abonnenter i tusental.

Definition Täckningbidrag:        Intäkter minus innehålls- och marknadsföringskostnader i Tkr. 

I samtliga siffror i ovan tabell ingår Norge till 100%. I koncernredovisningen redovisas Norge enligt klyvningsmetoden.   


Se pressmeddelandet  Further information about Storytel

Publicerat: 5/20/2016 1:10:37 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se