Raybased: Teckningsoptioner

Se pressmeddelande

Raybased genomför det optionsprogram som fastställdes vid Raybaseds ordinarie bolagstämma den 27 april 2017. Stämman beslutade om emission av högst 150 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Raybased AB. Optionerna tecknas till en kurs om 0,25 kr (Black-Scholes) med inlösen år 2019 och med en kurs till 60 kr.

Följande personer har tilldelats och tecknat optioner:

Lennart Olving, VD, 50 000 optioner

Krum Valkov, projektledare, 20 000 optioner

Carl Billton, försäljning, 20 000 optioner

Styrelseordförande, Lars Elmberg kommenterar:
Det är glädjande att styrelsen fått möjlighet att fördela optionerna till nyckelpersoner, som är övertygade om bolagets potential, och samtidigt kan betyda mycket för bolagets framtid.” 

Styrelsens kontaktpersoner:

Lennart Olving

VD, Raybased AB (publ)

Telefon: 0725 - 486 688

E-post: lennart.olving@raybased.com 

Lars Elmberg 

Styrelseordförande, Raybased AB (publ)

Telefon: 0708 - 237 004

E-post: lars.elmberg@raybased.com 

Om Raybased 

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.


Se pressmeddelande  Läs mer om Raybased

Publicerat: 10/2/2017 4:19:31 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se