Dignita Systems: SMART Start offentliggör erbjudandehandling avseeende sitt rekomenderade erbjudande till Dignita Systems aktieägare

Se pressmeddelande

Den 10 maj 2017 offentliggjorde 1A Smart Start, LLC ("Smart Start") ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Dignita Systems AB (publ) ("Dignita Systems") att förvärva samtliga utestående aktier i Dignita Systems mot ett vederlag om 11,30 kronor kontant per aktie ("Erbjudandet").

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet har idag offentliggjorts och finns tillgänglig, tillsammans med Erbjudandets anmälningssedel, på www.dignita.se samt på Danske Banks webbplats för prospekt (www.danskebank.se/prospekt).

Acceptperioden för Erbjudandet inleds den 16 maj 2017 och avslutas den 7 juni 2017.

Umeå den 15 maj 2017

Dignita Systems AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Niclas Fröberg, styrelseledamot och ledamot i budkommittén i Dignita Systems, tel: +46 735 050505.

Dignita Systems AB (publ) är ett svenskt teknik- och kunskapsföretag som utvecklar trafik och arbetsplats säkerhetsfrämjande produkter och tjänster som exempelvis alkolås och alkoholmätare

Vår vision är ”vi räddar liv”, genom användning av våra produkter kan vi kraftigt sänka antalet dödsfall samt skadade i trafik och arbetsliv.

Bolagets produkter innebär en kvalitetssäkring som gör att ett företag eller en privatperson vet om de kan framföra ett fordon, utföra en aktivitet eller ett arbetsmoment på ett säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning för användning av alkohol i trafik samt arbetsliv.

Bolaget är listat på aktietorget (DIGS)


Se pressmeddelande

Publicerat: 5/15/2017 11:44:28 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se