AktieTorget: Marknadsmeddelande 195/17 - OmniCar Holding AB noteras på AktieTorget den 13 juli 2017

Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Första handelsdag på AktieTorget för OmniCar Holding AB:s aktie är den 13 juli 2017. Kortnamnet för aktien är OMNI.

Bolagets aktiekapital är per dags dato 1 240 724,50 SEK fördelade på 12 407 245 aktier. 

Information om aktien:
Kortnamn: OMNI
Aktienamn: OmniCar
ISIN-kod: SE0009997331
OrderBoks-ID: 140578 
Organisationsnummer: 559113-3987
Kvotvärde: 0,1 SEK
Första handelsdag: 13 juli 2017
Maximalt antal noterade aktier
efter registrering vid Bolagsverket: 12 495 710
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC code: XSAT

Stockholm den 10 juli 2017

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 


Se marknadsmeddelandeDocument dividerSee market notice

Publicerat: 7/10/2017 11:07:06 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se