Sjöstrand Coffee: Delårsrapport 3 2016

Se hela delårsrapporten

Finansiell översikt

Koncernens finansiella översikt januari-september 2016

Totala intäkter uppgick till 5 521 TSEK

Rörelseresultatet uppgick till -997 TSEK

Periodens resultat uppgick till -998 TSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK

Koncernens finansiella översikt Q3 2016

Totala intäkter uppgick till 1 277 TSEK

Rörelseresultatet uppgick till -683 TSEK

Periodens resultat uppgick till -684 TSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,11 SEK

Antalet aktier

Bolaget har per 2016-09-30, 6 283 216 stycken aktier.

Varav 800 000 av serie A och 5 483 216 stycken av serie B.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2016                                       21 februari 2016

Insyn                 

Niklas Gustafsson

Jessica Karlsson             

Hans Orre

Fredrik Peterson

Jenny Svensson

VD har ordet

Sjöstrand Coffee har ökat försäljningen under 2016 och passerat föregående år i både omsättning och antal sålda maskiner med 5,5MSEK och närmare 6000 sålda maskiner till och med sista september 2016.

Under året har vi tagit flera viktiga steg i utvecklingen av Sjöstrand Coffee för att skapa långsiktiga förutsättningar för vår internationella expansion.

Vi har bland annat;

-          Byggt lager för att korta ledtider

-          Utvecklat och lanserat ny mjölkskummare

-          Satt upp online-försäljning i Tyskland, England och Frankrike

-          Sålt in produkten på fyra nya marknader

-          Skrivit avtal med kommunikations- och marknadsföringsbyrå

-          Stärkt upp organisationen på säljsidan i höst

Vi redovisar ett negativt resultat för perioden som främst kan härledas till en minskad orderingång mot forecast samt fortsatta investeringar i lager.

I takt med att vi generellt ökat vår försäljning har vi mer att göra. Som ett led i det har vi under hösten stärkt upp organisationen med ytterligare en person som fokuserar på försäljning och affärsutveckling på internationell nivå. Vi har också anlitat en byrå som ska få fart på marknadsföringen av våra produkter i olika kanaler.

Just nu är det julhandeln som står för dörren. Parallellt fortsätter vår expansion, såväl nationellt som internationellt, mot mindre retail- och onlinebutiker där vi ser att våra produkter passar väl in. Förutom ökad försäljning ger det också en bredare kundbas, varumärkesbyggande samt ordingång från flera håll.

Efter att under året rustat Sjöstrand Coffee för framtiden, ser vi först och främst fram emot årets sista kvartal.

Jenny Svensson
VD Sjöstrand Coffee Int AB


Se hela delårsrapporten  Further information about Sjöstrand Coffee

Publicerat: 10/26/2016 8:30:11 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se