Sjöstrand Coffee: Bokslutskommuniké 2016

Se bokslutskommuniké

VD har ordet

Vi har nu lagt vårt första hela försäljningsår bakom oss i Sjöstrand Coffee, och också vårt första år som listat bolag. Det har varit ett händelserikt år där fokus har varit att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt 2017 och för framtiden. Vi har bland annat utvecklat två nya produkter under året varav en lanserats och en kommer att lanseras under första halvan av 2017. Sjöstrand Coffee har också lanserat produkterna i fyra nya länder under året samt tagit fram en helt egen kaffelinje med ekolo- giskt kaffe i miljövänliga kapslar. Det har inneburit en hel del investeringar som är strategiskt viktiga för framtiden.

Sjöstrand Coffee nådde ett ordervärde på 6MSEK under 2016, en omsättning på 3,5MSEK där beställda varor kommer att levereras först under 2017. Vi redovisar ett minusresultat på 3,5MSEK. Det beror på lägre orderingång mot forecast samt de investeringar i nya produkter som gjorts under året.

Vi har lärt oss mycket under det här året, framförallt att det tar tid att bygga upp ett distributörsnätverk och lansera ett nytt varumärke på en internationell marknad.

Nu satsar vi vidare på att öka försäljningen mot distributörer och återförsäljare i olika storlek på den europeiska marknaden. Sjöstrand Coffee ́s egna webbshop expanderas också löpande till att omfatta fler länder i Europa. Sammantaget ger detta en bättre spridning av risk mot tidigare. Det tar tid att bygga upp men är bra på lång sikt och mer hållbart.

För att hitta fler distributörer och återförsäljare deltar vi på mässor inom flera olika segment under året. Vi besöker också våra nuvarande återförsäljare för att vara med och stödja deras utveckling och expansion.

Med Sjöstrand Coffee ́s nya espressomaskin för kapslar så öppnar sig stora möjligheter – med fler produkter i portföljen blir vi mer konkurrenskraftiga. Vi kommer också att fortsätta utveckla fler produkter inom kaffesegmentet, självklart med utgångspunkt i design och miljö.

Marknaden för kapselkaffe och relaterade produkter fortsätter växa på en global nivå. Vi kommer arbeta hårt med att växla upp försäljningen 2017 och på så sätt skapa värde för alla våra aktieägare!

Jenny Svensson
VD Sjöstrand Coffee Int AB 

Koncernens finansiella översikt januari-december 2016

Totala intäkter uppgick till 3 483 TSEK

Rörelseresultatet uppgick till -3 556 TSEK

Periodens resultat uppgick till -3 546 TSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,56 SEK

Koncernens nansiella översikt Q4 2016

Totala intäkter uppgick till -2 038 TSEK

Rörelseresultatet uppgick till -2 559 TSEK

Periodens resultat uppgick till -2 548 TSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,41 SEK 

Verksamhet

Sjöstrand Coffee har designat och utvecklat en espressomaskin som säljs tillsammans med biologiskt nedbrytbara kapslar i flera smaker samt relaterade produkter inom kaffesegmentet. Espressomaskinen är kompatibel med Nespresso®systemet och fungerar med de flesta kapslar på marknaden som är anpassade för detta system. Sjöstrand Coffee satsar på att vara ett hållbart bolag. Produkterna har en klassisk design som håller över tid. Kaffekapslarna är nedbrytbara och tillverkade av växtfibrer och fyllda med ekologiskt odlat kaffe. Bolagets produkter säljs på en internationell marknad genom den egna webbshopen samt via distributörer och direkt till återförsäljare. Att utveckla och designa nya produkter inom kaffesegmentet är en del av Sjöstrand Coffee ́s verksamhet. 

Styrelsen och VD, 20170227

Denna information är sådan information som Sjöstrand Coffee Int AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017. 


Se bokslutskommuniké  Further information about Sjöstrand Coffee

Publicerat: 2/27/2017 8:50:59 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se